DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi

Nyheder

13.01.2015 |

DCE udvikler modelværktøjer til Danmarks nye vandområdeplaner

Computermodeller, der sammenstiller næringsstofbelastning og økologisk tilstand i danske fjorde og bugter, indgår sammen med modeller for de åbne havområder som vigtige værktøjer i Danmarks kommende vandområdeplaner 2015-2021.

13.01.2015 |

Virkemidler til vandplaner og målrettet arealregulering

Aarhus Universitet har sammenfattet et katalog over virkemidler, der kan bruges til at regulere udledningen af kvælstof fra landbruget til miljøet. Kataloget anvendes i forbindelse med, at der skal udarbejdes nye vandplaner og målrettet arealregulering.

Gråsælungen og dens mor i den danske del af Vadehavet. Foto: Lasse Fast Jensen

12.01.2015 |

Gråsælen yngler i det danske Vadehav efter 500 års fravær

Under en optælling af gråsælerne i det danske Vadehav den 30. december 2014 blev der observeret en nyfødt unge sammen med sin mor på en fjerntliggende sandbanke.

Knopsvaner i Skjern Enge. Foto: Ole Amstrup

18.12.2014 |

Genopretningen af Skjern Å gevinst for trækkende vandfugle

Naturgenopretningen af den nedre del af Skjern Ådalen med slyngede åløb, våde enge og søer har løftet området op til at være landets fjerdevigtigste ferskvandslokalitet for trækkende vandfugle.

Skjern Enge. Foto: Taxiarchos228, Wiki Commons

18.12.2014 |

De fleste danske fuglereservater er velfungerende

59 ud af Danmarks 88 reservater for trækkende vandfugle fungerer med sikkerhed godt og efter hensigten – både på nationalt og lokalt plan.

Arrangementer

ons 28 jan
09:00-15:00 | Aarhus
Biodiversitetssymposiet 2015
Aarhus Universitet og programkomitéen inviterer til det tredje biodiversitetssymposium i Aarhus den 28.-29. januar 2015.
ons 04 feb
10:00-11:00 | The Pavilion, Roskilde
Official ENVS seminar with Professor Maria Kanakidou, University of Crete
Title: Organics in the atmosphere from air pollution to biogeochemical cycles and climate.
ons 25 feb
09:30-16:30 | Teknologisk Institut, Aarhus
Netværksmøde om vandrensning, - innovation og -samarbejde
Nationalt Vandtestcenter (NVTC) og Danish Soil Partnership (DSP) arbejder begge målrettet for at fremme innovationen af teknologier for virksomheder, som kan skabe vækst, arbejdspladser og eksport samt medvirke til en grøn omstilling.
tor 07 maj
10:00-16:00 | Barcelona, Spain
2nd International Conference on Renewable Energy Gas Technology, REGATEC 2015
REGATEC 2015 has a technical and industrial focus and is directed towards microbial and thermochemical conversion of biomass and waste to biomethane, Power-to-gas and biomass gasification for CHP production.
Henvendelse om denne sides indhold: 
Revideret 26.01.2015

Her finder du DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi

Vis detaljeret kort

KONTAKTOPLYSNINGER

DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi
Aarhus Universitet
Frederiksborgvej 399
Postboks 358
4000 Roskilde

E-mail: dce@au.dk
Tlf: 8715 5000

P-nr: 1003405451
EAN-nr: 5798000867000
Stedkode: 72700

Velkommen til DCE

Velkommen til DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi. Centret er indgangen for myndigheder, erhverv, interesseorganisationer og offentligheden til Aarhus Universitets faglige miljøer inden for natur, miljø og energi. Læs mere om centret i denne folder.

DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi leverer rådgivning og viden om natur, miljø og energi baseret på forskning af høj kvalitet og bidrager dermed til den nationale og internationale samfundsudvikling.

DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi udspringer af det pr. 30. juni 2011 nedlagte Danmarks Miljøundersøgelser (DMU). Danmarks Miljøundersøgelsers forskningsafdelinger hører nu til på Institut for Bioscience og Institut for Miljøvidenskab.

Aarhus Universitet
Nordre Ringgade 1
8000 Aarhus C

E-mail: au@au.dk
Tlf: 8715 0000
Fax: 8715 0201

CVR-nr: 31119103
EAN-numre: www.au.dk/eannumre

AU på sociale medier
Facebook
LinkedIn
Twitter
YouTube

© — Henvendelser til webredaktør

Cookies på au.dk