Aarhus Universitets segl

Brændeovne og biler er de største kilder til luftforurening på Frederiksberg

Detaljerede opgørelser over kilderne til luftforurening og beregninger af, hvordan forskellige tiltag vil forbedre luftkvaliteten indgår i arbejdet med en ny kommunal strategi for luften i Frederiksberg Kommune.

Frederiksberg Kommune laver egen strategi for luftkvaliteten. (Foto: Colourbox).

Luftforureningen over Frederiksberg er blevet nøje kortlagt, og en række anbefalinger og muligheder til at forbedre luftkvaliteten i kommunen er minutiøst undersøgt for at danne grundlag for en ny kommunal strategi for renere luft.

I to rapporter beskriver forskere fra DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi dels luftkvaliteten på Frederiksberg, dels en række forslag til mulige tiltag og målsætninger for kommunen, der skal nedbringe luftforureningen på Frederiksberg. Rapporterne skal bidrage til arbejdet med en ny, kommunal strategi for at forbedre luftkvaliteten, og forskerne kommer med en række anbefalinger til målsætninger for den kommende strategi.

Den første rapport indeholder en kortlægning af luftforureningen i Frederiksberg Kommune og dens helbredsmæssige konsekvenser. Kortlægningen indeholder en luftkvalitetsvurdering med geografisk beskrivelse af luftkvaliteten og en kildeopgørelse, som beskriver kilderne til forurening og kildernes bidrag til luftkvaliteten. Desuden indeholder rapporten beregninger af luftforureningens helbredseffekter i form af blandt andet bronkitis, astma og lungekræft og de tilhørende samfundsmæssige omkostninger.

Langt størstedelen af luftforureningen stammer ikke fra Frederiksberg, men kommer fra nabokommuner, øvrige Danmark og udlandet. Rapporten har fokus på de lokale kilder på Frederiksberg, og hvordan de påvirker forureningen af luften. Forskerne peger i kortlægningen af luftforureningen på vejtrafik og brændeovne som de vigtigste lokale kilder til forurening af luften. Vejtrafik stod i 2017 ifølge rapporten for omkring 20 mio. kr. af de samfundsmæssige omkostninger, og brændeovne for 14 mio. kr. af de samfundsmæssige omkostninger.

Også de samfundsmæssige omkostninger for andre typer af lokale kilder til luftforureningen indgår i rapportens kortlægning. For eksempel koster affaldsbehandling samfundet omkring 4 mio. kr., fordampning af anvendelse af kemikalier og maling omkring 3 mio. kr., og maskiner og redskaber i industri – inklusiv ikke-vejgående maskiner - omkring 1,5 mio. kr.

Den anden rapport indeholder et virkemiddelkatalog for luftforurening i Frederiksberg Kommune med fokus på, hvad kommunen selv kan gøre inden for bestemte områder:

By- og trafikplanlægning
Elektrificering af transport
Økonomiske virkemidler og regulering af transport
Brændeovne
Ikke-kildebaserede virkemidlers rensning af miljøet.

For hvert område er effekterne og en række muligheder beskrevet – fra road pricing over skrotningsordninger for brændeovne til krav om elektriske entreprenørmaskiner og muligheder for at rense luften ved øget beplantning eller særlige vejbelægninger.

De to rapporter er udarbejdet for Frederiksberg Kommune. De indgår som baggrundsmateriale for Frederiksberg Kommunes egen formulering af en luftforureningsstrategi - STRATEGI FOR REN LUFT – 2030, som er planlagt udgivet af Frederiksberg Kommune.

Læs rapporten om kortlægning af luftforureningen på Frederiksberg her.
Læs rapporten om mulige virkemidler og deres effekt her.

For yderligere oplysninger, kontakt venligst DCE ved seniorforsker Steen Solvang Jensen, ssj@envs.au.dk, +45 30183127.