Aarhus University Seal

Nr. 100-149

Nr. 149: Danmarks ynglebestand af skarver i 2019. Sterup, J. & Bregnballe, T. 2019. Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 40 s. - Teknisk rapport nr. 149.
Sammenfatning | Summary | Rapport (6,71 MB)

Nr. 148: Trækfuglebestande i de danske fuglebeskyttelsesområder, 2004 til 2017. Clausen, P., Petersen, I.K., Bregnballe, T & Nielsen, R.D. 2019. Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 308 s. - Teknisk rapport nr. 148.
Sammenfatning | Summary | Rapport (39,81 MB)

Nr. 147: Sanitary survey rapport 9: Hesselø Bugt og Isefjord. Larsen, M.M., Jakobsen, H.H., Göke, C., Hendriksen, N.B., Rømer, J.K., Mohn, C., Jensen, A.N. & Schultz, A.C. 2019. Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 118. - Teknisk rapport nr. 147.
Sammenfatning | Summary | Rapport (33,85 MB)

No. 146: Assessment of hazardous substances in Danish sediment and biota according to Norwegian, Swedish and Dutch quality standards. Jensen, J., Sanderson, H., Larsen, M.M., Johansson, L.S. & Kallestrup, H. 2019. Aarhus University, DCE – Danish Centre for Environment and Energy, 38 pp. Technical Report No. 146 .
Summary | Report | Appendix A | Marine tables | Lake Tables | Stream tables

Nr. 145: Udvikling af vanddelen af DK-QNP til havbelastningsberegninger. Thodsen, H., Tornbjerg, H., Troldborg, L., Windolf, J., Ovesen, N.B., Kjeldgård, A. & Højbjerg, A.L. 2019. Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 20 s. - Teknisk rapport nr. 145.
Sammenfatning | Rapport (2,03 MB)

Nr. 144: Omregning af indhold af miljøfarlige stoffer i forskellige organer i fisk. Med særlig fokus på kviksølv. Larsen, M.M., 2019.Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 44 s. - Teknisk rapport nr. 144.
Sammenfatning | Summary | Rapport (2,33 MB)

Nr. 143: Meteorologiske dataserier til OML-modellen. Løfstrøm, P. 2019. Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 73 s. - Teknisk rapport nr. 143.
Sammenfatning | Summary | Report (4,45 MB)

No. 142: Macroalgal indicators for Danish Natura 2000 habitats. Carstensen J & Dahl K. 2019. Aarhus University, DCE – Danish Centre for Environment and Energy, 45 pp. Technical Report No. 142.
Summary | Sammenfatning | Report (4,16 MB)

Nr. 141: Undervandsstøj i Indre danske Farvande 2018. Havstrategidirektivets kriterium D11C2. Nielsen, M.L.K., Sørensen, P.M. & Tougaard, J. 2019. Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 46 s. - Teknisk rapport nr. 141.
Sammenfatning | Rapport (9,34 MB)

No. 140: Impulsive noise sources (D11.1). Activities in the Danish EEZ reported for 2017 to the ICES impulsive noise register. Tougaard, J. 2019. Aarhus University, DCE – Danish Centre for Environment and Energy, 18 pp. Technical Report No. 140.
Summary | Report (2,89 MB)

No. 139: Use of remote sensing technologies for monitoring chlorophyll a and submerged aquatic vegetation in Danish coastal waters. Part of the RESTEK project. Stæhr PA, Groom GB, Krause-Jensen D, Hansen, LB, Huber S, Jensen, LØ, Rasmussen MB, Upadhyay, S, Ørberg, SB. 2019. Aarhus University, DCE – Danish Centre for Environment and Energy, 62 pp. Scientific Report No. 139.
Summary | Sammenfatning | Report

Nr. 138: Undervandsstøj i Indre danske Farvande 2017. Havstrategidirektivets indikator 11.2. Sørensen, P.M. & Tougaard, J. 2019. Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 22 s. - Teknisk rapport nr. 138.
Sammenfatning | Rapport (4,36 MB)

No. 137: Statistical aspects in relation to Baltic Sea Pollution Load Compilation. Task under HELCOM PLC-7 project.  Larsen, S.E, & Svendsen, L.M. 2019. Aarhus University, DCE – Danish Centre for Environment and Energy, 42 pp. Technical Report No. 137.
Summary | Report (2,97 MB)

