Aarhus University Seal

Nr. 159: Basemap03. Teknisk dokumentation af metoden til udarbejdelse af et areal- og landdækningskort til Danmark

Levin, G. 2019. Basemap03. Technical documentation of the method for elaboration of a land-use and land-cover map for Denmark. Aarhus University, DCE – Danish Centre for Environment and Energy, 86 pp. Technical Report No. 159. http://dce2.au.dk/pub/TR159.pdf 

Sammenfatning

Som svar på en generel mangel på et nationalt kort over arealanvendelse/arealdække for Danmark, udarbejdede Aarhus og Københavns Universiteter i 2011 den første version af Basemap (Levin et al., 2012). Basemap var nyt i den forstand, at det kombinerede eksisterende geografisk information til et landsdækkede kort over arealanvendelse/arealdække. Derudover var Basemap dynamisk på den måde at anvendte modeller og data kunne tilpasses forskellige formål og forskningsbehov. Den første version af Basemap er blevet anvendt meget bredt indenfor både forskning og rådgivning af forskningsinstitutioner, offentlige styrelser og private virksomheder. I 2016 finansierede Danmarks Statistik en opdateret version af Basemap for året 2016 (Levin et al., 2017). Den anden version af Basemap adskilte sig fra den første ved at det meste af den oprindelige information fra de anvendte data er inkluderet i det endelige kort. Det betyder at objekternes oprindelige identifikationsnøgler er taget med i kortet. Dette sikrer muligheden for at knytte objekter samt arealanvendelses- og arealdækkeinformation til relevant information fra andre registre, såsom landbrugsregistret, personregistret, bygnings- og boligregistret og det centrale virksomhedsregister. For eksempel indeholder information fra landbrugsregistrene muligheden for at knytte marker til anden mark- og bedriftsspecifik information, såsom husdyrhold (antal dyr), arealdrift (fx udbringning af gødning og kemikalier) og tilskud til miljøvenlige jordbrugsforanstaltninger. I 2019 besluttede Danmarks Statistik at finansiere en tredje version. Basemap03, som er baseret på geografisk information for året 2018, følger generelt metoden fra den tidligere version. Dog omfatter denne tredje version en række underklasser, som fx trædække, som giver mulighed for at inkludere flere kombinerede arealanvendelses- og arealdækkeklasser end i de tidligere versioner. For at muliggøre sammenligning over tid, omfatter Basemap03 også opdaterede versioner for 2011 og 2016, som er konsistente med 2018 kortet med hensyn til anvendte data og metoder.