Aarhus University Seal

Nyt beregningsgrundlag viser højere pris for luftforurening

I de seneste tre år har luftforurening i gennemsnit kostet det danske samfund 4000 for tidlige dødsfald og 75 milliarder kroner årligt trods fortsat fald i luftforureningen

Generelt set er luftforureningen faldet igennem de seneste mange år. De fine partikler, som er hovedansvarlige for helbredseffekterne, er faldet med omkring 25% de seneste 10 år. Nu har et ændret beregningsgrundlag imidlertid ført til en estimeret øgning i antallet af helbredseffekter og givet en højere pris for luftforureningen

Nye beregninger fra DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi har opjusteret niveauet for helbredseffekterne og de økonomiske konsekvenser fra luftforureningen, men beregningerne har ikke ændret på det faktum, at helbredseffekterne og de økonomiske konsekvenser er faldet med omkring 40% siden 1990.

I et notat viser forskernes beregninger, at selv om luftforureningen generelt er faldet siden 1990’erne, så medfører luftforureningen i Danmark stadig omkring 4000 for tidlige dødsfald om året. Det er en opjustering på omkring ti procent af hvad forskerne tidligere har regnet med.

Samtidig er omkostningerne af luftforureningen betydeligt større end hidtil antaget.

To ting ligger ifølge notatet bag stigningen i omkostningerne for samfundet.
For det første har Det Økonomiske Råd opdateret værdien af et statistisk, dansk liv til 31,6 mio. kr., hvilket er knap dobbelt så højt som den værdi, forskerne tidligere har brugt. Derfor bliver samfundets samlede regning højere.

For det andet har forskerne for første gang medregnet effekten af luftforurening med kvælstofdioxid. Beregningerne viser at omkring 4.000 for tidlige dødsfald i årligt gennemsnit for perioden 2016-2018 kan relateres til den samlede luftforurening i Danmark.

Den største del af luftforureningen i Danmark stammer fra udlandet. Forureningskilder i udlandet er ansvarlige for omkring 3000 af de for tidlige dødsfald (76%), mens danske kilder er ansvarlige for omkring 1000 for tidlige dødsfald (24%).

Det er især fine partikler, som koster liv og giver højere sundhedsudgifter. Ni ud af ti for tidlige dødsfald som følge af luftforurening stammer ifølge notatet fra eksponering for fine partikler (PM2,5), kvælstofdioxid står for omkring 9% af dødsfaldene, ozon for omkring 2% og svovldioxid for omkring 0,1% (som årligt gennemsnit for perioden 2016-2018).

Notatet ”Luftkvalitet og helbredseffekter i Danmark, status 2018” er offentliggjort 12. juni 2019 og bliver i den forbindelse præsenteret på Sundhedsstyrelsens årsmøde. Læs notatet her.

For yderligere oplysninger, kontakt venligst DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi ved seniorrådgiver Thomas Ellermann, tlf: 87 15 85 26, eller tel@envs.au.dk.