NYT DIGITALT DANMARKSKORT OVER LUFTFORURENINGEN

Nyheder

30.09.2016 |

Kraftigt iltsvind i september måned

Årets anden rapport om iltsvind i de danske farvande viser det største areal med iltsvind siden 2009.

23.09.2016 |

Fagligt grundlag for revision af jagttider på plads

Der er biologisk potentiale for jagt på nye arter i Danmark. Det fremgår af det omfattende materiale og de faglige anbefalinger, der kommer til at danne grundlag for revisionen af de gældende jagttider.

16.09.2016 |

Deltag i korte efteruddannelseskurser i biologi i 2017

Mangler du viden om den nyeste forskning og konkrete værktøjer i dit arbejde? Forskere ved Aarhus Universitet tilbyder forskningsbaseret efterdannelse inden for natur og miljø.

02.09.2016 |

Krondyr som værktøj i naturforvaltningen

Store bestande af krondyr kan bidrage til biodiversiteten. Men der opstår ofte konflikter med landbrug og skovbrug. Indhegning kan fokusere dyrenes effekt på naturarealer.

01.09.2016 |

Digitalt Danmarkskort over luftforureningen

Projektet ”Luften på din vej” bliver tilgængeligt for alle i dag. Et nyt interaktivt kort viser, hvordan luftforureningen fordeler sig generelt over hele Danmark, men også på hver enkelt adresse.

Arrangementer

man 03 okt
10:45-16:00 | Aarhus University, Roskilde. Room: Pavilion
Alf Josefson Seminar on Biodiversity
Registration before 23 September 2016
tor 06 okt
09:00-16:00 | Aarhus
Efteruddannelse: Genetik i naturforvaltningen
Tilmeldingsfrist 5. juni 2016
tor 13 okt
09:00-17:00 | Oslo Science Park, Norway
CIENS Urban Conference 2016 - Smart and green cities - for whom?
Registration deadline: 1.10.2016
ons 26 okt
10:00-16:00 | Aarhus
Efteruddannelse: Marin fauna - indsamling og artsbestemmelse
Tilmeldingsfrist 26. september 2016
tor 27 okt
09:00-16:00 | Aarhus
Efteruddannelse: Risikovurdering af miljøfremmede stoffer
Tilmeldingsfrist 1. juli 2016
tor 03 nov
09:00-16:00 | Aarhus
Efteruddannelse: Måling af energistofskiftet
Tilmeldingsfrist 20. september 2016

Faglige områder

Tilmeld dig Nyt fra DCE

DCE's nyhedsbrev orienterer om nye rapporter og andre publikationer fra DCE og om ny forskning og viden om naturen og miljøet i dansk, grønlandsk og europæisk sammenhæng. Nyhedsbrevet er gratis og udsendes jævnligt.

Tilmeld dig nyhedsbrevet herunder.