Nr. 136: Ynglende og rastende fugle i Vejlerne 2015-2017. Nielsen, H.H. & Clausen, P. 2019. Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 68 s. - Teknisk rapport nr. 136.
Sammenfatning | Rapport (12,13 MB)

Nr. 135: Report on the HELCOM PLC-7 intercalibration. Lassen, P. & Larsen, M.M. 2019. Aarhus University, DCE – Danish Centre for Environment and Energy, 140 pp. Technical Report No. 135.
Summary | Sammenfatning | Report (1,32 MB)

Nr. 134: Forbedring af vidensgrundlaget for miljørisikovurdering for anvendelse og udledning af offshore-kemikalier i arktiske havområder. Gustavson, K., Agersted, M.D., Møller, E.F., Badawi, N. & Aamand, J. 2019. . Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 38 s. - Teknisk rapport nr. 134.
Sammenfatning | Rapport (1,01 MB)

No. 133: eDNA in environmental monitoring. Winding, A., Bang-Andreasen, T., Hansen, L.H., Panitz, F., Krogh, P.H., Krause-Jensen, D., Stæhr, P., Nicolaisen, M., Hendriksen, N.B., Sapkota, R., Santos, S. & Andersen, L.W. 2019. Aarhus University, DCE – Danish Centre for Environment and Energy, 40 pp. Technical Report No. 133.
Summary | Sammenfatning | Report (1,42 MB)

No. 132: Geochemical test work in Environmental Impact Assessments for mining projects in Greenland - Recommendations by DCE and GINR. Søndergaard, J., Hansen, V., Bach, L., Jørgensen, C.J., Jia, Y. & Asmund, G. 2018. Aarhus University, DCE – Danish Centre for Environment and Energy, 46 pp. Technical Report No. 132.
Summary | SammenfatningImaqarniliaq | Report (2,15 MB)

No 131: Spatial high-resolution distribution of emissions to air – SPREAD 2.0. Plejdrup, M.S., Nielsen, O.-K., Gyldenkærne, S. & Bruun, H.G. 2018. Aarhus University, DCE – Danish Centre for Environment and Energy, 186 pp. Technical Report No. 131.
Summary | Sammenfatning | Report (30,32 MB)

Nr. 130: Faglig afklaring af overvågning af PAH i sediment og biota. Lassen, P. 2018. Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 62 s. - Teknisk rapport nr. 130.
Sammenfatning | Rapporten (8,26 MB)

Nr. 129: Brug af droner til overvågning af ynglende vandfugles reaktioner på menneskelig færdsel. Holm, T.E., Kanstrup, N., Riddervold, M., Jensen, L.Ø. & Bregnballe, T. 2018. Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 32 s. - Teknisk rapport nr. 129.
Sammenfatning | Rapporten (5,31 MB)

Nr. 128: Interkalibrering af fytoplanktonundersøgelser i marine områder 2018.  Jakobsen, H.H. 2019. Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 24 s. - Teknisk rapport nr. 128.
Sammenfatning | Summary | Rapporten (0,28 MB)

Nr. 127: Værktøj til håndtering og behandling af data for miljøfarlige forurenende stoffer. Larsen, M.M. & Strand, J. 2018. Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 42 s. - Teknisk rapport nr. 127.
Sammenfatning | Rapporten (0,92 MB)

Ferskvand_Sø, Ferskvand_vandløb, Ferskvand_biota, Ferskvand_sediment, Marint_biotaMarint_sediment

Nr.  126: Sanitary survey rapport 8: Kalø Vig og Jyllands østkyst (nordlig del). Larsen MM, Jakobsen HH, Göke C, Hendriksen NB, Rømer JK, Mohn C, Feld L, Jensen AN & Schultz AC. 2018. Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 106 s. - Teknisk rapport nr. 126.
Sammenfatning | Summary | Rapporten (28,23 MB)

Nr. 125: Danmarks ynglebestand af skarver i 2018. Bregnballe, T. & Sterup, J. 2018. Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 40 s. - Teknisk rapport nr. 125.
Sammenfatning | Summary | Rapporten (4,45 MB)

Nr. 124: Nye arter i Danmark - karplanter, mosser, alger, laver og svampe. Wind, P., Goldberg, I., Stæhr, P., Søchting, U. & Læssøe, T. 2018. Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 94 s. - Teknisk rapport nr. 124.
Sammenfatning | Rapporten | Bilag  (11,12 MB)

