DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi

Nyheder

Den typiske parcelhushave indeholder allerede levesteder, som er blevet sjældne i det dyrkede kulturlandskab, f.eks. redemuligheder og nektarkilder for vilde bier og krat til småfugle og svampe. Og der er store potentialer for at øge biodiversiteten i haverne ved f.eks. at udlægge en del af plænen som tør blomstereng, ved at lade hækken udvikle sig til et tæt krat indeholdende flere arter af løvfældende buske ovenpå en uforstyrret jordbund og ved at bevare gamle træer og dødt ved, f.eks. en høj stub.  Fotoet viser en tør, artsrig blomstereng med bl.a. kongepen, blåhat, liden klokke og skjaller ved Ordrup på Vestsjælland. Foto: Rasmus Ejrnæs

08.04.2014 |

Parcelhushaver kan give naturen en hjælpende hånd

Selv mindre tiltag i haven kan øge dens mangfoldighed af vilde dyr og planter og dermed samlet gavne biodiversiteten i Danmark.

Skarv med unger. Foto: Kim Biledgaard©

08.04.2014 |

Samlet europæisk overblik over ynglende skarver

Ukraine husede i 2012 langt den største koloni af ynglende skarver med 18.000 ynglepar i den vestlige, palæarktiske økozone, der omfatter Europa frem til Uralbjergene og Det Kaspiske Hav. Til sammenligning ynglede i alt godt 27.000 par skarver i Danmark samme år.

Ørreden (her et voksent individ fra Råsted Lilleå) findes naturligt over hele Danmark og stiller specifikke krav til både vandkvalitet
og de fysiske forhold. Yngel fra ørreden anvendes i indekset (DFFVø) til artsfattige vandløb. Foto: Johan Gadegaard

27.03.2014 |

Fiskeindeks til danske vandløb klar til brug

DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, Aarhus Universitet, og DTU Aqua har i et samarbejdsprojekt for Naturstyrelsen testet og udarbejdet et Dansk Fiskeindeks For Vandløb (DFFV).

27.03.2014 |

DCE-millioner til forskning i naturkapital og bæredygtig samfundsudvikling

DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Aarhus Universitet, finansierer nu 14 forskningsprojekter med deltagelse fra universitetets fire fakulteter med 14 millioner kroner.

Bevaringsstatus for skovmår vurderes som gunstig. Foto: Lars Gejl

27.03.2014 |

Status over naturen i Danmark

90 procent af naturtyperne og 39 procent af arterne under EU’s Habitatdirektiv har ugunstig bevaringsstatus.

Arrangementer

tir 06 maj
09:00-16:00 | Silkeborg og omegn
Interkalibrering af Dansk Fysisk Indeks
Fagdatacentret for Ferskvand (under DCE) inviterer hermed – efter aftale med Naturstyrelsen FKG-vandløb - til interkalibrering af Dansk Fysisk Indeks (DFI) den 6. maj 2014.
ons 14 maj
13:00-17:00 | Frederiksberg Forsyning, Stæhr Johansens Vej 38, 2000 Frederiksberg
Netværksmøde om vandteknologiske test på Nationalt Vandtestcenter
Et nyt landsdækkende netværk af vandtest faciliteter er nu åbnet og klar til at tage dialogen med virksomhederne. På netværksmødet bringes virksomheder, universiteter og forsyninger omkring Nationalt Vandtestcenter (NVTC) sammen med henblik på at diskutere nuværende og kommende testbehov og muligheder.
tor 22 maj
09:00-17:00 | Malmö, Sweden
REGATEC 2014
REGATEC 2014 has a technical and industrial focus and leading researchers and experts are invited to present the latest advances on thermo-chemical and biological conversion of biomass and waste to biomethane. REGATEC includes plenary presentations, parallel sessions, a poster session, an exhibition and a conference gala dinner as well as excellent opportunities to network and find collaboration and business partners.
tir 03 jun
10:00-16:00 | Knudhule Badehotel
Interkalibreringsmøde ang. fiskeundersøgelse i søer
Mødet vil blive holdt på Knudhule Badehotel, med undersøgelser i Knud Sø. Deltagelse i interkalibreringsmødet forudsætter et fagligt kendskab til og erfaring med emnet og den relevante teknisk anvisning (TA S05 Fiskeundersøgelser i søer). Der er således ikke tale om et kursus i udførelse af fiskeundersøgelser.

FOTO AF ODDER: JAN SKRIVER ©

Tilmeld dig Nyt fra DCE

DCE's nyhedsbrev orienterer om nye rapporter og andre publikationer fra DCE og om ny forskning og viden om naturen og miljøet i dansk, grønlandsk og europæisk sammenhæng. Nyhedsbrevet er gratis og udsendes jævnligt.

Tilmeld dig nyhedsbrevet herunder.Husk at aktivere dit abonnement

OBS! Husk at aktivere dit abonnement via den bekræftelsesmail, som du modtager, så snart du har tilmeldt dig nyhedsbrevet.

Henvendelse om denne sides indhold: 
Revideret 11.04.2014

Her finder du DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi

Vis detaljeret kort

KONTAKTOPLYSNINGER

DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi
Aarhus Universitet
Frederiksborgvej 399
Postboks 358
4000 Roskilde

E-mail: dce@au.dk
Tlf: 8715 5000

P-nr: 1003405451
EAN-nr: 5798000867000
Stedkode: 72700

Velkommen til DCE

Velkommen til DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi. Centret er indgangen for myndigheder, erhverv, interesseorganisationer og offentligheden til Aarhus Universitets faglige miljøer inden for natur, miljø og energi. Læs mere om centret i denne folder.

DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi leverer rådgivning og viden om natur, miljø og energi baseret på forskning af høj kvalitet og bidrager dermed til den nationale og internationale samfundsudvikling.

DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi udspringer af det pr. 30. juni 2011 nedlagte Danmarks Miljøundersøgelser (DMU). Danmarks Miljøundersøgelsers forskningsafdelinger hører nu til på Institut for Bioscience og Institut for Miljøvidenskab.

Aarhus Universitet
Nordre Ringgade 1
8000 Aarhus C

E-mail: au@au.dk
Tlf: 8715 0000
Fax: 8715 0201

CVR-nr: 31119103
EAN-numre: www.au.dk/eannumre

AU på sociale medier
Facebook
LinkedIn
Twitter
YouTube

© — Henvendelser til webredaktør

Cookies på au.dk