Aarhus University Seal

No. 551-600

Nr. 600: Efficient economic instruments for increased use of biochar on agricultural land.

Elofsson, K. & Dilnessa, A.A. 2024. Aarhus University, DCE – Danish Centre for Environment and Energy, 25 pp. Scientific Report No. 600.

Read the report here

Nr. 599: Måling af partikelforureningen omkring Københavns Lufthavn i Kastrup.

Ellermann T., Sørensen M. B., Massling A. & Hildebrand F. B. 2024. Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 82 s. - Videnskabelig rapport nr. 599

Læs rapporten her.

Nr. 598: Kvælstofs betydning i danske søer.

Søndergaard M. & Johansson L. S. 2024. Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 28 s. -Videnskabelig rapport nr. 598

Læs rapporten her.

Nr. 597: Anvendelse af VRD-data for vurdering af bestande og levesteder for Habitatdirektivets bilagsarter i vandløb.

Boel M. & Kjær C. 2024. Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 54 s. - Videnskabelig rapport nr. 597

Læs rapporten her.

Nr. 596: Assessment of the areal distribution of submerged aquatic vegetation using remote sensing in Danish coastal waters

Stæhr, P.A.U., Nielsen, L.T., Azhar, M., Göke, C., Huber, S., Christensen, J.P.A., Hansen, L.B., Stæhr, S.U., Krause-Jensen, D. (2024). Assessment of the areal distribution of submerged aquatic vegetation using remote sensing in Danish coastal waters. Integrated Marine Monitoring - analytical phase. Aarhus University, DCE – Danish Centre for Environment and Energy, 61 p. – Scientific Report no. 596

Read the report here.

Nr. 595: Annual Danish Informative Inventory Report to UNECE. Emission inventories from the base year of the protocols to year 2022.

Nielsen, O-K., Plejdrup, M.S., Winther, M., Mikkelsen, M.H., Nielsen, M., Gyldenkærne, S., Fauser, P., Albrektsen, R., Hjelgaard, K.H. & Bruun, H.G. 2024. Aarhus University, DCE – Danish Centre for Environment and Energy, 628 pp. Scientific Report No. 595.

Read the report here.

Nr. 594: Vandmiljø og Natur 2022. NOVANA. Tilstand og udvikling - faglig sammenfatning.

Hansen, A.S., Fredshavn, J., Bang, K., Bach, H., Nielsen, V.V., Kongsfelt, I.B., Svendsen, L.M., Blicher-Mathiesen, G., Thodsen, H., Hansen, J.W., Høgslund, S., Johansson, L.S., Kjær, C., Ellermann, T., Thorling, L. &, Frank-Gopolos, T.  2024. Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 68 s. - Videnskabelig rapport SR594.

Læs rapporten her.

Nr. 593: Arter 2022. NOVANA.

Kjær, C., Strandberg, M.T., Elmeros, M., Reisner Hansen, R., Brunbjerg, A.K., Bladt, J. og Mikkelsen, P. 2023. Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 54 s. - Videnskabelig rapport nr. 593

Læs rapporten her.

Nr. 592: Marine områder 2022. NOVANA.

Hansen J.W. & Høgslund S. (red.) 2024. Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 184 s. - Videnskabelig rapport fra DCE nr. 592.

Læs rapporten her.

Nr. 591: Søer 2022. NOVANA.

Johansson, L.S., Søndergaard, M. & Sørensen, P.B. 2024. Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 96 s. - Videnskabelig rapport nr. 591

Læs rapporten her.

Nr. 590: Vandløb 2022. NOVANA

Thodsen, H., Kjær, C., Tornbjerg, H., Rolighed, J., Larsen, S.E. & Blicher-Mathiesen, G. 2024. Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 80 s. - Videnskabelig rapport nr. 590

Læs rapporten her.

Nr. 589: Landovervågningsoplande 2022. NOVANA.

