Aarhus University Seal

No. 1 - 49

No. 46: Manual for THORAirPAS - air pollution assessment system. Technical project Report for AirQGov Regional Pilot Project 3 (AirQGov:RPP3). Steen Solvang Jensen, Matthias Ketzel, Jørgen Brandt, Marlene Plejdrup, Ole-Kenneth Nielsen, Morten Winther, Olga Evdokimova, Allan Gross. 2014. Aarhus University, DCE – Danish Centre for Environment and Energy, 51 pp. Technical Report from DCE – Danish Centre for Environment and Energy No. 46.
Summary | Hele rapporten i pdf-format (4,39 MB)

No. 40: Adaptive Harvest Management for the Svalbard Population of Pink-Footed Geese. 2014 Progress Summary. Johnson, F.A., Madsen, J. & Jensen,G.H. 2014. Aarhus University, DCE – Danish Centre for Environment and Energy, 22 pp. Technical Report from DCE – Danish Centre for Environment and Energy No. 40.
Summary | Hele rapporten i pdf-format (0,85 MB)

No. 39: Svalbard Pink-footed Goose. Population Status Report 2013-14. Madsen, J., Cottaar, F., Amstrup, O., Asferg, T., Bak, M., Bakken, J., Christensen, T.K., Hansen, J., Jensen, G.H., Kjeldsen, J.P., Kuijken, E., Nicolaisen, P.I., Shimmings, P., Tombre, I. & Verscheure, C. 2014. Aarhus University, DCE – Danish Centre for Environment and Energy, 14 pp. Technical Report from DCE – Danish Centre for Environment and Energy No. 39.
Summary | Hele rapporten i pdf-format (0,79 MB)

No. 38: Estimating land use/land cover changes in Denmark from 1990 – 2012. Technical documentation for the assessment of land use/land cover changes for estimation of carbon dioxide fixation in soil. Levin, G., Blemmer, M., Gyldenkærne, S., Johannsen, V.K., Caspersen, O.H., Petersen, H.S., Nyed, P.K., Becker, T., Bruun, H.G., Fuglsang, M., Münier, B., Bastrup-Birk, A. & Nord-Larsen, T 2014. Aarhus University, DCE – Danish Centre for Environment and Energy, 34 pp. Technical Report from DCE – Danish Centre for Environment and Energy No. 38.
Summary | Sammenfatning | Hele rapporten i pdf-format (0,83 MB)

No. 37: Danish contribution to the EU Water Framework Directive intercalibration phase 2. Henriksen, P., Josefson, A., Hansen, J.W., Krause-Jensen, D., Dahl, K. & Dromph, K. 2014. Aarhus University, DCE – Danish Centre for Environment and Energy, 36 pp. Technical Report from DCE – Danish Centre for Environment and Energy No. 37.
Summary | Sammenfatning | Hele rapporten i pdf-format (1,07 MB)

No. 33: Statistical aspects in relation to Baltic Sea Pollution Load Compilation. Task 1 under HELCOM PLC-6. Larsen, S.E. & Svendsen, L.M. 2013. Aarhus University, DCE – Danish Centre for Environment and Energy, 34 pp. Technical Report from DCE – Danish Centre for Environment and Energy No. 33.
Summary | Hele rapporten i pdf-format (1,38 MB)

No. 32: Seabird colonies in the Melville Bay, Northwest Greenland II. Final survey in August 2013. Boertmann, D. 2013. Aarhus University, DCE – Danish Centre for Environment and Energy, 24 pp. Technical Report from DCE – Danish Centre for Environment and Energy No. 32.
Summary | Sammenfatning | Hele rapporten i pdf-format (3,32 MB)

No. 30: Monitoring the vegetation recovery in Østerild Plantage 2013. Part 1. Wind, P. 2013. Aarhus University, DCE – Danish Centre for Environment and Energy, 40 pp. Technical Report from DCE – Danish Centre for Environment and Energy No. 30.
Summary | Hele rapporten i pdf-format (3,53 MB)

No. 29: Svalbard Pink-footed Goose. Population Status Report 2012-13. Madsen, J., Cottaar, F., Nicolaisen, P.I., Tombre, I., Verscheure, C. & Kuijken, E. 2013. Aarhus University, DCE – Danish Centre for Environment and Energy, 12 pp. Technical Report from DCE – Danish Centre for Environment and Energy No. 29.
Summary | Hele rapporten i pdf-format (0,34 MB)

