Aarhus University Seal

No. 300-349

Nr. 314: PROMBIO - Programme for monitoring glacier ice algae on the Greenland Ice Sheet. Notes and figures for the 2022 campaign.

Anesio, A.M. 2024. Aarhus University, DCE – Danish Centre for Environment and Energy, 17 pp. Technical Report No. 314

Read the report here

Nr. 313: Målinger af PFAS i luft og nedbør.

Bossi, R., 2024. Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 23 s. - Videnskabelig rapport nr. 313.

Læs rapporten her.

Nr. 312: Registrering af indikatorer for biodiversitet i byer.

Strandberg, B. & Rasmussen, K.K. 2024. Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 27 s. - Teknisk rapport nr. 312

Læs rapporten her.

Nr. 311: Fagligt grundlag for adaptiv forvaltningsplan for kron- og dådyr i Danmark.

Jeppesen, A.S., Sunde, P. & Hansen, H.P. 2024. Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 66 s. - Teknisk rapport nr. 311

Læs rapporten her.

Nr. 310: Baggrundskoncentrationer af arsen, kobber, zink, barium og vanadium i Øresunds vand og sediment.

Larsen, M.M. 2024. Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 28 s. - Teknisk rapport nr. 310

Læs rapporten her.

Nr. 309: Harbour porpoise presence at Kattegatt Syd offshore Windfarm site from December 2020 to December 2023 – Final Report

Jørgensen, P.B., van Beest, F.M. & Kyhn, L.A. 2024. Aarhus University, DCE – Danish Centre for Environment and Energy, 40 pp. TR309

Read the report here.

Nr. 308: Havørnes påvirkning af ynglende ederfugle – forstyrrelse og prædation.

Christensen, T.K., Sterup, J. & Buksti-Ladefoged, L. 2025. Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 36 s. - Teknisk rapport nr. 308

Læs rapporten her.

Nr. 307: Spredningsveje for ikke-hjemmehørende arter i Nordsøen. -En modelanalyse

Schourup-Kristensen, V., Mohn, C., Larsen, J., Stæhr, P.U., Buur, H., Dahl, K. & Maar, M. 2024. Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 43 s. - Teknisk rapport nr. 307

Læs rapporten her.

Nr. 306: Optællinger af fældende havdykænder i sensommeren 2023.

Nielsen, R.D., Sterup, J. & Pedersen, I.K. 2023. Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 19 s. - Teknisk rapport nr. 306

Læs rapporten her.

Nr. 305: Optælling af grønlandsk blisgås Anser albifrons flavirostris på Naternaq (Lersletten) i Vestgrønland i juli 2023.

Nielsen R. D., Sterup J., Petersen I. K. & Fox A. D. 2023. Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 18 s. - Teknisk rapport nr. 305

Læs rapporten her.

Nr. 304: Bentisk biodiversitet ved Taarbæk rev

Stæhr, P.A.U., Buur, H., Dahl, K, Bach, L., Winding, A., Sapkota, R. 2024. Bentisk biodiversitet ved Taarbæk rev. Forundersøgelse ved dykker, haps og eDNA prøver. Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 30 s. - Teknisk rapport nr. 304

Læs rapporten her.

Nr. 303: Muligheder for reduktion af den diffuse fosfortilførsel til Ringkøbing Fjord

Andersen, H.E. 2023. Muligheder for reduktion af den diffuse fosfortilførsel til Ringkøbing Fjord. Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 27 s. - Teknisk rapport nr. 303.

Læs rapporten her.

Nr. 302: Muligheder for reduktion af den diffuse fosfortilførsel til Odense Fjord

Andersen, H.E. 2023. Muligheder for reduktion af den diffuse fosfortilførsel til Odense Fjord. Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 37 s. - Teknisk rapport nr. 302.

Læs rapporten her.

Nr. 301: Sanitary survey rapport 21: Jyllands østkyst (sydlige del).

Feld L, Jakobsen HH, Göke C, Ellegaard-Jensen L, Hendriksen NB & Jensen AN. 2023. Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 94 s. - Teknisk rapport nr. 301

Læs rapporten her.

Nr. 300: Engbrandbægers og vårbrandbægers udbredelse og problematikker.

Strandberg, M.T. Hansen, R.R. Bruus, M. Damgaard, C.F. 2023. Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 56 s. - Teknisk rapport nr. 300.

Læs rapporten her.