Aarhus Universitets segl

Kontakt DCE

For at sikre et tværgående samarbejde på natur- og miljøområdet har Aarhus Universitet etableret DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi. Centret består dels af de faglige miljøer på en række institutter, dels af en centerenhed.

Centerenheden koordinerer den forskningsbaserede myndighedsbetjening. Herudover bidrager centerenheden til videnudveksling og understøtter strategisk erhvervssamarbejde med sektoren og forskningssamarbejde nationalt og internationalt.

På siden her finder du en oversigt over medarbejdere i DCE's centerenhed. 

Ledelse og koordinering

Konstitueret direktør

Chefsekretær

Kontofuldmægtig, rapporter

Presse- og kommunikationsansvarlig

Økonomi,  IT/data, konventioner

Kontrakter, juridisk rådgivning, tilbud/udbud, aktindsigt

Faglige koordinatorer

Marine områder, Climate-KIC, PEER

Biodiversitet, arter, naturtyper, AlterNet

Miljøfremmede stoffer, NOVANA, Standat, NORMAN netværk

Arktis, Mikrobiologi, årsrapportering

Søer, vandløb, opland, EurAqua

Luft, emissioner

Kontakt Institutterne

Institut for Ecoscience

Instituthjemmeside: ecos.au.dk

Institut for Miljøvidenskab

Instituthjemmeside: envs.au.dk