No. 28: Adaptive Harvest Management for the Svalbard Population of Pink-Footed Geese. Assessment for the 2013-2015 hunting seasons. Johnson, F.A. & Madsen, J. 2013. Aarhus University, DCE – Danish Centre for Environment and Energy, 20 pp. Technical Report from DCE – Danish Centre for Environment and Energy No. 28.
Summary | Hele rapporten i pdf-format (0,37 MB)

Nr. 27: Report on the HELCOM PLC6 intercalibration. Lassen, P. & Larsen, M.M. 2013. Aarhus University, DCE – Danish Centre for Environment and Energy, 138 pp. Technical Report from DCE – Danish Centre for Environment and Energy No. 27.
Summary | Hele rapporten i pdf-format (1,14 MB)

No. 25: Botanical investigations related to the Isau mining project, 2011-2012. Bay, D. & Simonsen, C.E. 2013. Aarhus University, DCE – Danish Centre for Environment and Energy, 38 pp. Technical Report from DCE – Danish Centre for Environment and Energy No. 25.
SummaryHole report i pdf-format (4,38 MB)

Nr. 22: National reports from the 2012 breeding census of Great Cormorants Phalacrocorax carbo in parts of the Western Palearctic. IUCN-Wetlands International Cormorant Research Group Report. Bregnballe, T., Lynch, J., Parz-Gollner, R., Marion, L., Volponi, S., Paquet, J-Y. & van Eerden, M.R. (eds.) 2013. Aarhus University, DCE – Danish Centre for Environment and Energy, 106 pp. Technical Report from DCE – Danish Centre for Environment and Energy No. 22.
Summary | Hele rapporten i pdf-format (25,17 MB)

Nr. 20: Projekt ”skjulte kontroller”. Lassen, P., Juhler, R.K. & Linneberg, M.S. 2013. Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 46 s. - Teknisk rapport fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi nr. 20.
Sammenfatning | Summary | Hele rapporten i pdf-format (0,62 MB)

Nr. 19: Nye kontaminanter med relevans for det grønlandske miljø. Vorkamp, K. & Rigét, F.F. 2013. Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 112 s. - Teknisk rapport fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi nr. 19.
Sammenfatning | Summary | Hele rapporten i pdf-format (1,79 MB)

Nr. 18: Human uses, pressures and impacts in the eastern North SeaAndersen, J.H. & Stock, A. (eds.), Mannerla, M., Heinänen, S. & M. Vinther, M. 2013. Aarhus University, DCE – Danish Centre for Environment and Energy. 136 pp. Technical Report from DCE – Danish Centre for Environment and Energy No. 18.
Summary | Hele rapporten i pdf-format (7,10 MB)

Nr. 16: A glossary of terms commonly used in the Marine Strategy Framework Directive. Andersen, J.H., Hansen, J.W., Mannerla, M., Korpinen, S. & Reker, J. 2013. Aarhus University, DCE – Danish Centre for Environment and Energy, 32 pp. Technical Report from DCE – Danish Centre for Environment and Energy No. 16.
Summary | Hele rapporten i pdf-format (3,06 MB)

No. 15: Assessment of the air quality at the apron of Copenhagen Airport Kastrup in relation to the occupational environment. Ellermann, T., Massling, A., Løfstrøm, P, Winther, M., Nøjgaard, J. K. & Ketzel. M. 2012. Aarhus University, DCE - Danish Centre for Environment and Energy, 51pp. - Technical report from DCE – Danish Centre for Environment and Energy No. 15. 
Summary | Full report in PDF-format (3,06 MB)

No. 14: Forekomst af ynglefugle i Skjern Enge projektområde i 2011. Amstrup, O., Bak, M. & Holm, T.E. 2012. Aarhus Universitet, DCE – Danish Centre for Environment and Energy, 28 s. - Technical report from DCE - Danish Centre for Environment and Energy no. 14.
Sammenfatning | Full report in PDF-format (0,94 MB)

No. 13: Analyse af behovet for græsning og høslæt på beskyttede naturarealer. Areal, biomasse og antal græsningsdyr. Nygaard, B., Levin, G., Bladt, J., Holbeck, H.B., Brøndum, W., Spelth, P. & Ejrnæs, R. 2012. Aarhus Universitet, DCE – Danish Centre for Environment and Energy, 78 s. - Technical report from DCE - Danish Centre for Environment and Energy no. 13.
Sammenfatning | Full report in PDF-format (2,31 MB)

