Aarhus University Seal

Nr. 178: Vurdering af ændring i biomasse fra 2006 til 2014/2015 af ikke-skovbevokset vegetation i Danmark. Teknisk dokumentation

Levin, G., Angelidis, I. & Gyldenkærne, S. 2020. Assessment of change in biomass from 2006 to 2014/2015 of non-forest woody vegetation in Denmark. Technical documentation. Aarhus University, DCE – Danish Centre for Environment and Energy, 30 pp. Technical Report No. 178 http://dce2.au.dk/pub/TR178.pdf

Sammenfatning

Denne rapport indeholder den tekniske dokumentation af opgørelsen over ændringer i biomasse i vedvegetation i det danske landbrugslandskab, som ikke er omfattet af skov (NFW). Med udgangspunkt i nationale højopløselige terræn- og overflademodeller samt anden rumlig information blev NFW elementer kortlagt for 2006 og for 2014/2015. En rumlig model, som muliggør registrering af ændringer mellem 2006 og 2014/2015 blev udviklet og NFW elementer blev grupperet i elementer som i undersøgelsesperioden var uændrede, elementer som var blevet fjernet og elementer som var fremkommet. For hver gruppe blev volumen beregnet. Baseret på målinger fra Hededanmark, blev volumen konverteret til volumen af træflis. Med udgangspunkt i eksisterende studier blev volumen af træflis konverteret til ton tør biomasse. Resultaterne viser at det samlede areal med NFW mellem 2006 og 2014/2015 steg med 6,7 procent og den samlede biomasse med 6,1 procent. Denne mindre stigning dækker imidlertid både over områder med et betydeligt tab på 392 kiloton (5,5 procent i forhold til 2006) og områder med en gevinst på 826 kiloton (11,6 procent i forhold til 2006.