Aarhus University Seal

Nr. 196: Ålegræssets udbredelse på marinarkæologiske lokaliteter ved Tybrind Vig og Nekselø

Rasmussen. M.B., Göke, C., Schou, H.J. &Krause-Jensen, D. 2021. Ålegræssets udbredelse på marinarkæologiske lokaliteter ved Tybrind Vig og Nekselø. Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 24 s. - Teknisk rapport nr. 196. https://dce2.au.dk/pub/TR196.pdf

Sammenfatning

Ålegræsenge kan beskytte havbundens marinarkæologiske fortidsminder mod erosion. Projektet leverer en detaljeret kortlægning af ålegræs omkring marinarkæologiske lokaliteter ved Tybrind Vig og Nekselø baseret på drone og ortofotos. Begge typer data viser betydelig, udbredelse af ålegræs i begge områder, dog med en del variation mellem år. Dronebillleder giver den mest detaljerede opgørelse af vegetationen, og var understøttet med feltdata, som markant øger sikkerheden i analysen. Projektet viser desuden, at der på landsplan er tydeligt sammenfald mellem ålegræssets potentielle udbredelse og kendte marinarkæologiske sites, og at modellen for ålegræssets potentielle udbredelse derfor også er relevant fra et marinarkæologisk perspektiv.