Aarhus University Seal

Nr. 171: Naturgenopretning af stenrev i Roskilde Fjord. Designforslag

Dahl K, Al-Hamdani Z, Svendsen JC & Christoffersen M. 2020. Naturgenopretning af stenrev i Roskilde Fjord. Designforslag. Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 17 s. - Teknisk rapport nr. 171. 

Sammenfatning

Denne rapport beskriver konkrete designforslag for et stenrev ved Nørrerev, der ønskes udlagt i Roskilde Fjord. Der er tale om et naturgenopretningsprojekt, der skal kompensere for tidligere tiders stenfiskeri i fjorden. Rapporten beskriver samtidig et mindre formidlingsrev, der foreslås udlagt ud for Veddelev, også i Roskilde Fjord.

Designforslaget omfatter en beskrivelse af de forskellige revstrukturer, der foreslås udlagt samt etablering af en ’blå korridor’ imellem de to større revområder ved Nørrerev. Det er estimeret, at der er behov for 286 tons sten til formidlingsrevet og 4.173 tons sten til naturgenopretningsrevet.