Aarhus University Seal

Nr. 200-249

Nr.  249: Sanitary survey rapport 17: Venø Bugt, Kås og Salling. Feld L, Jakobsen HH, Göke C, Ellegaard-Jensen L, Hendriksen NB, Rømer JK & Jensen AN. 2022. Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 96 s. - Teknisk rapport nr. 249.
Sammenfatning | Summary | Rapport (37,13 MB)

Nr. 248: Evidensbaseret og omkostningseffektiv grødeskæring i små danske vandløb - dataopsummering 2021. Bundgaard-Larsen, M., Kleinsøe. M.G., Johnsen, T.J, Larsen, S.E. & Baattrup-Pedersen, A. 2022.  Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 40s. - Teknisk rapport nr. 248.
Sammenfatning | Summary | Report (7,9 MB)

Nr. 247: Grundlag for overvågning af negative effekter af marine akutte forureningshændelser. Martin M. Larsen, Zhanna Tairova, Cordula Göke, Jesper P.A. Christensen, Marie Maar & Vibe Schourup-Kristensen. 2022. Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 96 s. - Teknisk rapport nr. 247.
Sammenfatning | Summary | Rapport (17,69 MB)

Nr.  246: Ny fosformodel til estimering af årlig vandføringsvægtet koncentration af total fosfor fra diffuse kilder i ID15-oplande. ​​​​​​​Larsen, S.E., Kjeldgaard, A., Windolf, J., Tornbjerg, H. & Kronvang, B. 2022.  Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 80 s. - Teknisk rapport nr. 246.
Sammenfatning | Summary | Rapport​​​​​​​ (26,96 MB)

Nr. 245: Status for måling af luftkvalitet i 2021. Thomas Ellermann, Claus Nordstrøm, Andreas Massling og Martin B. Sørensen. 2022. Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 25 s. - Teknisk rapport nr. 245.
Sammenfatning | Rapport (5,18 MB) 

Nr. 244: Visual Search. Et system til optælling af fugle og pattedyr på dronebilleder. Holm, T.E., Sørensen, K.T., Pedersen, C.L., Rasmussen, J.O., Rasmussen, S. & Langdal, J. 2022. Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 44 s. - Teknisk rapport nr. 244.
Sammenfatning | Rapport (58,44 MB)

No. 243: DCE recommendations for Guidelines for the Safe Management of Radioactive Waste generated from the mineral and hydrocarbons industries in Greenland. Hansen, V., Asmund, G. & Søndergaard, J., 2022. Aarhus University, DCE – Danish Centre for Environment and Energy, 48 pp. Technical Report No. 243.
Summary | Report (1,79 MB) 

Nr. 242: Kvalitetsvurdering af Aarhus Kommunes netværk til måling af partikelforurening. Ellermann, T. og Nordstrøm, C., 2022. Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 55 s. Teknisk rapport nr. 242.
Sammenfatning | Rapport (6,07 MB) 

Nr. 241: Genetablering af stenrev nord for Hundested. Dahl, K. & Göke, C. 2022. Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 28 s. - Teknisk rapport nr. 241.
Sammenfatning | Summary | Rapport (16,67 MB)

No. 240: HOLAS-III harbour porpoise importance map. Methodology. Sveegaard S, Carlén I, Carlström J, Dähne M, Gilles A, Loisa O, Owen K & Pawliczka I. 2022. Aarhus University, DCE – Danish Centre for Environment and Energy, 20 pp. Technical Report No. 240.
Summary | Report (3,47 MB) 

No. 239:  Guideline for collection of environmental samples to the Greenland mineral resources environmental sample bank. Bach L, Søndergaard J, Gustavson K, & Mosbech A. 2022. Aarhus University, DCE – Danish Centre for Environment and Energy, 34 pp. Technical Report No. 239.
Summary | Report | Sample reporting can be found here (7,41MB)

