Aarhus University Seal

Nr. 169: Brug af drone med termisk kamera til overvågning af hjortevildt

Holm, T.E., Pedersen, C.L. & Jørgensen, H. 2020. Brug af drone med termisk kamera til overvågning af hjortevildt. Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 30 s. - Teknisk rapport nr. 169. http://dce2.au.dk/pub/TR169.pdf

Sammenfatning

Bestandsopgørelser af konfliktarter som kron- og dåvildt har hidtil ofte været baseret på estimater foretaget på baggrund af lokale og regionale indberetninger, eller på baggrund af jagtudbyttestatistikkerne.

Historisk har disse opgørelser været præget af en høj grad af usikkerhed. Gode populationsestimater er en forudsætning for en mere effektiv forvaltning, herunder en forebyggelse af hjortevildtets mark- og skovskader. Med fremkomsten af den termiske droneteknologi er der sket et teknisk jordskred, som kan forbedre mulighederne for at få mere præcise estimater.

Med termisk kamera fra en drone kan man kortlægge større områder fra luften. Da man med kameraet kan spore varmeforskelle, kan man desuden registrere og kortlægge større pattedyr som hjortevildt i skovområder eller i større mosaiklandskaber, hvor dyrene kan skjule sig og derfor være vanskelige at optælle på traditionel vis. Ved hjælp af informationerne i de termiske billeder, kan man få bedre estimater på antallet af dyr fordelt på arter og køn.

  DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Aarhus Universitet rådgiver løbende Miljøstyrelsen om overvågningsmetoder. I dette projekt har DCE undersøgt metoder til overvågning af hjortevildt fra drone med påmonteret termisk kamera. Projektet er et samarbejde med Naturstyrelsen Midtsjælland som har testet metoderne på større skala på den frie vildtbane. Projektet er finansieret med støtte fra Miljøstyrelsens jagttegnsmidler.