Aarhus Universitets segl

Biler og brændeovne kan bandlyses i hovedstaden

Både dieselbiler og brændeovne af ældre dato kan i det nye år blive omfattet af forbud i København. Det kan spare menneskeliv og millioner, viser nyt notat.

Der er i dag ca. 16.000 brændeovne i Københavns Kommune. Miljøministeriet skønner, at der med et forbud mod ældre brændeovne vil skulle nedlægges omkring 2.830 brændeovne og omkring 6.600 udskiftes til nye brændeovne i kommunen. (Foto: Colourbox).

Med en ny lov i hånden kan Københavns Kommune til næste år indføre en såkaldt skærpet miljøzone, som vil udelukke dieseldrevne personbiler, som ikke mindst opfylder Euronorm 5 eller har monteret et partikelfilter.

Loven muliggør, at de eksisterende miljøzonebyer, herunder Københavns Kommune, fra 1. januar 2023 kan indføre skærpede miljøzonekrav, som forbyder ældre persondieselbiler uden partikelfilter.

Desuden har en anden ny lov åbnet for, at kommuner kan forbyde ældre brændeovne fra før 2008 i områder med kollektiv varmeforsyning som fjernvarme eller naturgas.

DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi er på denne baggrund af Københavns Kommune blevet bedt om at opsummere eksisterende viden om effekten på luftkvaliteten af skærpede miljøzoner og forbud mod ældre brændeovne.

I et nyt notat beskriver forskerne disse effekter i Københavns Kommune, når det gælder emission, luftkvalitet og ikke mindst helbredseffekter samt tilhørende samfundsmæssige omkostninger, som kaldes eksterne omkostninger.

Forbud mod ældre brændeovne forventes ifølge notatet at spare syv for tidlige dødsfald svarende til omkring 125 mio. kr. i eksterne omkostninger, og skærpede miljøzoner kan reducere for tidlige dødsfald med to til tre, svarende til 60 mio. kr. i sparede eksterne omkostninger. Hvis begge tiltag gennemføres, kan der således spares omkring 9-10 for tidlige dødsfald svarende til omkring 185 mio. kr. i eksterne omkostninger.

Der er i dag ca. 16.000 brændeovne i Københavns Kommune. Miljøministeriet skønner, at der med et forbud mod ældre brændeovne vil skulle nedlægges omkring 2.830 brændeovne og omkring 6.600 udskiftes til nye brændeovne i kommunen.

Ud over at omfatte dieselpersonbiler kan kravene for varebiler i den nuværende miljøzonelovgivning rykkes frem, så de gælder fra 1. juli 2023. Alle miljøzonekommunerne forventer ifølge notatet at beslutte de skærpede krav med varsling pr. 1. januar 2023. Herefter følger ni måneders forberedelse- dvs. de træder først i kraft 1. oktober 2023.

Læs: ”Effekt for luftkvalitet og helbredseffekter af skærpede miljøzoner og forbud mod ældre brændeovne i Københavns Kommune” her.

For yderligere oplysninger, kontakt venligst DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi ved seniorforsker Steen Solvang Jensen, 30183127 eller ssj@envs.au.dk.