No. 123: Developing biodiversity proxies. Technical description. Groom, G.B., Bladt, J., Moeslund, J.E. & Ejrnæs, R. 2018. Aarhus University, DCE – Danish Centre for Environment and Energy, 42 pp. Technical Report No. 123.
Sammenfatning | Report (5,63 MB)

Nr. 122: Videreudvikling af lokal bioscore for biodiversitetskortet for Danmark. Ejrnæs, R., Moeslund, J.E., Brunbjerg, A.K., Groom, G.B. & Bladt, J. 2018. Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 46 s. - Teknisk rapport nr. 122.
Sammenfatning | Rapporten (7,66 MB)

Nr. 121: Sanitary survey rapport 7: Skive Fjord, Lovns og Risgårde Bredning. Larsen MM, Jakobsen HH, Göke C, Hendriksen NB, Rømer JK, Mohn C, Jensen AN & Schultz AC 2018. Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 110 s. - Teknisk rapport fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi nr. 121.
SammenfatningSummary | Rapporten (32,65 MB)

No. 120:  Long-term impacts on Long-tailed Duck distributions resulting from the construction of the Rødsand II and Nysted offshore wind farms, Denmark.  Petersen, I.K., Mackenzie, M.L. & Scott-Hayward, L.A.S. 2018.  Aarhus University, DCE – Danish Centre for Environment and Energy, 20 pp. Technical Report from DCE – Danish Centre for Environment and Energy No. 120. 
Summary | Report (1,70 MB)               

Nr. 119: Sanitary survey rapport 6: Visby, Vildsund og Thisted. Larsen, M.M., Jakobsen, H.H., Göke, C., Hendriksen, N.B., Rømer, J.K., Mohn, C., Jensen A.N. & Schultz, A.C. 2018. Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 110 s. - Teknisk rapport fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi nr. 119.
Sammenfatning | Summary | Rapporten (20,01 MB)

No. 118: Monitoring the vegetation recovery in Østerild Plantage 2017. Part 3. Wind, P. & Nygaard, B. 2018. Aarhus University, DCE – Danish Centre for Environment and Energy, 170 pp. Technical Report from DCE – Danish Centre for Environment and Energy No. 118.
Summary | Sammenfatning | Report (22,88 MB)

No. 117: Scientific analysis on the designation of Natura 2000 sites and the status of nature and effort. The Schleswig-Holstein situation. Fredshavn, J., Bak, J.L. and Erbe, K 2018. Aarhus University, DCE – Danish Centre for Environment and Energy, 42 pp. Technical Report from DCE – Danish Centre for Environment and Energy No. 117.
Summary | Report (1,24 MB)

No. 116: Scientific analysis on the designation of Natura 2000 sites and the status of nature and effort. The Danish situation. Fredshavn, J., Nygaard, B., Bak, J.L., Bladt, J. and Levin, G. 2018. Aarhus University, DCE – Danish Centre for Environment and Energy, 34 pp. Technical Report from DCE – Danish Centre for Environment and Energy No. 116.
Summary | Report (1,01 MB)

Nr. 115: Afstrømning og næringsstoftilførsler til Limfjorden baseret på tre forskellige modeller. Thodsen H, Molina-Navarro E, Nielsen JW, Larsen J, Maar M. (2018). Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 20 s. - Teknisk rapport fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi nr. 115.
Sammenfatning | Summary | Rapporten (1,23 MB)

Nr. 114: Vurdering af betydningen for især fugleforekomster ved en eventuel ophævelse af 11 reservater. Clausen, P. & Therkildsen, O.R. 2018. Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 66 s. - Teknisk rapport fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi nr. 114.
Sammenfatning | Rapporten (2,00 MB)

No. 113: Impulsive noise sources (D11.1). Activities in the Danish EEZ reported for 2016 to the ICES impulsive noise register. Tougaard, J. & Schack, H.B. 2018. Aarhus University, DCE – Danish Centre for Environment and Energy, 24 pp. Technical Report from DCE – Danish Centre for Environment and Energy No. 113.
Summary | Report (2,32 MB)

No. 112: Literature review of remote sensing technologies for coastal chlorophyll-a observations and vegetation coverage. Part of ReSTEK (Brug af Remote Sensing teknologier til opgørelse af klorofylkoncentrationer og vegetationsudbredelse i danske kystvande) and DCE Remote sensing in coastal area projects. Harvey ET, Krause-Jensen D, Stæhr PA, Groom GB & Hansen LB. 2018. Aarhus University, DCE – Danish Centre for Environment and Energy, 47 pp. - Technical Report from DCE - Danish Centre for Environment and Energy No. 112.
Summary | Sammenfatning | Report (2,03 MB)

