NYT CENTER FOR ADAPTIV NATURFORVALTNING

Nyheder

23.11.2017 |

Foreløbig opgørelse af kvælstoftilførslen til havområder

I år er rapporteringen af miljøtilstanden i 2016 (NOVANA) blevet udskudt, da det har vist sig, at målinger af de organiske næringsstofkoncentrationer i ferskvand og havvand foretaget af ALS laboratoriet er fejlbehæftede og ikke umiddelbart kan anvendes. Aarhus Universitet afrapporterer årligt på vegne af Miljø- og Fødevareministeriet…

06.11.2017 |

Nye færdselsregler kan gavne Grønlands dyreliv

Grønlands dyreliv er rigt, men bliver nemt forstyrret af trafik og minedrift.

03.11.2017 |

Næste udbud på myndighedsområdet meldt ud

Aftalerne inden for luft og emissioner samt terrestrisk natur under DCE er blevet varslet i udbud fra 1. januar 2018.

03.11.2017 |

Iltsvind næsten kvalt af efterårsstorme

Der er betydeligt mindre iltsvind i de indre danske farvande end tidligere på året.

Arrangementer

ons 29 nov
10:00-15:30 |
Økologi-Kongres 2017
Økologi-Kongres 2017 byder på et væld af faglige indlæg baseret på forskningsprojekter.