Aarhus Universitets segl

Ændrede jagttider påvirker jægernes udbytte minimalt

Jægerne nedlægger stort set samme antal stykker vildt, selv om jagttiden på en art ændres, også til en kortere periode som redskab i forvaltningen af en bestand.

Krondyr. Foto: J. K. Kjærgaard
Krondyr. Foto: J. K. Kjærgaard

Det viser en analyse af 50 års ændringer i jagttiderne sammenholdt med jægernes udbytte i samme periode.

Analysen er udført af seniorforsker Peter Sunde og seniorbiolog Tommy Asferg, Aarhus Universitet, som en del af DCE’s forskningsbaserede rådgivning til Naturstyrelsen og Vildtforvaltningsrådet. Med titlen ”How does harvest size vary with hunting season length?” er analysen nu offentliggjort i online-tidsskriftet Wildlife Biology.

Jagttid er den periode, hvor et antal af Danmarks vilde dyre- og fuglearter må jages. Indtil jagtsæsonen 2014-15 var der fastsat jagttid for ti pattedyrarter og 33 fuglearter, typisk fra september til og med januar.

I analysen har forskerne set på 63 jagttidsændringer i årene 1957-2007 for 28 arter og på jægernes indberettede udbytte over de 50 år til vildtudbyttestatistikken. Analysen viser, at ændringerne generelt har haft en minimal indflydelse på jægernes udbytte, ikke mindst for stationære, altså ikke-trækkende vildtarter.

En forklaring på den manglende nedgang i jægernes udbytte ved en afkortning af en jagttid kan være, at den enkelte jæger har et ”fast” mål for sit udbytte af en specifik art i en jagtsæson uanset dennes længde, nævner forskerne i analysen.

”Historisk har ændringer i jagttidernes længde været brugt som redskab til at lette eller øge jagttrykket på vildtbestande. Man har dog aldrig rigtigt vidst, hvor godt dette redskab virkede,” siger seniorforsker Peter Sunde og fortsætter:

 ”Efter at have analyseret effekten af de 63 ændringer i jagttiders længde, kan vi konstatere, at effekten, generelt set, er minimal om overhovedet til stede. Formentligt skyldes dette, at danske jagtider generelt er tilstrækkeligt lange til, at jægere kan kompensere for indskrænkninger i den samlede jagttids længde ved at koncentrere deres indsats i den tilbageværende jagttidsperiode, og omvendt ikke øger deres samlede jagtindsats væsentligt, hvis de får tildelt en længere jagttid.”

Peter Sunde og Tommy Asferg konkluderer, at medmindre man har særlig grund til at tro, at jægeres indsats er begrænset af jagttidens samlede længde, skal man ikke forvente, at ændringer i jagsæsonens længde har nogen påviselig effekt på antallet af dyr, der nedlægges.

Af samme årsag må ændringer af jagtider generelt set betegnes som en ineffektiv metode til at opnå ændringer i jagttrykket på bestande, fremfører de.

Kontakt: Seniorforsker Peter Sunde, tlf. 8715 8884/20630704, psu@dmu.dk 
              Seniorbiolog Tommy Asferg, tlf. 8715 8869, ta@dmu.dk
              DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi
              Institut for Bioscience, Aarhus Universitet

How does harvest size vary with hunting season length? Peter Sunde &Tommy Asferg. Wildlife Biology.

Artiklen (på engelsk)

 

Seneste vildtudbyttestatistik

Naturstyrelsen om nye jagttider