Aarhus University Seal

Nr. 181: Miljøovervågning af Nalunaq guldmine, Sydgrønland, 2015

Bach, L & Larsen, MB. 2016. Environmental monitoring at the Nalunaq Gold Mine, South Greenland, 2015. Aarhus University, DCE – Danish Centre for Environment and Energy, 30 pp. Scientific Report from DCE – Danish Centre for Environment and Energy No. 181. http://dce2.au.dk/pub/SR181.pdf

 

 

Sammenfatning

 

Denne tolvte miljøovervågning blev gennemført i Nalunaq-området for at spore og undgå uønskede miljøpåvirkninger i den tidligere mineindustri. Siden overvågningen i 2014 har området været uden nogen form for aktivitet. Mineselskabet Angel Mining Gold A/S lukkede i november 2013 for minedriften og en lokal entreprenør overtog oprydning og naturgenopretning af området. Oprydning og genopretning blev afsluttet sommeren 2014. Under minedriften blev guldet ekstraheret ved kemisk ekstraktion med cyanid (carbon-i-pulp). På grund af anvendelsen af cyanid blev det udledte spildevand fra minen til Kirkespirdalen overvåget løbende i produktionsperioden, og overvågningen vil fortsætte i fem år frem efter lukning af minen. Desuden er en omfattende overvågning blevet gennemført for at spore en eventuel spredning af metaller i Kirkespirdalen og Kirkespirbugten. Indholdet af metaller i det terrestriske, ferskvands- og havmiljøet i Kirkespirdalen og bugten er faldende og anses for at være ubetydelig.

 

DCE og GN vurderer, at der ikke er grundlag for yderligere tiltag for at reducere miljøbelastningen.

Miljøovervågningen vil fortsætte i 2016 og 2019.