Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Danmarks Miljøundersøgelser nedlagt. Nyt nationalt center på plads

Danmarks Miljøundersøgelser (DMU), Aarhus Universitet, er nedlagt. Fra fredag den 1. juli 2011 varetages Aarhus Universitets forskningsbaserede myndighedsrådgivning inden for natur, miljø og energi af Det Nationale Center for Miljø og Energi (DMU), Aarhus Universitet.

01.07.2011

Danmarks Miljøundersøgelser (DMU), Aarhus Universitet, er nedlagt. Fra fredag den 1. juli 2011 varetages Aarhus Universitets forskningsbaserede myndighedsrådgivning inden for natur, miljø og energi af Det Nationale Center for Miljø og Energi (DMU), Aarhus Universitet.

Det Nationale Center for Miljø og Energi (DMU) er indgangen for myndigheder, erhverv, interesseorganisationer og offentligheden til Aarhus Universitets faglige miljøer inden for natur, miljø og energi. 

Kurt Nielsen, prodekan for videnudveksling ved Faculty of Science and Technology, Aarhus Universitet, er konstitueret direktør for Det Nationale Center for Miljø og Energi (DMU). 

Forskningsafdelingerne ved det nedlagte Danmarks Miljøundersøgelser hører nu til ved universitetets Institut for Bioscience og Institut for Miljøvidenskab. 

Det Nationale Center for Miljø og Energi (DMU) kan fremover i sin forskningsbaserede rådgivning og videnformidling trække på universitetets samlede forskning. 

Det Nationale Center for Miljø og Energi (DMU) bevarer forkortelsen DMU som en integreret del af navnet. 

Centrets hjemmeside er opbygning på adressen www.dmu.au.dk. I en overgangsperiode vil Danmarks Miljøundersøgelsers hidtidige hjemmeside være tilgængelig via centrets hjemmeside. 

Information videreføres

Det Nationale Center for Miljø og Energi (DMU) vil fortsat informere medier og andre interesserede om nye forskningsrapporter og anden aktuel forskning fra Aarhus Universitet inden for natur, miljø og energi. Det vil ske via eksisterende abonnementslister.

Kontakt for yderligere information:

  • www.dmu.au.dkDet Nationale Center for Miljø og Energi (DMU), Aarhus Universitet
  • Konstitueret direktør, prodekan Kurt Nielsen, tlf. 8920 1780, kni@dmu.dk

 

 

 

DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Offentligheden / Pressen