DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi

Nyheder

30.10.2014 |

Vandtestcentret og Energiforsyningen Køge (Vand) arrangerer netværksmøde

Det er formålet med netværksmødet at samle kreative vandinnovative kræfter for at diskutere vandprocesserne i Køge og hvorledes de kan skabe værdi for byens borgere og erhvervsliv samt medvirke til at styrke den nationale dagsorden for at fremme vandinnovationen og den grønne omstilling samt medvirke til vækst og øget eksport i vandsektoren.

Gudenåen i Søhøjlandet. Foto: Colourbox

27.10.2014 |

Unikt Danmarkskort kan vise vej til bevarelse af biodiversiteten

Miljøminister Kirsten Brosbøl har netop fremlagt Naturplan Danmark – regeringens plan for, hvordan den danske natur kan udvikles fremover. Et hovedformål er at standse tabet af biodiversitet. I forbindelse med planen offentliggøres også ”Biodiversitetskort for Danmark”.

Enårig strandengsvegetation ved brakvandssøen Flasken ved Jammerland Bugt i Vestsjælland. Foto fra rapporten: Henriette Bjerregaard

24.10.2014 |

Kystnaturens tilstand kan nu også vurderes på ensartet grundlag

Tilstanden for sårbar kystnatur som strandvolde, klinter og strandenge i Danmarks beskyttede Natura 2000-områder kan fremover vurderes ud fra et ensartet grundlag.

Vue over Roskilde by. Foto: Roskilde Kommune

09.10.2014 |

Luftkvalitet overholder alle grænseværdier i Roskilde Kommune

Koncentrationerne af luftforurening på gadeplan i Roskilde Kommune er - som forventet - højest langs med kommunens største veje, hvor trafikken udgør en væsentlig forureningskilde. Det gælder i Roskilde på indfaldsvejene, indre ringvej og de større fordelingsveje i byen.

Vandmiljø: Suså på Sjælland ved Næsby. Foto: Kirsten Bang

01.10.2014 |

Virkemiddel-vurdering: Kvælstofudvaskning reduceres mindst 14.000 ton frem til 2021

Udvaskningen af kvælstof fra landbrugsplanternes rodzone kan i de kommende år frem mod 2021 blive reduceret mellem knap 14.000 og 18.000 ton.

Arrangementer

ons 12 nov
10:00-11:00 | K1.36, ENVS EAST
Official ENVS seminar with Professor Hanne Ingmer, Faculty of Health and Medical Sciences, KU
Title: Marine compounds in anti-virulence therapy of Staphylococcus aureus infections.
tor 13 nov
09:00-17:00 | Aarhus University Building 2610 (S Building) Fuglsangs Allé 4 8210 Aarhus V
AU-konference: BIG DATA – BIG IMPACT
Konferencen fokuserer på big data-forskning og anvendelse af big data-teknologier i en række konkrete sammenhænge.
man 24 nov
10:00-17:00 | Køge Bryghus
Vandtestcentret og Energiforsyningen Køge (Vand) arrangerer netværksmøde
Det er formålet med netværksmødet at samle kreative vandinnovative kræfter for at diskutere vandprocesserne i Køge og hvorledes de kan skabe værdi for byens borgere og erhvervsliv samt medvirke til at styrke den nationale dagsorden for at fremme vandinnovationen og den grønne omstilling samt medvirke til vækst og øget eksport i vandsektoren.
ons 28 jan
09:00-15:00 | Aarhus
Biodiversitetssymposiet 2015
Aarhus Universitet og programkomitéen inviterer til det tredje biodiversitetssymposium i Aarhus den 28.-29. januar 2015.

VUE OVER ØRKENEN PÅ ANHOLT. Foto: Peter Wind

  • DCE- & PEER-KONFERENCE 2015:
  • SCIENCE FOR THE ENVIRONMENT
Henvendelse om denne sides indhold: 
Revideret 30.10.2014

Her finder du DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi

Vis detaljeret kort

KONTAKTOPLYSNINGER

DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi
Aarhus Universitet
Frederiksborgvej 399
Postboks 358
4000 Roskilde

E-mail: dce@au.dk
Tlf: 8715 5000

P-nr: 1003405451
EAN-nr: 5798000867000
Stedkode: 72700

Velkommen til DCE

Velkommen til DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi. Centret er indgangen for myndigheder, erhverv, interesseorganisationer og offentligheden til Aarhus Universitets faglige miljøer inden for natur, miljø og energi. Læs mere om centret i denne folder.

DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi leverer rådgivning og viden om natur, miljø og energi baseret på forskning af høj kvalitet og bidrager dermed til den nationale og internationale samfundsudvikling.

DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi udspringer af det pr. 30. juni 2011 nedlagte Danmarks Miljøundersøgelser (DMU). Danmarks Miljøundersøgelsers forskningsafdelinger hører nu til på Institut for Bioscience og Institut for Miljøvidenskab.

Aarhus Universitet
Nordre Ringgade 1
8000 Aarhus C

E-mail: au@au.dk
Tlf: 8715 0000
Fax: 8715 0201

CVR-nr: 31119103
EAN-numre: www.au.dk/eannumre

AU på sociale medier
Facebook
LinkedIn
Twitter
YouTube

© — Henvendelser til webredaktør

Cookies på au.dk