Aarhus Universitets segl

Antallet af bramgæs er eksploderet

Hvordan skal man håndtere den nærmest eksplosive vækst af de fredede bramgæs i lufthavne, på marker og i forvaltningsarbejdet? Forvaltningen af de mange gæs bliver omdrejningspunktet for en temadag 8. marts.

Problemer på grund af væksten i antallet af bramgæs i Danmark er på dagsordenen, når Miljøstyrelsen og DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi 8. marts holder temadag om forvaltning af bramgås. (foto: Magnus Elander).

Bestanden af bramgås, som overvintrer og yngler i Danmark, er taget kraftigt til i antal. Inden for en kort årrække er antallet af de trækkende gæs i Danmark tidoblet.

Det har skabt problemer for blandt andet landbrug og flysikkerhed. Derfor organiserer DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi ved Aarhus Universitet sammen med Miljøstyrelsen en temadag om forvaltning af bramgås.

Antallet af overvintrende bramgæs er stigende i Danmark og udgør nu cirka 250.000 fugle. De mange gæs giver konflikter med landbrugsinteresser, da fuglene fouragerer på blandt andet græsarealer og vinterafgrøder. Det går især ud over vintersæd, frøgræs, raps og græs, og landmændene kan derfor opleve et udbyttetab som følge af de mange gæs.

I lufthavnene er de store fugle også et problem. En gås på 2-3 kilo i jetmotor på et fly kan have katastrofale konsekvenser, og derfor deltager repræsentanter for lufthavnsbranchen også i temadagen.

 På temadagen giver DCE/Aarhus Universitet og Miljøstyrelsen en oversigt over udviklingen i bestanden af bramgås, problemer med skader på afgrøder og forstyrrelse af flytrafik. Desuden vil nye forsøg med forvaltningsmæssige rammer og tiltag blive præsenteret.

Temadagen afholdes på Dalum Landbrugsskole ved Odense den 8. marts 2022, kl. 09.30-16.45. Der er ikke brugerbetaling, men et begrænset deltagerantal. Tilmelding sker ved henvendelse til jm@ecos.au.dk, senest 21. februar 2022. Corona-regler vil blive fulgt nøje.

Programmet kan ses her

For yderligerer oplysninger, kontakt venligst DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi ved professor Jesper Madsen, +4529440204 eller jm@ecos.au.dk