Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Kontakt DCE

For at sikre et tværgående samarbejde på natur- og miljøområdet har Aarhus Universitet etableret DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi. Centret består dels af de faglige miljøer på en række institutter, dels af en centerenhed.

Centerenheden koordinerer den forskningsbaserede myndighedsbetjening. Herudover bidrager centerenheden til videnudveksling og understøtter strategisk erhvervssamarbejde med sektoren og forskningssamarbejde nationalt og internationalt.

På siden her finder du en oversigt over medarbejdere i DCE's centerenhed. 

DCE centerenhed

Forskningsstrategi, Virksomheds-samarbejde, Marine områder, Climate-KIC, PEER

DCE - AU Roskilde

Kontrakter, juridisk rådgivning

DCE - AU Roskilde

Biodiversitet, arter, naturtyper, AlterNet

DCE - AU Silkeborg 

Chefsekretær, rapporter

DCE - AU Silkeborg 

Årsplanlægning, kontraktrapportering,
Arktis Rammeaftale MFVM, Årsrapportering,
Arktis, Mikroorganismer og GMO

DCE - AU Roskilde

Dambrug, IT/data-koordinering,
internationale konventioner, rammeaftaleøkonomi

DCE - AU Silkeborg

Presse- og kommunikationsansvarlig

DCE - AU Roskilde

Kontrakter, juridisk rådgivning

DCE - AU Roskilde

Søer, vandløb, opland, EurAqua

DCE - AU Silkeborg

Miljøfremmede stoffer, analyser, NOVANA, kvalitetssikring, Standat-sekretariat, NORMAN netværk, tilbudsgivning

DCE - AU Silkeborg

Atmosfærisk miljø, emissioner til atmosfæren, miljøgeografi, samfundsvidenskabelig miljøanalyse, miljøøkonomi, klima, Arktis, tilbudsgivning

DCE - AU Roskilde

Kontakt Institut for Ecoscience

Kontakt Institut for Miljøvidenskab