Nr. 238:  Vurdering af den potentielle påvirkning af fugle ved opstilling af to vindmølleparker i Øresund.  Therkildsen, O.R, Petersen, I.K., Balsby, T.J.S., Nielsen, R.D., Bladt, J., Bisschop-Larsen, R., Pedersen, C.L., Sterup, J. & Nielsen, J.C. 2021. Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 130 s. - Teknisk rapport nr. 238.
Sammenfatning | Summary | Rapport (30,56 MB)

No. 237: Biological effect measurements in Gammarus spp. and Corophium volutator as indicators of toxic effects of hazardous substances in Danish coastal waters. Tairova, Z. & Strand, J. 2022.  Aarhus University, DCE – Danish Centre for Environment and Energy, 24 pp. Technical Report No. 237.
Summary | Report (2,94 MB)

No. 236: The use of marine waters of Skåne by harbour porpoises in time and space. Teilmann, J., Dietz, R. & Sveegaard, S. 2022. Aarhus University, DCE - Danish Centre for Environment and Energy, 76 pp. Technical Report No. 236.
Summary | Report (15,39 MB)

Nr. 235: Brug af ortofotos til kortlægning af ålegræs i Danmark. Boderskov, T., Rasmussen, M.B. og Krause-Jensen, D. 2022. Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 28 s. – Teknisk rapport nr. 235.
Sammenfatning | Rapport (4,51 MB)

Nr. 233: Videreudvikling af tærskelværdier for en række metaller og PAH’er (miljøfarlige stoffer). Notater til HELCOM og OSPAR. Larsen, M.M. 2022.  Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 48 s. - Teknisk rapport nr. 233.
Sammenfatning | Summary | Rapport (3,69 MB)

Nr. 232: Ynglende og rastende fugle i Vejlerne 2020. Nielsen, H.H. & Clausen, P. 2022. Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 56 s. - Teknisk rapport nr. 232.
Sammenfatning | Summary | Rapport (9,36 MB)

Nr. 231: Naturgenopretning af stenrev i Roskilde Fjord. Detaljeret udlægningsplan. Dahl, K. & Göke, C. 2022. Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 20 s. - Teknisk rapport nr. 231.
Sammenfatning | Rapport (7,74 MB)

Nr. 230: Screening for plastik i havpattedyr. Forekomst og sammensætning. Mikkelsen L, Strand J & Kyhn LA  2022.  Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 26 s. - Teknisk rapport nr. 230.
Sammenfatning | Rapport (3,27 MB)

Nr. 229: Hvordan skal en bidragsmodel for klimatilpasning se ud? Panduro, T.E. 2022.  Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 33 s. - Teknisk rapport nr. 229.
Sammenfatning | Summary | Rapport (1,12 MB)

Nr. 228: Evidensbaseret forvaltning af Kongenshus Mindeparks biodiversitet. Kortlægning, målsætninger og virkemidler. Fløjgaard, C., Nygaard, B., Eriksen, P.N., Mielic, C. & Ejrnæs, R. 2022. Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 36 s. - Teknisk rapport nr. 228.
Sammenfatning | Summary | Rapport (6,25 MB)

No. 227: Estimating Land Use/Land Cover and Changes in Denmark. Technical documentation for the assessment of annual land use/land cover and changes since 2011. Levin, G., Gyldenkærne, S. 2022. Aarhus University, DCE – Danish Centre for Environment and Energy, pp 39. Technical Report No. 227.
Summary | Sammenfatning | Report (5,09 MB) 

Nr. 226: Danmarks ynglebestand af skarver i 2021. Sterup, J. & Bregnballe, T. 2021. Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 40 s. - Teknisk rapport nr. 226.
Sammenfatning | Summary | Rapport (9,61 MB)

No. 225: Thresholds for behavioural responses to noise in marine mammals. Background note to revision of guidelines from the Danish Energy Agency. Jakob Tougaard. 2021. Aarhus University, DCE – Danish Centre for Environment and Energy, 32 pp. Technical Report No. 225.
Summary | Report  (2,84 MB)

Nr. 224: Statistical aspects in relation to Baltic Sea Pollution Load Compilation. Task under HELCOM PLC-8 project.  Larsen, S.E, & Svendsen, L.M. 2021. Aarhus University, DCE – Danish Centre for Environment and Energy, 60 pp. Technical Report No.  224.
Summary  | Sammenfatning | Report