Blicher-Mathiesen, G., Thorsen, M. Petersen, R.J., Rolighed, J., Andersen, H.E., Larsen, S.E., Jensen, P.G., Wienke, J., Hansen, B. & Thorling, L. 2024. Aarhus Universitet, DCE – Nationalt center for Miljø og Energi, 272 s. - Videnskabelig rapport nr. 589.

Læs rapporten her.

Nr. 588: Atmosfærisk deposition 2022. NOVANA

Ellermann, T., Bossi, R., Sørensen, M.O.B., Christensen, J., Lansø, A. S. & Poulsen, M. B., 2024: NOVANA. Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi. 85s. – Videnskabelig rapport nr. 588.

Læs rapporten her.

Nr. 587: Fisk, bundfauna og alger på de nye stenrev i Roskilde Fjord.

Dahl, K., Buur, H., Göke, C., Andersen, L.E.J., Moltesen, M. og Svendsen, J.C. 2024. Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, DTU Aqua 36 s. - Videnskabelig rapport nr. 587

Læs rapporten her.

Nr. 586: Principper for forvaltning af tætheder af store planteædere i vildgræsningsprojekter.

Fløjgaard, C. og Ejrnæs, R. 2024. Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 24 s. - Videnskabelig rapport nr. 586

Læs rapporten her.

Nr. 585: Effekter af fysisk forstyrrelse af bundtrawling på havbundens biodiversitet. -beskyttelsesbehov for den danske havbund.

Hansen, J.L.S., Andersen, N.R. 2024. Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 59 s. - Videnskabelig rapport nr. SR585.

Læs rapporten her.

Nr. 584: Ferieliv og klimahensyn. Rapport fra en spørgeskemaundersøgelse i Danmark.

Petersen, L.K., Ballantyne, A.G. og Fals, K.B. 2024. Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 80 s. - Videnskabelig rapport nr. 584.

Læs rapporten her.

Nr. 583: Uummannap Kangerlua and Sigguup Nunaa (Svartenhuk) - Regional environmental baseline assessment for mining activities

Fritt-Rasmussen, J., Raundrup, K. & Mosbech, A. (Eds). 2023. Aarhus University, Danish Centre for Environment and Energy, 174 pp. Scientific Report No. 583

Read the report here. You can read the report in Greenlandic here.

Nr. 582: Geographical trends of short-chain chlorinated paraffins (SCCPs) in ringed seals from the Arctic.

Vorkamp, K.; Young, R.B.; Houde, M.; Routti, H. & Rigét, F.F. 2023. Aarhus University, DCE – Danish Centre for Environment and Energy, 29 pp. Scientific Report from DCE – Danish Centre for Environment and Energy No. 582

Read the report here.

Nr. 580: Luftkvalitet 2022. NOVANA -Status for den nationale luftkvalitetsovervågning.

Ellermann T., Nordstrøm C., Brandt J., Christensen J., Ketzel M., Massling A., Bossi R., Frohn L. M., Geels C., Jensen S. S., Nielsen O., Winther M., Poulsen M. B., Sørensen M. B., Andersen M. S. & Sigsgaard T. 2024. Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 154 s. - Videnskabelig rapport nr. 580.

Læs rapporten her.

Nr. 579: Skovmårs udbredelse i Nationalpark Kongernes Nordsjælland.

Hansen ZH & Elmeros M 2023. Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 35 s. - Videnskabelig rapport nr. 579

Læs rapporten her.

Nr. 578: Energy consumption and emissions from non-road machinery in Denmark. -Time series from 1980-2040

Winther, M. 2023. Aarhus University, DCE – Danish Centre for Environment and Energy, 132 pp. Scientific Report from DCE – Danish Centre for Environment and Energy No. 578

Read the report here.

Nr. 577: A meta-analysis of transaction costs for projects to enhance carbon sequestration in land use and the potential implications in the Danish context.

