NY STATUS OVER DEN DANSKE NATUR 2015

Nyheder

10.02.2017 |

Nyt initiativ skal sikre bæredygtig udvikling i havet

Havet giver et stort potentiale for vækst, men det er vigtigt, at udnyttelsen sker på en bæredygtig måde. Det skal projektet SeaStatus sikre.

08.02.2017 |

Fremtidens hede har plads til et rigere plante- og dyreliv

Forskere fra Aarhus Universitet og KU vil undersøge om blandt andet vildtgræsning og myrer kan være med til at skabe en mere varieret hede.

30.01.2017 |

Informationsmøde om ErhvervsPhD ved DCE

FRI - Foreningen af Rådgivende Ingeniører inviterer i samarbejde med DCE til informationsmøde vedr. muligheden for en erhvervsPhD-ordning med DCE, AU.

30.01.2017 |

Opdaterede beregninger af kvælstofudvaskningens fordeling på hovedvandoplande

Den samlede udvaskning er uændret, men nogle marker var placeret forkert i det materiale, som blev anvendt til beregning af fordelingen af kvælstofudvaskning mellem hovedvandoplande.

Arrangementer

man 27 feb
16:30-18:00 | Aarhus
Informationsmøde om ErhvervsPhD ved DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi
FRI - Foreningen af Rådgivende Ingeniører inviterer i samarbejde med DCE til informationsmøde vedr. muligheden for at gennemføre et kombineret erhvervsrettet forskningsprojekt og en ph.d.-uddannelse i et samarbejde mellem en virksomhed og et universitet.
tor 02 mar
13:00-15:00 | Van der Valk Airporthotel Düsseldorf, Germany
Successful R&I in Europe 2017 - 8th European Networking Event
The conference invites researchers and entrepreneurs from North Rhine-Westphalia and regions in Europe and beyond to find new research and innovation (R&I) partners for Horizon 2020 projects.
man 06 mar
16:30-18:00 | København
Informationsmøde om ErhvervsPhD ved DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi
FRI - Foreningen af Rådgivende Ingeniører inviterer i samarbejde med DCE til informationsmøde vedr. muligheden for at gennemføre et kombineret erhvervsrettet forskningsprojekt og en ph.d.-uddannelse i et samarbejde mellem en virksomhed og et universitet.
fre 17 mar
08:45-15:00 | Department Chemistry, Aarhus University
Novo Nordisk-ST Symposium
Novo Nordisk and ST will be hosting a symposium at Aarhus University with focus on scientific topics for joint collaboration.