Nr.  223: Levestedsindikatorer i de danske kommuner – resultater fra projekt Biodiversitet Nu. Metodebeskrivelse og guide. Ejrnæs, R., Bladt, J., Dalby, L. & Nygaard, B. 2021. Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 30 s. - Teknisk rapport fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi nr. 223.
Sammenfatning | Summary | Rapport (2,54 MB)

Nr. 222: Overvågning af marint affald i Danmark i 2021 - Mængder, sammensætning og trends. Feld L, Metcalfe RA & Strand J. 2022. Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 23 s. – Teknisk rapport nr. 222.
Sammenfatning | Rapport (1,13 MB)

Nr. 220: Ynglefugle i Vadehavet 1996-2018. Status for 2018 og bestandsudvikling for udvalgte arter. Thorup, O., Clausen. P. & Bregnballe, T. 2021. Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 90 s. - Teknisk rapport nr. 220.
Sammenfatning | Summary | Rapport (13,40 MB)

Nr. 219: Fugleforekomster i vådområder på Lolland, september 2020 til april 2021. Petersen, I.K. & Nielsen, R.D. 2021. Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 68 s. - Teknisk rapport nr. 219.
Sammendrag | Rapport (3,61 MB)

Nr. 218: Effektiviteten af buejagt på de store arter af hjortevildt – viden, erfaringer og skitser til kontrollerede forsøg. Kanstrup, N. & Sonne, C. 2021. Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 34 s. - Teknisk rapport nr. 218.
Sammenfatning | Summary | Rapport (3,63 MB)

Nr. 217:  Sanitary survey rapport 16: Nissum Bredning. Feld L, Jakobsen HH, Göke C, Hendriksen NB, Rømer JK & Jensen AN. 2021. Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 72 s. - Teknisk rapport nr. 217. 

Sammenfatning | Summary | Rapport (24,87 MB)

Nr. 216: Vurdering af konsekvenser for vandfugle ved eventuelle justeringer af reservaterne i fuglebeskyttelsesområde nr. 15. Mariager og Sødring Vildtreservater.  Clausen, P. & Pedersen, C.L. 2021. Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 44 s. - Teknisk rapport nr. 216.
Sammenfatning | Summary | Rapport (12,37 MB) 

No. 215: Spatial high-resolution distribution of emissions to air – SPREAD 3.0.  Plejdrup, M.S., Nielsen, O.-K., Gyldenkærne, S. & Bruun, H.G. 2021. Aarhus University, DCE – Danish Centre for Environment and Energy, 208 pp. Technical Report No. 215.
Summary | Sammenfatning | Report (11,80 MB)

No. 214:  Unexpected Increases of Persistent Organic Pollutant and Mercury levels in East Greenland Polar Bears (UNEXPECTED). Dietz, R., Rigét, F.F., Eulaers, I., Desforges, J.-P., Vorkamp, K., Bossi, R. Søndergaard, J., Ambus, P. McKinney, M., Letcher, R.L. & Sonne, C. 2021. Aarhus University, DCE – Danish Centre for Environment and Energy, 44 pp. Technical Report No. 214.
Summary | Sammenfatning | Report (8,93 MB)

Nr. 213:  Sanitary survey rapport 15: Løgstør Bredning. Feld L, Jakobsen HH, Göke C, Hendriksen NB, Rømer JK & Jensen AN. 2021. Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 84 s. - Teknisk rapport nr. 213.
Sammenfatning | Summary | Rapport (22,83)

No. 212:  Report on the HELCOM PLC-8 intercalibration.  Lassen, P. & Larsen, M.M. 2021. Aarhus University, DCE – Danish Centre for Environment and Energy,128 pp. Technical Report No. 212.
Summary |Report (1.88 MB)        

Nr. 211: Beskrivelser af planter som biodiversitetsindikatorer i en effektbaseret tilskudsordning. Wind, P. 2021. Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 94 s. - Videnskabelig rapport nr. 211.
Sammenfatning | Rapport (13,08 MB)