Elofsson, K., Karpavicius, L. and Yan, S. 2023. Aarhus University, DCE – Danish Centre for Environment and Energy, 38 pp. Scientific Report No. 577

Læs rapporten her.

Nr. 576: Assessment of environmental pressures and state in relation to three Danish offshore wind farms

Dahl, K., Stæhr, P.A.U., Therkildsen, O.R., Petersen, I.K., Elmeros, M., Galatius, A., Tougaard, J. and Göke, C. 2023, 45 s. - Videnskabelig rapport nr. 576.

Læs rapporten her.

Nr. 575: Dyrkning af sukkertang som marint virkemiddel i Danmark. Vidensyntese 2008-2022. -En delrapport i projekt om udviklingsinitiativer for marine virkemidler.

Bruhn, A., Boderskov. T., Nielsen, M.M. & Schmedes, P.S. 2024. Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 34 s. - Videnskabelig rapport nr. 575

Læs rapporten her.

Nr. 574: Rastende gæs omkring Københavns Lufthavn, Kastrup. -Effekter af fødeudbud og reguleringsaktivitet på antal, bevægelsesmønstre og risiko for flyvesikkerhed.

Madsen, J., Balsby, T. J. S, Ortvad, T. E., Sørensen, S. L. og Pedersen, C. L. 2023. Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 48 s. - Videnskabelig rapport nr. 574

Læs rapporten her.

Nr. 573: Restaureringen af Lyngsø.

Søndergaard, M. & Reitzel K., 2023. Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 37 s. - Videnskabelig rapport nr. 573.

Læs rapporten her.

Nr. 572: Projection of greenhouse gases 2022-2040.

Nielsen, O.-K., Plejdrup, M.S., Winther, M., Hjelgaard, K., Nielsen, M., Mikkelsen, M.H., Albrektsen, R., Andersen, T.A. & Gyldenkærne, S., 2023. Aarhus University, DCE – Danish Centre for Environment and Energy, 145 pp. Scientific Report No. 572.

Read the report here.

Nr. 571: Kvælstofindsats i brakvandssøer.

Christensen, J. P. A., Søndergaard, M., Johansson, L. S. & Lauridsen, T. L. 2023. Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 30 s. - Videnskabelig rapport nr. 571

Læs rapporten her.

Nr. 570: Analyse af målopfyldelse for revideret luftkvalitetsdirektiv.

Ellermann, T., Christensen, J. H. & Jensen, S. S. 2023. Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 60 s. - Videnskabelig rapport nr. 570.

Læs rapporten her.

Nr. 569: Danish emission inventories for solid waste disposal on land. Results of inventories up to 2021.

Hjelgaard, K.H. & Nielsen, O-K. 2023. Aarhus University, DCE – Danish Centre for Environment and Energy, 57 pp. Scientific Report No. 569.

Read the report here.

Nr. 568: Vurdering af tilstanden i de danske havområder for havstrategidirektivets deskriptor 11. -Kriterierne D11C1 impulsstøj og D11C2 vedvarende lavfrekvent støj.

Tougaard, J., Ladegaard, M., Griffiths, E. & Marcolin, C. 2023. Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 93 s. - Videnskabelig rapport nr. 568

Læs rapporten her.

Nr. 567: Danish emission inventory for industrial processes and product use. Results of inventories up to 2021.

Hjelgaard, K.H. 2023. Aarhus University, DCE – Danish Centre for Environment and Energy, 208 pp. Scientific Report No. 567.

Read the report here.

Nr. 566: Detection function using simultaneous drone videos and acoustic recordings.

Cosentino, M., Tougaard, J., Dähne, M. & Kyhn, L. A. 2023. Aarhus University, DCE – Danish Centre for Environment and Energy, 17 pp. Scientific Report No. 566.

Read the report here.

Nr. 565: Vurdering af de potentielle konsekvenser for natur og miljø i Køge Bugt af projektet ’Holmene’

Zak, N.B. og Markager, S. 2023. Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 33 s.  - Videnskabelig rapport nr. 565

Læs rapporten her.

