Aarhus University Seal

Nr. 166: Database over grønlandsk bunddyrfauna

 

Wegeberg, S., Rømer, J.K., Pedersen, H.B. & Lundsteen, S. 2020. Database for registered Greenland benthic fauna. Aarhus University, DCE – Danish Centre for Environment and Energy, 18 pp. Technical Report No. 166. http://dce2.au.dk/pub/TR166.pdf

Sammenfatning

Identifikation af marine bunddyr indsamlet i prøver fra arktiske farvande er en udfordring for selv erfarne og specialiserede taksonomer. Prøvetagnings- og analysemetoder er standardiserede internationalt, men bestemmelsen af de indsamlede bunddyr til taksonomisk slægts- eller artsniveau kan være svær: til dels fordi der er begrænset og svært tilgængeligt litteratur til at støtte bestemmelsen, men også fordi mange af de indsamlede arter ganske enkelt er sjældent sete, eller måske endda helt ukendte, af videnskaben.

Igennem årtiers arbejde med arktiske bundfaunaprøver og artsbestemmelse i laboratorierne på Aarhus Universitet (Bioscience) er der opbygget betragtelig og unik viden, data, fotografier og referencebiblioteker, som nu eksisterer i forskellig form internt.

Som en del af Northeast Greenland Environmental Study Programme er målet med dette projekt at bevare denne viden for eftertiden, og samtidig gøre den mere tilgængelig som hjælp til artsbestemmelse af arktisk bundfauna.

Det primære resultat af projektet er en database, hvor interne data og viden om arktisk bundfauna fra Aarhus Universitet (Bioscience) samles i standardiseret form.

Database indeholder registreringer af artsbestemte arter fra undersøgelser, som, efter kvalitetssikring, i alt udgør:

  • 4998 registreringer af 483 forskellige arter
  • 91 fotos af 30 forskellige arter.

Databasen gøres tilgængelig via en hjemmeside, som kræver en adgangskode, der fås ved henvendelse til Aarhus Universitet. På hjemmesiden kan man:

  • Klikke sig frem til arter, der tidligere er fundet ved prøvetagning i Grønland via artsgrupper og artslister
  • Søge information om disse arter frem ved at angive slægt, fuldt artsnavn eller delvist artsnavn.
  • Se information om en art: fotografier, autor, kildehenvisninger og geografisk forekomst af arten angivet på kort og med dybdeudbredelse.

Databasen er ikke et komplet værk over arktisk bundfauna. Den indeholder kun den positive information om, hvilke arter der er blevet fundet hvor i de seneste ca. 10 års videnskabelige artsbestemmelser fra prøver indsamlet i forbindelse med olieselskabers aktiviteter i Grønland.

Vedligehold og opdatering af databasen forventes at ske i forbindelse med fremtidige olieefterforskningsrelaterede aktiviteter i Grønland.

Steffen Lundsteen, hvis identifikationsarbejde databasen er baseret på, deltog i arbejdet frem til sin død d. 23. september 2018.