Aarhus University Seal

Nr. 165: Betydningen af Villum Research Station (Villum) ved Station Nord i Nordgrønland for vidensopbygningen om forureningsbelastningen til det arktiske miljø og klima

Skov, H., Bossi, R., Christensen, J., Vorkamp, K., Massling, A., Nøjgaard, J.K., Kaj Mantzius Hansen, Im, U. & Sørensen, L.L. 2020. The importance of Villum Research Station for the Danish atmospheric AMAP contributions. Danish contribution to AMAP atmospheric part. Aarhus University, DCE – Danish Centre for Environment and Energy, 26 pp. Technical Report No. 165. http://dce2.au.dk/pub/TR165.pdf

Sammenfatning

Arktis er en indikator for globale forandringer og under antropocæn1 er Arktisk blevet stærkt påvirket af menneskelige aktiviteter. Atmosfæriske teleforbindelser (fx havstrømme som Golfstrømmen og Den Nordatlantiske Strøm, samt vejrsystemer) har tilbagekoblingseffekter på det globale klima og miljø og gør, at forandringer ikke alene er bekymrende for Arktis, men har også indflydelse på global skala. En dobbelt så stor temperaturstigning i Arktis sammenlignet med resten af verden kombineret med øget antropogen aktivitet i Arktis understreger det presserende i at forstå forureningers dynamik og vurdere de deraf afledte konsekvenser.

Formålet med denne rapport er at beskrive betydningen af Villum Research Station (Villum) ved Station Nord i Nordgrønland for vidensopbygningen om forureningsbelastningen til det arktiske miljø og klima, specielt til Grønland. I rapporten beskriver vi, hvordan resultater fra Villum indgår i dokumentationen af atmosfæriske transportveje og dynamikken af forureningsgrupper prioriteret af AMAP.

Vi illustrerer vigtigheden af resultater fra Villum ift. at bestemme hvordan forureningsbelastningen af Arktis påvirkes af ændrede kilder og processer. Ligeledes vises, hvordan kortlevede klimakomponenter interagerer med arktisk klima. Desuden eksemplificeres brugen af måleresultater og resultater fra forskellige typer atmosfæriske modeller. Kombinationen af målinger og modelresultater giver os en evne til at forstå årsagerne til nuværende koncentrationer. Denne viden gør det muligt at forudsige fremtidige niveauer og kilde/recepter-forhold.