No. 12: Omkostninger ved hensigtsmæssig drift og pleje af arealer med naturplejebehov indenfor Natura 2000 og Naturbeskyttelseslovens §3. Hasler, B., Chistensen, L.P., Martinsen, L., Källstrøm, M, Levin, G., Dubgaard, A. & Jespersen H.M.L. 2012. Aarhus Universitet, DCE – Danish Centre for Environment and Energy, 52 s. Technical report from DCE - Danish Centre for Environment and Energy no. 12. Sammenfatning | Summary | Full report in PDF-format (2,87 MB)

No. 11: Basemap, Technical documentation of a model for elaboration of a land-use and land-cover map for Denmark. Levin, G., Jepsen, M.R. & Blemmer, M. 2012. Aarhus University, DCE – Danish Centre for Environment and Energy, 47 pp. Technical Report from DCE – Danish Centre for Environment and Energy No. 11. 
Summary | Sammenfatning | Full report in PDF-format (1,74 MB)

No. 10: Resultater fra Naturstyrelsens opdatering af § 3-beskyttede naturområder - pilotregistreringen 2011. Nygaard, B., Fredshavn, J.R. & Ejrnæs, R. 2012. Aarhus Universitet, DCE – Danish Centre for Environment and Energy, 56 s. - Technical report from DCE - Danish Centre for Environment and Energy no. 10.
Sammenfatning | Full report in PDF-format (2,01 MB)

No. 9: Sammenligning af NO2-målinger og OSPM-beregninger for 10 gadestrækninger i København. Ellermann, T., Ketzel, M. & Solvang Jensen, S. 2012. Aarhus Universitet, DCE – Danish Centre for Environment and Energy, 26 s. - Technical report from DCE - Danish Centre for Environment and Energy no. 9. Sammenfatning | Summary | Full report in PDF-format (1,45 MB)

No. 8: Miljøpåvirkning fra stenknuseværker i Grønland – støv og støj. Gustavson, K. 2012. Aarhus Universitet, DCE – Danish Centre for Environment and Energy, 26 s. - Technical report from DCE - Danish Centre for Environment and Energy no. 8.
Sammenfatning | Full report in PDF-format (2,01 MB)

No. 7: Projection of SO2, NOx, NH3 and particle emissions - 2010-2030. Nielsen, O.-K., Plejdrup, M., Winther, M., Mikkelsen, M.H., Albrektsen, R., Nielsen, M., Fauser, P., Hoffmann, L., Hjelgaard, K. & Gyldenkærne, S. 2012. Aarhus University, DCE – Danish Centre for Environment and Energy, 122 pp. Technical Report from DCE – Danish Centre for Environment and Energy No. 7. 
Summary | Sammenfatning | Full report in PDF-format (1,95 MB)

No. 6: Ynglefugle i Vejlerne 2011. Kjeldsen, J.P. & Nielsen, H.H. 2011. Aarhus Universitet, DCE – Danish Centre for Environment and Energy, 40 s. - Technical report from DCE - Danish Centre for Environment and Energy no. 6.
Sammenfatning | Full report in PDF-format (0,9 MB)

No. 5: Undersøgelse af luftforureningen på forpladsen i Københavns Lufthavn Kastrup i relation til arbejdsmiljø. Ellermann, T., Massling, A., Løfstrøm, P, Winther, M., Nøjgaard, J. K. & Ketzel. M. 2011. Aarhus Universitet, DCE – Danish Centre for Environment and Energy. 148 s. – Technical report from DCE – Danish Centre for Environment and Energy no. 5.
Sammenfatning | Summary | Full report in PDF-format (6,08 MB)

No. 3: Supplerende målinger til luftovervågning under NOVANA – benzen og PAH. Ellermann, T., Nøjgaard, J.K. & Bossi, R. 2011. Aarhus Universitet, DCE – Danish Centre for Environment and Energy. 42 s. – Technical report from DCE – Danish Centre for Environment and Energy no. 3.
Sammenfatning | Full report in PDF-format (1,23 MB)

No. 2: Herbivore influences on ecosystem functioning. Establishment of musk ox exclosures at Zackenberg. Schmidt, N.M., Krogh, P.H. & Forchhammer, M.C. 2011. Aarhus University, DCE - Danish Centre for Environment and Energy. 20 pp. - Technical Report from DCE - Danish Centre for Environment and Energy No. 2. 
Summary | Sammenfatning | Full report in PDF-format (1,7 MB)

No. 1: Anskydning af vildt. Nye undersøgelser 2008-2011. Holm, T.E., Madsen, J. & Haugaard, L. 2011. Danish Centre for Environment and Energy, Aarhus Universitet. 16 s. – Teknisk rapport fra Danish Centre for Environment and Energy no. 1.
Sammenfatning | Full report in PDF-format (0,9 MB)