Nr. 210:  NOVANA screening, evaluering af udvalgte miljøfarlige forurenende stoffer. Lassen, P. & Carvalho, P. 2021.  Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 66 s. - Teknisk rapport nr. 210.
Sammenfatning | Summary | Rapport (7,57 MB)

Nr. 209:  Evidensbaseret og omkostningseffektiv grødeskæring i små danske vandløb – dataopsummering 2020. Johnsen, T.J., Larsen, S.E. & Baattrup-Pedersen, A. 2021. Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 40 s. - Teknisk rapport nr. 209.
Sammenfatning | Summary | Rapport (1,78 MB)

No. 208:  Evaluation of gross primary production estimates based on buoy data and mechanistic modelling in Roskilde Fjord.  Andersen, N.R., Lønborg, C., Stæhr, P.A., Erichsen, A.C. & Carstensen, J. 2021. Aarhus University, DCE – Danish Centre for Environment and Energy, 20 pp. - Technical Report No. 208.
Sammendrag | Summary | Report (1,30 MB)

Nr. 207:  Truede og sjældne arter i Nationalpark Thy. Forslag til forskningsbaseret forvaltningsplan baseret på arternes ressourcebehov.  Hansen, R.R. & Strandberg, M.T. 2021. Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 114 s. - Teknisk rapport nr. 207
Sammenfatning | Summary | Rapport (11,87 MB) 

Nr. 206:  Sanitary survey rapport 14. Flensborg Fjord.  Feld L, Larsen MM, Jakobsen HH, Göke C, Hendriksen NB, Rømer JK, Mohn C & Jensen AN. 2021. Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 94 s. - Teknisk rapport nr. 206.
Sammenfatning | Summary | Rapport (37,1 MB)

Nr. 205: Naturkapitalindeks for danske kommuner i 2020. Metodebeskrivelse og guide. Ejrnæs, R., Bladt, J., Dalby, L. & Nygaard, B. 2021. Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 20 s. - Teknisk rapport nr. 205.
Sammenfatning | Rapport (6,63 MB)

No. 204: Continuous underwater noise in Danish Waters 2019-20. Marine strategy framework directive criterion D11C2/HELCOM pre-core indicator low-frequency continuous noise. Griffiths, E.T. and Tougaard, J. 2021. Aarhus University, DCE – Danish Centre for Environment and Energy, 52 pp. Technical Report No. 204.

Summary | Sammenfatning | Report (8,78 MB)

Nr. 203: Opdateret vurdering af IBA-udpegninger i relation til otte specifikke marine områder. Petersen, I.K., Nielsen, R.D. & Clausen, P. 2019. Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 80 s. - Teknisk rapport nr. 203.
Sammenfatning | Summary | Rapport (5,07 MB)

Nr. 202: Vurdering af IBA'er (Important Bird Areas) i relation til fuglebeskyttelsesområder - med særligt henblik på marine arter og områder. Petersen, I.K., Nielsen, R.D. & Clausen, P. 2016. Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 98 s. - Teknisk rapport fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi nr. 202.
Sammenfatning | Summary | Rapport (4,41 MB)

Nr. 201: GAP-analyse: Fremskrivning af menneskelige aktiviteter og presfaktorer. Jakobsen, H.H., Riemann, B., Blicher-Mathiesen, G., Carstensen, J., Dahl, K., Eigaard, O.R., Feld, L., Frederiksen, M., Galatius, A., Glemarec, G., Larsen, M.M., Markager, S., Pedersen, I.K., Petersen, J.K., Rindorf, A., Stæhr, P., Strand, J., Tairova, Z., Tougaard, J. & Vinther, M. 2021. Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 86 s. - Teknisk rapport nr. 201.
Sammenfatning | Summary |Rapport (3,78 MB)

Nr. 200: Naturgenopretning af stenrev i Øresundsregionen – en identifikation af mulige lokaliteter. Dahl, K. & Göke, C. 2021. Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 28 s. - Teknisk rapport nr. 200.
Sammenfatning | Summary | Rapport (9,31 MB)