Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Årets iltsvind næsten forsvundet

De indre danske farvande er stort set kommet sig efter årets iltsvind, viser den seneste iltsvindrapport fra DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi.

30.11.2018 | Michael Strangholt

Iltsvindet i de indre danske farvande er stort set forsvundet for i år. Foto: Colourbox.

De sidste rester af iltsvind i de danske farvande er forsvundet for i år. På nær i de mere eller mindre permanente iltsvindområder i Mariager Fjord og øst for Bornholm kan fisk, bunddyr og planter atter trives under normale iltforhold.

Det viser årets fjerde og sidste iltsvindrapport fra DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi ved Aarhus Universitet, som bliver lavet på baggrund af målinger fra Miljøstyrelsen.

Det er ifølge rapporten en kombination af faldende temperaturer i bundvandet og blæsevejr i den seneste måned, der har forbedret iltforholdene i havet omkring Danmark. Blæst får iltet vand fra de øvre vandlag til at blande sig med mere iltfattigt bundvand, og ved lavere temperaturer i vandet går bakteriers og bunddyrs omsætning, og dermed iltforbruget, langsommere.

Miljøstyrelsens målinger viser ifølge rapporten, at de steder, hvor man tager iltprøver i de indre danske farvande, næsten alle viser tegn på intet eller næsten intet iltsvind. De efterfølgende beregninger fra Aarhus Universitet over iltsvindets udbredelse og styrke underbygger dette og konkluderer, at iltsvindet stort set er væk, og at der højst sandsynligt ikke forekommer yderligere udbredt iltsvind i år.

I perioden for årets sidste iltsvindrapport (25. oktober - 21. november 2018) har der blandt andet på grund af de forbedrede iltforhold været reduceret overvågning i en række områder herunder Kattegat, Limfjorden, Aarhus Bugt, Storebælt, Langelandsbælt, Femern Bælt, Øresund, Køge Bugt, Faxe Bugt og syd for Møn.

De sidste rester af årets iltsvind er næsten forsvundet. Allerede i oktober var udbredelsen af områderne med iltsvind kraftigt reduceret, og i midt i november var der kun iltsvind tilbage i de mere eller mindre permanente iltsvindsområder -  ’Dybet’ ud for Mariager By i Mariager Fjord og i det dybe bassin øst for Bornholm. Derudover var der et mindre område med iltsvind i Lübeck Bugt.

DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi udsender hvert år fire iltsvindsrapporter. Rapporterne beskriver de aktuelle iltforhold i de danske farvande i perioderne juli-august, august-september, september-oktober og oktober-november. Det er den tid på året, hvor iltsvind typisk er mest udbredt. Årets sidste rapport giver en status for den aktuelle udvikling og udbredelse af iltsvind i de indre farvande i perioden fra 25. oktober til og med 21. november. Du kan læse årets øvrige iltsvindrapporter (link) her.

Læs rapporten ”Iltsvind i de danske farvande i oktober-november 2018” her. 

For yderligere oplysninger, kontakt venligst DCE – Nationalt Center for Energi og Miljø ved seniorrådgiver Jens Würgler Hansen jwh@bios.au.dk eller tlf.:  +45 30183109.

Offentligheden / Pressen, DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi