Aarhus University Seal

Nr. 188: Manual til rødlistevurdering af danske arter 2020-2030

Moeslund, J.E., Nygaard, B.  & Ejrnæs, R. 2020. Manual til rødlistevurdering af danske arter 2020-2030. Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 38 s. - Teknisk rapport nr. 188
http://dce2.au.dk/pub/TR188.pdf

Sammenfatning

Denne manual angiver, hvordan rødlistevurderinger foretages i Danmark. Den gennemgår IUCN’s kriterier for rødlistning, som ligger til grund for Den Danske Rødliste, giver danske eksempler på brugen af disse og anviser hvordan websystemet, som implementerer IUCN’s kriterier, skal anvendes.