Aarhus Universitets segl

AU-forskere kortlægger luftforureningens samfundsomkostninger i Vietnam

Dansk miljøforskning er med til at danne grundlag for en, grøn, langsigtet energipolitik i det sydøstasisatiske land, hvor luftforureningen koster samfundet hundredevis af milliarder årligt.

Ho Chi Minh City er blandt de byer, som forskere fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi har beregnet forureningsomkostninger for. (Foto: Colourbox).

Luften er tung af partikler fra energiforbrug i storbyerne Hanoi og Ho Chi Minh City i Vietnam. Her er indholdet af skadelige partikler i luften flere gange højere end i Danmark, og forureningen koster både liv og samfundet penge.

Det er er især brugen af fossile brændstoffer og biomasse til madlavning og opvarmning, der skaber den voldsomme luftforurening.

I en ny rapport fra DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi har forskerne anvendt de avancerede modeller, som ligger til grund for luftovervågningen i Danmark, for at få et overblik over de sundhedsmæssige og samfundsøkonomiske omkostninger ved luftforureningen for det vietnamesiske samfund.

Formålet med projektet er at beregne enhedsomkostninger for luftforurening for emissionssektorer i Vietnam. Enhedsomkostninger er sundhedsrelaterede samfundsmæssige omkostninger ved luftforurening pr. udledt kg emission af luftforurenende stoffer.

Firmaerne Ea Energianalyse og Energy Modelling Lab har integreret enhedsomkostningerne ved luftforurening i energisystemmodeller for at kunne modellere forskellige scenarier for optimering af energisystemet, som også tager hensyn til omkostningerne ved luftforurening.

Projektet skal således danne baggrund for en reform af Vietnams energisystemer ved at indarbejde omkostningerne i en række scenarier for den fremtidige indretning af Vietnams energiforsyning.

Luftforurening koster Vietnam milliarder
Rapporten beskriver, at luftforureningen i Vietnam betyder omkring 179.000 for tidlige dødsfald og omkostninger på omkring 43 milliarder euro årligt, svarende til otte procent af landets bruttonationalprodukt.

Ifølge rapporten stammer omkring 37% af omkostningerne af luftforureningen fra landet selv, og det er især afbrændingen af fossile brændsler og biomasse, som skaber de store koncentrationer af især fine partikler i luften. De resterende 63% stammer fra forureningskilder uden for Vietnam.

Læs hele rapporten “Unit costs of Air Emissions in Vietnam for Energy System Modelling” her.

Ea Energy Analyses Ltd. har finansieret studiet. 

For yderligere oplysninger, kontakt venligst DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi ved professor Jørgen Brandt, jbr@envs.au.dk eller tlf. +45 30183128 eller seniorforsker Steen Solvang Jensen, ssj@envs.au.dk eller tlf.:  +45 30183127.