Aarhus Universitets segl

Arktiske forskere viser veje til beskyttelse af Nordvandet

Videnskabeligt samarbejde giver nyt grundlag for forvaltningsarbejdet i det særlige arktiske farvand, som jævnligt er lukket af is.

Søkonger i flugt over Nordvandet. (Foto: Anders Mosbech).

Nordvandet (På grønlandsk Pikialasorsuaq) er et unikt havområde i den nordlige del af Baffin Bugt mellem Canada og Grønland. Området er af ekstrem stor biologisk og kulturel betydning og er kendetegnet ved at huse et af de største polynier i Arktis. Polynier er betegnelsen for større og årligt tilbagevendende åbentvandsområder i et ellers isdækket hav. Polyniet Nordvandet huser mange højarktiske arter, og er vigtigt for bestande af havpattedyr og havfugle.

Nu har grønlandske, danske og canadiske eksperter i et tæt samarbejde udarbejdet en ny omfattende rapport om området der sammenfatter den tilgængelige viden. Rapporten udgives som et led i en canadisk videnskabelig rapportserie som Department of Fisheries and Oceans Canada (DFO) står for. Århus Universitet har været med til at lede arbejdet i et samarbejde med Grønlands Naturinstitut og DFO. Rapporten bidrager med et fagligt grundlag for en videre dialog om området.   

En af rapportens overordnede pointer er, at den største påvirkning på Pikialasorsuaq forventes at komme fra klimaforandringerne, og at økosystemet i det unikke område allerede er under pres fra klimaændringer.

Rapporten slår fast, at området stadig er af stor økologisk og kulturel betydning. Det gælder ikke mindst for de lokale samfund i området på både den grønlandske og canadiske side. Det anbefales bl.a. at effekten af klimaforandringer på natur og dyreliv følges så der er et godt grundlag for at tilpasse brugen af området til ændringerne.

Rapporten udgives i Canada på Engelsk, med opsummeringer på inuktitut, grønlandsk, fransk og dansk. Rapporten er resultat af et tæt samarbejde mellem forskere i Canada (Department of Fisheries and Oceans), Grønland (Grønlands Naturinstitut) og Danmark (DCE, Aarhus Universitet). Projekt er finansieret med støtte fra Miljøministeriet via programmet for miljøstøtte til Arktis. Resultater og konklusioner er forfatternes egne og afspejler ikke nødvendigvis Miljøministeriets eller Naalakkersuisuts holdninger.  

For information på grønlandsk, besøg Grønlands Naturinstituts hjemmeside.
Den korte, opsummerende rapport kan læses her:

Den fulde, engelsksprogede udgave af rapporten kan findes her.

Den canadiske hjemmeside med mere information er her.

For yderligere oplysninger, kontakt venligst DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi  ved forsknings- og rådgivningschef Anders Mosbech +4529440203 eller amo@ecos.au.dk og sektionsleder Tom Christensen +4520499510 eller toch@ecos.au.dk.