Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Nyt fra Miljøbiblioteket: Miljørisikoanalyse

”Miljørisikoanalyse - Fremsyn, klarsyn og oplyst miljøbeslutning” er titlen på en ny bog fra DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, som handler om, hvordan man anvender risikoanalyse i praksis på miljøområdet.

Ny bog i Miljøbiblioteket giver perspektiv og indsigt i, hvordan forskere arbejder med miljørisikovurdering. (Foto: Colourbox).

Hvornår er vores gøren og laden så farlig, at den må betragtes som en uacceptabel risiko for os selv og miljøet? På markerne kører traktorerne og sprøjter, mens husholdninger leder spildevand ud i åløb bag de lokale renseanlæg.

Pesticider og kemikalier risikerer at ende i grundvandet og i vores fjorde, bælter og sunde, hvor også skibstrafikken langsomt glider igennem. Fælles for disse og mange andre aktiviteter er, at de kan udgøre en sundhedsrisiko både for mennesker og for plante- og dyrelivet omkring os.

Hvad kan konsekvenserne være af beslutninger om for eksempel at regulere forskellige stoffer – eller undlade det  – og hvilke effekter bør man i så fald være klar til at acceptere?

Eksperter har udviklet analysemodeller, der kan hjælpe med at svare på det spørgsmål. Ved at kigge på forhold som sandsynlighed, giftighed, hvor store mængder organismer bliver udsat for og effekt kan miljørisikoanalysen fungere som støtte og værktøj for politikere, myndigheder og virksomheder til at træffe beslutninger om vores aktiviteter i samfundet – og i sidste ende afgøre, om de skal være lovlige eller ej.

Risikoanalyse er en integreret del af vores hverdag, og med fremkomsten af sygdommen COVID-19 er håndteringen af risiko blevet synlig og nærværende for hele befolkningen.

”Miljørisikoanalyse – Fremsyn, klarsyn og oplyst miljøbeslutning” viser med især kemikalier og mikroorganismer som eksempler, hvordan eksperter og myndigheder vurderer risikoen for effekter på såvel økosystemer som folkesundhed.

Bogen kan købes på Aarhus Universitetsforlag her.