Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Årets iltsvind afblæst – stort set

Iltsvindets udbredelse i de danske farvande var markant reduceret midt i november sammenlignet med midt i oktober hovedsageligt som følge af det blæsende efterårsvejr.

27.11.2015 | Steen Voigt

havmiljø

Det fremgår af årets sidste iltsvindsrapport fra DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, Aarhus Universitet.

Midt i november var iltsvindet således begrænset til Knebel Vig, det sydlige Lillebælt, Aabenraa Fjord, Als Fjord og Sønderborg, Nivå og Lübeck Bugt samt de permanente iltsvindsområder i Mariager Fjord og i Bornholmsbassinet.

Vindforholdene i rapporteringsperioden - 22. oktober til 19. november - vekslede med vindstyrker markant under langtidsmidlen fra midten af oktober til først i november, hvorefter vinden tiltog til et niveau markant over langtidsmidlen. Både luft- og bundvandstemperaturen lå markant over langtidsmidlen.

Bundvandstemperatur_figur_november2015

Ugentlig bundvandstemperatur i de indre farvande i 2015 og langtidsmidlen for 1961-1990 (officiel referenceperiode). Baseret på målinger foretaget af Naturstyrelsen.

Vejrmæssigt var vindforholdene af størst betydning for iltsvindets udvikling. Den kraftige blæst i november skabte omrøring af vandsøjlen og dermed øget tilførsel af ilt til bundvandet, hvilket forbedrede iltforholdene generelt. De rolige vindforhold i starten af perioden og de høje vandtemperaturer har dog bidraget til at fastholde rester af det tidligere udbredte iltsvind.

Seniorrådgiver Jens Würgler Hansen, DCE, der står for iltsvindsrapporten, forventer, at det resterende iltsvind vil forsvinde rimeligt hurtigt ved – som typisk for årstiden - mere kraftig vind i kombination med et markant fald temperaturen i bundvandet.

iltsvind_november 2015

Udbredelse af iltsvind modelleret for 6.-19. november baseret på de observerede ilt-koncentrationer i bundvandet i den angivne periode. Hvis der er målt to gange i perioden på den samme station, baseres fladeudbredelsen på den seneste måling.

DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi udarbejder iltsvindsrapporterne i samarbejde med Naturstyrelsen og svenske og tyske institutioner.

Kontakt: Seniorrådgiver Jens Würgler Hansen, tlf. 8715 8805, jwh@bios.au.dk 
              DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi 
              Institut for Bioscience, Aarhus Universitet

Iltsvind i de danske farvande i oktober-november 2015. Rapporteringsperiode: 22. oktober – 19. november. Jens Würgler Hansen, David Rytter & Thorsten J. Skovbjerg Balsby. 2015. Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi. 16 s.

Iltsvindsrapporten

 

DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Offentligheden / Pressen
Tags: iltsvind, DCE, november 2015