Aarhus University Seal

Nr. 551-600

Nr. 576: Assessment of environmental pressures and state in relation to three Danish offshore wind farms

Dahl, K., Stæhr, P.A.U., Therkildsen, O.R., Petersen, I.K., Elmeros, M., Galatius, A., Tougaard, J. and Göke, C. 2023, 45 s. - Videnskabelig rapport nr. 576.

Læs rapporten her.

Nr. 574: Rastende gæs omkring Københavns Lufthavn, Kastrup. -Effekter af fødeudbud og reguleringsaktivitet på antal, bevægelsesmønstre og risiko for flyvesikkerhed.

Madsen, J., Balsby, T. J. S, Ortvad, T. E., Sørensen, S. L. og Pedersen, C. L. 2023. Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 48 s. - Videnskabelig rapport nr. 574

Læs rapporten her.

Nr. 573: Restaureringen af Lyngsø.

Søndergaard, M. & Reitzel K., 2023. Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 37 s. - Videnskabelig rapport nr. 573.

Læs rapporten her.

Nr. 572: Projection of greenhouse gases 2022-2040.

Nielsen, O.-K., Plejdrup, M.S., Winther, M., Hjelgaard, K., Nielsen, M., Mikkelsen, M.H., Albrektsen, R., Andersen, T.A. & Gyldenkærne, S., 2023. Aarhus University, DCE – Danish Centre for Environment and Energy, 145 pp. Scientific Report No. 572.

Read the report here.

Nr. 571: Kvælstofindsats i brakvandssøer.

Christensen, J. P. A., Søndergaard, M., Johansson, L. S. & Lauridsen, T. L. 2023. Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 30 s. - Videnskabelig rapport nr. 571

Læs rapporten her.

Nr. 570: Analyse af målopfyldelse for revideret luftkvalitetsdirektiv.

Ellermann, T., Christensen, J. H. & Jensen, S. S. 2023. Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 60 s. - Videnskabelig rapport nr. 570.

Læs rapporten her.

Nr. 569: Danish emission inventories for solid waste disposal on land. Results of inventories up to 2021.

Hjelgaard, K.H. & Nielsen, O-K. 2023. Aarhus University, DCE – Danish Centre for Environment and Energy, 57 pp. Scientific Report No. 569.

Read the report here.

Nr. 568: Vurdering af tilstanden i de danske havområder for havstrategidirektivets deskriptor 11. -Kriterierne D11C1 impulsstøj og D11C2 vedvarende lavfrekvent støj.

Tougaard, J., Ladegaard, M., Griffiths, E. & Marcolin, C. 2023. Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 93 s. - Videnskabelig rapport nr. 568

Læs rapporten her.

Nr. 567: Danish emission inventory for industrial processes and product use. Results of inventories up to 2021.

Hjelgaard, K.H. 2023. Aarhus University, DCE – Danish Centre for Environment and Energy, 208 pp. Scientific Report No. 567.

Read the report here.

Nr. 566: Detection function using simultaneous drone videos and acoustic recordings.

Cosentino, M., Tougaard, J., Dähne, M. & Kyhn, L. A. 2023. Aarhus University, DCE – Danish Centre for Environment and Energy, 17 pp. Scientific Report No. 566.

Read the report here.

Nr. 565: Vurdering af de potentielle konsekvenser for natur og miljø i Køge Bugt af projektet ’Holmene’

Zak, N.B. og Markager, S. 2023. Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 33 s.  - Videnskabelig rapport nr. 565

Læs rapporten her.

Nr. 564: Miljøeffekter af miljøzoner for mobile ikke-vejgående arbejdsmaskiner

Lansø, A.S., Winther, M. & Plejdrup, M. 2023. Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 59 s. - Videnskabelig rapport nr. 564

Læs rapporten her.

Nr. 563: AMAP CORE - ATMOSPHERIC PART update 2021

Skov, H., Massling, A., Nordstrøm, C., Bossi, R., Vorkamp, K., Christensen, J., Hansen, K. M., Poulsen, M. B., Pernov, J. B., Thomas, D. C. and Hjorth, J. 2023. Aarhus University, DCE – Danish Centre for Environment and Energy, 32 pp. Scientific Report No. 563.

Read the report here.

Nr. 562: The Particle Project 2022

Ellermann, T., Massling, A., Poulsen, M.B., & Nordstrøm, C. 2022. Aarhus University, DCE – Danish Centre for Environment and Energy, 41 pp. Scientific Report No. 562.

Read the report here.

Nr. 561: Vandløb 2021. -Økologisk Tilstand

Baattrup-Pedersen, A., Kjær, C., Kjelgaard, A. 2023. Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 48 s. - Videnskabelig rapport nr. 561

Læs rapporten her.

Nr. 560: Omkostningseffektiv placering af fosforvirkemidler i forhold til søer. -Indarbejdelse af fosfor i TargetEconN_P samt eksempler på resultater

Hasler, B., Filippelli, R., Levin, G., Andersen, H.E., Hechrath, G., Martinsen, L & Nainggolan, D. 2023. Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 69 s. - Videnskabelig rapport nr. 560

Læs rapporten her.

Nr. 559: Sæt Pris på Parker & Natur

Panduro, T.E. 2023. Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 41s. - Videnskabelig rapport nr. 559.

Læs rapporten her.

Nr. 558: Sælers biologi og interaktioner med fiskeriet i Danmark og omkringliggende farvande

Galatius, A., Nabe-Nielsen, J. & Teilmann, J. 2023. Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 44 s. – Videnskabelig Rapport nr. 558

Læs rapporten her.

Nr. 557: Miljømål i stærkt modificerede og kunstige vandløb

Baattrup-Pedersen, A., Fejerskov, M.L. & Larsen, M.B., 2023. Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 49 s. - Videnskabelig rapport nr. 557

Læs rapporten her.

Nr. 556: Measures for reduction of anthropogenic noise in the Baltic. -Report to the HELCOM SOM project

Lamoni, L. & Tougaard, J. 2023. Aarhus University, DCE – Danish Centre for Environment and Energy, 61 pp. Scientific Report No. 556

Read the report here.

Nr. 555: Solar panels and household energy prosumption. –Experiences, practices and attitudes

Petersen, L.K & Nielsen, H.Ø. 2023. Aarhus University, DCE – Danish Centre for Environment and Energy, 48 pp. Scientific Report No. 555

Read the report here.

Nr. 554: Occurrence of genes involved in antibiotic resistance in six Danish streams

Johansen, A., & Zervas A. 2023. Aarhus University, DCE – Danish Centre for Environment and Energy, 18 pp. Scientific Report No. 554

Read the report here.

Nr. 553: Indicators for plastic pollution

Vorkamp, K.; Ryberg, M.; Fauser, P.; Bach, L.; Linnebjerg, J.F.; Strand, J. 2023. Aarhus University, DCE – Danish Centre for Environment and Energy, 72 pp. Scientific Report No. 553.

Read the report here.

Nr. 552: Fugletrækruter og rastende vandfugle i den danske del af HELCOM-området

Holm, T.E., Sterup, J., Nielsen, R.D. & Petersen, I.K. 2023. Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 31 s. - Videnskabelig rapport nr. 552.

Læs rapporten her.