Nr. 111: Sanitary survey rapport 5: Jyllands østkyst (sydlig del). Larsen, M.M., Jakobsen, H.H., Göke, C., Hendriksen, N.B., Rømer, J.K., Mohn, C. & Schultz, A.C. 2018. Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 144 s. - Teknisk rapport fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi nr. 111.
Sammenfatning | Summary | Rapporten (33,31 MB)

Nr. 110: Genopretning af fejlbehæftede kvælstof- og fosforanalyser. Ferskvand. Larsen, S.E., Windolf, J., Tornbjerg, H., Hoffmann, C.C., Søndergaard, M. & Blicher-Mathiesen. 2018. Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 72 s. - Teknisk rapport fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi nr. 110.
Sammenfatning | Summary | Rapporten (2,17 MB)

Nr. 109: Undervandsstøj i Indre Danske Farvande 2014-2016. Havstrategidirektivets Indikator 11.2l. Tougaard, J., Hermannsen, L., Elmegaard, S. & Wahlberg, M. 2017. Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 48 s. - Teknisk rapport fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi nr. 109.
Sammenfatning | Rapporten (20,27 MB)

No. 108: The effect of simulated seal scarer sounds on seals. Mikkelsen, L., Hermannsen, L. & Tougaard, J. 2017. Aarhus University, DCE – Danish Centre for Environment and Energy, 24 pp. Technical Report from DCE – Danish Centre for Environment and Energy No. 108.
Summary | Sammenfatning | Report (1,34 MB)

Nr. 107: Sanitary survey rapport 4: Lillebælt og det Sydfynske Øhav. Larsen, M.M., Jakobsen, H.H., Göke, C., Hendriksen, N.B., Rømer, J.K., Mohn, C. & Schultz, A.C. 2017. Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 152 s. - Teknisk rapport fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi nr. 107.
Sammenfatning | Summary | Rapporten (24,17 MB)

Nr. 106: Vurdering af risikoen for troldænders kollision med en broforbindelse ved Frederikssund. Therkildsen, O.R. & Holm, T.E. 2017. Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 20 s. - Teknisk rapport fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi nr. 106.
Sammenfatning | Rapporten (1,36 MB)

No. 105: Flexsem: A new method for offline ocean modelling. Larsen J, Maar M, Brüning T, She J, Mohn C. 2017. Aarhus University, DCE – Danish Centre for Environment and Energy, 28 pp. Technical Report from DCE – Danish Centre for Environment and Energy No. 105.
Summary | Sammenfatning | Report (1,41 MB)

Nr. 104: Sanitary survey rapport 3: Venø Bugt, Kås, og Salling. Larsen, M.M., Jakobsen, H.H., Göke, C., Hendriksen, N.B., Rømer, J.K., Mohn, C. & Schultz, A.C. 2017. Aarhus Universitet, DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, 138 s. Teknisk rapport fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi nr. 104.
Sammenfatning | Summary | Rapporten (17,62 MB)

Nr. 103: Danmarks ynglebestand af skarver i 2017. Bregnballe, T. & Nitschke, M. 2017. Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 40 s. - Teknisk rapport fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi nr. 103.
Sammenfatning | Summary | Rapporten (5,80 MB)

No. 101: AMAP CORE - ATMOSPHERIC PART. Results from Villum Research Station. Henrik Skov, Andreas H. Massling, Ingeborg E. Nielsen, Claus Nordstrøm, Rossana Bossi, Katrin Vorkamp, Jesper Christensen, Martin Mørk Larsen, Kaj Mantzius Hansen, Jesper Baltzer Liisberg and Maria Bech Poulsen. 2017. Aarhus University, DCE – Danish Centre for Environment and Energy, 77 pp. Technical Report from DCE – Danish Centre for Environment and Energy No. 101.
Summary | Report (3,80 MB)

Nr. 100: Sanitary survey rapport 2: Nissum Bredning. Larsen, M.M., Jakobsen, H.H., Göke, C., Hendriksen, N.B., Rømer, J.K., Mohn, C. & Schultz, A.C. 2017. Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 112 s. - Teknisk rapport fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi nr. 100.
Sammenfatning | Summary | Rapporten (19,62 MB)