Nr. 564: Miljøeffekter af miljøzoner for mobile ikke-vejgående arbejdsmaskiner

Lansø, A.S., Winther, M. & Plejdrup, M. 2023. Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 59 s. - Videnskabelig rapport nr. 564

Læs rapporten her.

Nr. 563: AMAP CORE - ATMOSPHERIC PART update 2021

Skov, H., Massling, A., Nordstrøm, C., Bossi, R., Vorkamp, K., Christensen, J., Hansen, K. M., Poulsen, M. B., Pernov, J. B., Thomas, D. C. and Hjorth, J. 2023. Aarhus University, DCE – Danish Centre for Environment and Energy, 32 pp. Scientific Report No. 563.

Read the report here.

Nr. 562: The Particle Project 2022

Ellermann, T., Massling, A., Poulsen, M.B., & Nordstrøm, C. 2022. Aarhus University, DCE – Danish Centre for Environment and Energy, 41 pp. Scientific Report No. 562.

Read the report here.

Nr. 561: Vandløb 2021. -Økologisk Tilstand

Baattrup-Pedersen, A., Kjær, C., Kjelgaard, A. 2023. Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 48 s. - Videnskabelig rapport nr. 561

Læs rapporten her.

Nr. 560: Omkostningseffektiv placering af fosforvirkemidler i forhold til søer. -Indarbejdelse af fosfor i TargetEconN_P samt eksempler på resultater

Hasler, B., Filippelli, R., Levin, G., Andersen, H.E., Hechrath, G., Martinsen, L & Nainggolan, D. 2023. Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 69 s. - Videnskabelig rapport nr. 560

Læs rapporten her.

Nr. 559: Sæt Pris på Parker & Natur

Panduro, T.E. 2023. Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 41s. - Videnskabelig rapport nr. 559.

Læs rapporten her.

Nr. 558: Sælers biologi og interaktioner med fiskeriet i Danmark og omkringliggende farvande

Galatius, A., Nabe-Nielsen, J. & Teilmann, J. 2023. Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 44 s. – Videnskabelig Rapport nr. 558

Læs rapporten her.

Nr. 557: Miljømål i stærkt modificerede og kunstige vandløb

Baattrup-Pedersen, A., Fejerskov, M.L. & Larsen, M.B., 2023. Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 49 s. - Videnskabelig rapport nr. 557

Læs rapporten her.

Nr. 556: Measures for reduction of anthropogenic noise in the Baltic. -Report to the HELCOM SOM project

Lamoni, L. & Tougaard, J. 2023. Aarhus University, DCE – Danish Centre for Environment and Energy, 61 pp. Scientific Report No. 556

Read the report here.

Nr. 555: Solar panels and household energy prosumption. –Experiences, practices and attitudes

Petersen, L.K & Nielsen, H.Ø. 2023. Aarhus University, DCE – Danish Centre for Environment and Energy, 48 pp. Scientific Report No. 555

Read the report here.

Nr. 554: Occurrence of genes involved in antibiotic resistance in six Danish streams

Johansen, A., & Zervas A. 2023. Aarhus University, DCE – Danish Centre for Environment and Energy, 18 pp. Scientific Report No. 554

Read the report here.

Nr. 553: Indicators for plastic pollution

Vorkamp, K.; Ryberg, M.; Fauser, P.; Bach, L.; Linnebjerg, J.F.; Strand, J. 2023. Aarhus University, DCE – Danish Centre for Environment and Energy, 72 pp. Scientific Report No. 553.

Read the report here.

Nr. 552: Fugletrækruter og rastende vandfugle i den danske del af HELCOM-området

Holm, T.E., Sterup, J., Nielsen, R.D. & Petersen, I.K. 2023. Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 31 s. - Videnskabelig rapport nr. 552.

Læs rapporten her.