Nyheder

Du kan abonnere på nyhedsbrevet "Nyt fra DCE". Det orienterer om nye rapporter og andre publikationer fra DCE og om ny forskning og viden om naturen og miljøet i dansk, grønlandsk og europæisk sammenhæng. Tilmeld dig Nyt fra DCE.

25.04.2018 | DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Offentligheden / Pressen

Ulveunger søger uden for territoriet

Statusrapport for den nationale ulveovervågning for 1.kvartal 2018

15.04.2018 | DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Institut for Bioscience, Offentligheden / Pressen

Assens bliver hele landets laboratorium for grødeskæring

Forskere fra AU vil finde den bedste måde at lede vand i små vandløb væk fra markerne og samtidig sikre et godt vandmiljø.

15.04.2018 | DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Institut for Bioscience, Offentligheden / Pressen

Statusrapport for ulve i Danmark

Første kvartalsrapport fra det nationale overvågningsprogram for ulv.

Skarven fylder mere og mere i overvintringsområderne, og derfor er fiskere, opdrættere og myndigheder interesseret i mulige forvaltningstiltag.

09.04.2018 | DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Offentligheden / Pressen, Institut for Bioscience

Europas skarver blander sig om vinteren

30 års mærkning af skarver i hele Europa giver ny viden til eventuel regulering.

05.04.2018 | Workshop, Miljø, klima og energi, DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Offentligheden / Pressen

Interkalibrering af fytoplankton 2018

Det Marine Fagdatacenter (M-FDC)/ DCE-Nationalt Center for Miljø og Energi inviterer medarbejdere fra Miljøstyrelsen (MST), konsulenter og andre interessenter til interkalibrering af fytoplankton (arts- og biomassebestemmelse) indenfor rammerne af Det nationale overvågningsprogram for vandmiljø og natur 2017-21 (NOVANA).

15.03.2018 | DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Offentligheden / Pressen

Ny indsamling af viden om fosfor

Al viden om fosfor som ressource skal samles i nyt overblik.

Blandt oplægsholderne var professor Jørgen E. Olesen fra Aarhus Universitet, som startede workshoppen med en præsentation af, hvordan kvælstofudvaskningen beregnes. Foto: Michael Strangholt

06.03.2018 | DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Offentligheden / Pressen

Aarhus Universitet holdt åben faglig debat om regnemodel bag landbrugspakken

Aarhus Universitets model for kvælstofudvaskning, NLES4, blev diskuteret på faglig workshop 1. marts.

28.02.2018 | DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Offentligheden / Pressen

Fortsat lavere forurening fra luft til jord

Færre stoffer til land- og havområder via atmosfærisk deposition.

27.02.2018 | DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Offentligheden / Pressen

Hør om status for ulven i Danmark

Seniorforsker Peter Sunde fra DCE fortæller om muligheder og udfordringer i forvaltningen af de danske ulve.

26.02.2018 | DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Offentligheden / Pressen

Nye beregninger af fejlbehæftede kvælstof- og fosforanalyser

Modeller til korrektion af analyserede koncentrationer af total kvælstof og total fosfor.

07.02.2018 | DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Offentligheden / Pressen

Dårlig ynglesæson ved Vadehavet

Dårligt vejr ødelagde yngleforsøg for flere fugle ved Vadehavskysten

30.01.2018 | DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Offentligheden / Pressen

NOVANA-rapporter for Søer, Vandløb, Fugle og Arter

Nu offentliggøres fire af årets rapporter fra naturovervågningsprogrammet.

16.01.2018 | DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Offentligheden / Pressen

Nye scenarier for skibes forurening i Arktis

Renere brændstof og effektive motorer mindsker forureningen fra skibstrafik i det arktiske område.

15.01.2018 | DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Offentligheden / Pressen

Nordjysk ulv indvandret fra Tyskland

Ulven i Nordjylland er vandret hertil fra Hamborg

12.01.2018 | DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Offentligheden / Pressen, Havpattedyrforskning

NOVANA-rapport for Marine områder 2016

For 2016 offentliggøres NOVANA-rapporterne løbende frem til april.

08.01.2018 | DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, BIOS, Offentligheden / Pressen

Stadig gift i falkeæg

Selvom forholdene bliver bedre for vandrefalkene i Grønland, finder forskere stadig rester af organiske giftstoffer i fuglenes æg.

05.01.2018 | DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Medarbejdere, Offentligheden / Pressen

Call for abstracts EUTRO2018 Symposium

Der er åbent for indsendelse af abstracts til EUTRO2018, 18-20 juni i Nyborg

På AU's workshop om kvælstofudvaskning diskuteres usikkerhedsberegninger og validering af den statistiske model NLES4 samt forbindelsen mellem modeller og praksis. Foto: Colourbox.

20.12.2017 | DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Offentligheden / Pressen

Workshop om beregning af kvælstofudvaskning

Aarhus Universitet holder den 1. marts 2018 en workshop om grundlaget for beregning af marginaludvaskning af kvælstof fra landbrugsjorden.

19.12.2017 | DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Offentligheden / Pressen

Udsigt til langsommere fald i farlige gasser

Fremskrivning tyder på mindre fald i udledningen af drivhusgasser i Danmark

01.12.2017 | Institut for Bioscience, DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Offentligheden / Pressen

Iltsvindsæsonen næsten afblæst

Områder med iltsvind i de indre danske farvande fortsætter med at svinde ind.

01.12.2017 | DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Institut for Bioscience, Offentligheden / Pressen

Historiske vildtdata tilgængelige for alle

Samlet vildtudbytte siden 1941 kan nu findes på ny hjemmeside.

29.11.2017 | DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Offentligheden / Pressen, Medarbejdere

Dansk formand for PEER-netværket

Danmark overtager formandsposten i EU’s største netværk for natur- og miljøforskning.

25.11.2017 | Offentligheden / Pressen, DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi

Åben workshop om marginaludvaskning

Ny forskning støtter fortsat tal for marginaludvaskning anvendt i forbindelse med landbrugspakken.

23.11.2017 | DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Offentligheden / Pressen

Foreløbig opgørelse af kvælstoftilførslen til havområder

Lavere afstrømningskorrigeret udledning af nitrat i 2016

06.11.2017 | DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Offentligheden / Pressen

Nye færdselsregler kan gavne Grønlands dyreliv

Grønlands dyreliv er rigt, men bliver nemt forstyrret af trafik og minedrift.

Viser resultater 26 til 50 ud af 380

Forrige 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Næste