Aarhus University Seal

Nr. 161: Onshore seismiske undersøgelser i Grønland

Kyhn, L.A., Wegeberg, S., Boertmann, D., Aastrup, P., Nymand, J. & Mosbech, A. 2020. Onshore Seismic Surveys in Greenland. Background information for preparation of Guidelines to Environmental Impact Assessment. Aarhus University, DCE – Danish Centre for Environment and Energy, 56 pp. Technical Report No. 161 http://dce2.au.dk/pub/TR161.pdf

Sammenfatning

Sammendrag af baggrundsinformation om seismiske undersøgelser på landjorden

 

Denne rapport bidrager til baggrundsinformationen for at kunne udarbejde retningslinjer for, hvordan man miljømæssig forsvarligt kan udføre seismiske undersøgelser på landjorden. Dokumentet indeholder syv kapitler, der kort resumeres i det følgende.

 

Kap 1. Seismiske undersøgelser udføres, når der skal undersøges for kulbrinteforekomster i undergrunden. Der findes forskellige teknikker til disse undersøgelser. For alle gælder, at der sendes et signal ned i jorden, refleksioner opfanges og analyseres. Seismiske undersøgelser kan gennemføres i 2D-, 3D- eller 4D-former.

 

De teknikker, der anvendes i dag, er enten seismisk vibrator (vibroseis) eller sprængstof. Vibroseis består af en meget tung plade, der bringes til at vibrere. Pladen sender et lavfrekvent signal ned i jorden, det reflekteres og opfanges af en stribe geofoner, der er placeret på jorden i lange kabler eller koblet trådløst. Ved anvendelse af sprængstof sprænges små mængder i de øverste ca. 10 m af jorden og det reflekterede signal fra undergrunden opfanges af geofoner, der er placeret på jorden.

 

Kap. 2. Påvirkninger på miljøet afhænger af, hvilke metoder der anvendes og hvornår på året seismikken udføres. Der er dog ofte tale om meget store og tunge kørertøjer, der sætter store aftryk i landskabet ved at beskadige vegetation og det organiske lag, hvorved permafrost og vandafstrømningsforhold ændres. Smeltet permafrost kan føre til thermokarsts og sammenskred. Sådanne forstyrrelser kan i Arktis bestå i over 70 år eller forsvinde med tiden. Der er også ofte tale om kraftige forstyrrelser af fugle- og dyrevildt.

 

Kap. 3 og 4. Der er tidligere gennemført seismiske undersøgelser i Jameson Land i Østgrønland. Disse undersøgelser foregik både om sommeren og om vinteren. Både før, under og efter de seismiske undersøgelser blev der foretaget miljømæssige undersøgelser og overvågning. Resultaterne herfra er en del af grundlaget for anbefalinger om afbødende foranstaltninger i forbindelse med seismiske undersøgelser. Der findes i dag en række tiltag for at mindske effekterne af undersøgelserne. Det berører blandt andet køretøjstyper, snelagets tykkelse, jordens hårdhed (frossen) og årstid.

 

Kap. 5. Formålet med at udvikle retningslinjer er, at minimere påvirkninger af undersøgelserne på naturen. DCE/GN anbefaler i nærværende rapport, at der skal udarbejdes en ’Vurdering af Virkninger på Miljøet’ (VVM, eng. EIA) – alternativt en ’Vurdering af Afbødende effekter på Miljøet’ (eng. EMA) – når der ansøges om at gennemføre seismiske undersøgelser på land. Samtidig anbefales det, at selskabet skal udføre basisundersøgelser, således at man kan vurdere, hvilke pålæg der er nødvendige for at opnå en tilpas lille påvirkning.

 

Kap. 6 og 7. Der eksisterer en række publikationer om emnet. Her er samlet væsentlig litteratur samt en oversigt over baggrundsrapporter fra de grønlandske undersøgelser.