DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi

Nyheder

For at anvende Naturdok.dk skal man registrere sig som bruger. Det sker gennem login-knappen på siden.

25.06.2014 |

Naturdok.dk til dokumentation af naturindsatser

DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, Aarhus Universitet, har med støtte fra 15. Juni Fonden udviklet internetportalen Naturdok.dk, hvor myndigheder og private lodsejere i detaljer kan dokumentere deres naturforvaltningsaktiviteter.

Rødlig perlemorsommerfugl er måske den sidste rigtige skovlysningsart vi har tilbage blandt sommerfuglene. De andre er forsvundet én efter én, i takt med dræning, ophørt græsning og tilplantning af skovlysninger i de danske skove. Foto: Jørn Skeldahl

11.06.2014 |

1.526 truede arter på den danske Rødliste

Ud af 8.169 hjemmehørende arter, der i perioden 2003-2010 har kunnet vurderes i overensstemmelse med reglerne for anvendelsen af rødlistesystemet, er 1.526 arter vurderet som truede.

DCE's luftmålestation på Jagtvej i København. Foto: Stephan Bernberg Ingemann

11.06.2014 |

Ren-luftzone i København vil mindske sundhedsudgifter

Der er penge at spare på sundhedssiden ved at begrænse luftforureningen fra køretøjernes udstødning i København gennem indførelse af en ren-luftzone med skærpede miljøkrav til person- og varebiler og til busser i fast rutefart.

Trafikken på H.C. Andersens Boulevard i København. Foto: Stephan Bernberg Ingemann

11.06.2014 |

Trafiksod ny indikator for effekt af ren-luftzone i København

Effekten på luftkvaliteten af en ren-luftzone i København kan vurderes ved at se på indholdet af elementært kulstof, populært kaldet sod, i udstødningen fra især dieselkøretøjer.

Krondyr. Foto: J. K. Kjærgaard

30.05.2014 |

Ændrede jagttider påvirker jægernes udbytte minimalt

Jægerne nedlægger stort set samme antal stykker vildt, selv om jagttiden på en art ændres, også til en kortere periode som redskab i forvaltningen af en bestand.

Arrangementer

man 25 aug
09:00-15:00 | Aalborg
Trafikdage 2014
Trafikforskningsgruppen på Aalborg Universitet indbyder til den årlige trafikkonference: Trafikdage på Aalborg Universitet
ons 03 sep
10:00-16:00 | Landstingssalen, Christiansborg
Genudsætning, genindvandring og invasive arter
Folketingets miljøudvalg arrangerer onsdag den 3. september 2014 en konference om genudsætning, genindvandring og invasive arter i den danske natur. Konferencen afholdes sammen med den danske IUCN-komité.
tir 16 sep
10:00-16:00 | Hirsholmene
Invitation til interkalibrering af makroalger og ålegræs
Det marine fagdatacenter (M-FDC)/DCE-Nationalt center for Miljø og Energi invite-rer Naturstyrelsen, dets konsulenter og andre interesserede til interkalibrering af makroalger og ålegræs i regi af NOVANA overvågningsprogrammet den 16.-17. september på Hirsholmene.
tor 18 sep
09:00-16:00 | Svendborg
9th International Dormouse Conference

FOTO AF BYTRAFIK: Søren Kjeldgaard, AU-foto

Tilmeld dig Nyt fra DCE

DCE's nyhedsbrev orienterer om nye rapporter og andre publikationer fra DCE og om ny forskning og viden om naturen og miljøet i dansk, grønlandsk og europæisk sammenhæng. Nyhedsbrevet er gratis og udsendes jævnligt.

Tilmeld dig nyhedsbrevet herunder.Husk at aktivere dit abonnement

OBS! Husk at aktivere dit abonnement via den bekræftelsesmail, som du modtager, så snart du har tilmeldt dig nyhedsbrevet.

Henvendelse om denne sides indhold: 
Revideret 13.08.2014

Her finder du DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi

Vis detaljeret kort

KONTAKTOPLYSNINGER

DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi
Aarhus Universitet
Frederiksborgvej 399
Postboks 358
4000 Roskilde

E-mail: dce@au.dk
Tlf: 8715 5000

P-nr: 1003405451
EAN-nr: 5798000867000
Stedkode: 72700

Velkommen til DCE

Velkommen til DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi. Centret er indgangen for myndigheder, erhverv, interesseorganisationer og offentligheden til Aarhus Universitets faglige miljøer inden for natur, miljø og energi. Læs mere om centret i denne folder.

DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi leverer rådgivning og viden om natur, miljø og energi baseret på forskning af høj kvalitet og bidrager dermed til den nationale og internationale samfundsudvikling.

DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi udspringer af det pr. 30. juni 2011 nedlagte Danmarks Miljøundersøgelser (DMU). Danmarks Miljøundersøgelsers forskningsafdelinger hører nu til på Institut for Bioscience og Institut for Miljøvidenskab.

Aarhus Universitet
Nordre Ringgade 1
8000 Aarhus C

E-mail: au@au.dk
Tlf: 8715 0000
Fax: 8715 0201

CVR-nr: 31119103
EAN-numre: www.au.dk/eannumre

AU på sociale medier
Facebook
LinkedIn
Twitter
YouTube

© — Henvendelser til webredaktør

Cookies på au.dk