DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi

Nyheder

Knopsvaner i Skjern Enge. Foto: Ole Amstrup

18.12.2014 |

Genopretningen af Skjern Å gevinst for trækkende vandfugle

Naturgenopretningen af den nedre del af Skjern Ådalen med slyngede åløb, våde enge og søer har løftet området op til at være landets fjerdevigtigste ferskvandslokalitet for trækkende vandfugle.

Skjern Enge. Foto: Taxiarchos228, Wiki Commons

18.12.2014 |

De fleste danske fuglereservater er velfungerende

59 ud af Danmarks 88 reservater for trækkende vandfugle fungerer med sikkerhed godt og efter hensigten – både på nationalt og lokalt plan.

DCE' faste lufmålestation på H. C. Andersens Boulevard i København og den midlertidige luftmålestation til højre. Foto: Stephan Bernberg

18.12.2014 |

Vejbaneomlægning hovedårsag til øget luftforurening lokalt i København

Omlægningen i sommeren 2010 af en busbane til almindelig vejbane ud for luftmålestationen på Rådhussiden af H. C. Andersens Boulevard i det centrale København er den væsentligste årsag til et spring opad i den målte luftforurening med kvælstofdioxid (NO₂) og kvælstofoxider (NOₓ) på strækningen.

Fugleliv i Vejlerne. Foto: Malene Thyssen, Wikimedie Commons

18.12.2014 |

Vurdering: Skjern Enge fjerdevigtigste ferskvandsområde for trækkende vandfugle

Forskerne fra DCE, Aarhus Universitet, der har fulgt udviklingen af fuglelivet i det naturgenoprettede Skjern Enge, den nedre del af Skjern Ådalen ud mod Ringkøbing Fjord, bedømmer nu området til at være Danmarks fjerdevigtigste ferskvandslokalitet for trækkende vandfugle.

Nyere studier af genetik, kraniemorfometri og sporinger af satellitmærkede dyr har vist, at marsvin i farvandene mellem Nordsøen og Østersøen tilhører tre forskellige bestande. 1) En bestand udnytter Nordsøen og Skagerrak, 2) en anden bestand udnytter Kattegat, Bælthavet, Øresund og den vestligste Østersø, 3) mens den tredje bestand findes i indre Østersø. Foto: Solvin Zankl © SAMBAH

11.12.2014 |

Forskere: Muligt stort yngleområde for det kritisk truede Østersømarsvin

To års indsamling af lyde fra marsvin i Østersøen har givet forskerne ny, positiv viden om den lille hvalart, der er vurderet kritisk truet i Østersøen.

Arrangementer

ons 28 jan
09:00-15:00 | Aarhus
Biodiversitetssymposiet 2015
Aarhus Universitet og programkomitéen inviterer til det tredje biodiversitetssymposium i Aarhus den 28.-29. januar 2015.
tor 07 maj
10:00-16:00 | Barcelona, Spain
2nd International Conference on Renewable Energy Gas Technology, REGATEC 2015
REGATEC 2015 has a technical and industrial focus and is directed towards microbial and thermochemical conversion of biomass and waste to biomethane, Power-to-gas and biomass gasification for CHP production.
tor 01 okt
09:00-15:00 | Aarhus, Denmark
Science for the Environment
ENVIRONMENTAL MONITORING AND ASSESSMENT: Challenges and opportunities
Henvendelse om denne sides indhold: 
Revideret 18.12.2014

Her finder du DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi

Vis detaljeret kort

KONTAKTOPLYSNINGER

DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi
Aarhus Universitet
Frederiksborgvej 399
Postboks 358
4000 Roskilde

E-mail: dce@au.dk
Tlf: 8715 5000

P-nr: 1003405451
EAN-nr: 5798000867000
Stedkode: 72700

Velkommen til DCE

Velkommen til DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi. Centret er indgangen for myndigheder, erhverv, interesseorganisationer og offentligheden til Aarhus Universitets faglige miljøer inden for natur, miljø og energi. Læs mere om centret i denne folder.

DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi leverer rådgivning og viden om natur, miljø og energi baseret på forskning af høj kvalitet og bidrager dermed til den nationale og internationale samfundsudvikling.

DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi udspringer af det pr. 30. juni 2011 nedlagte Danmarks Miljøundersøgelser (DMU). Danmarks Miljøundersøgelsers forskningsafdelinger hører nu til på Institut for Bioscience og Institut for Miljøvidenskab.

Aarhus Universitet
Nordre Ringgade 1
8000 Aarhus C

E-mail: au@au.dk
Tlf: 8715 0000
Fax: 8715 0201

CVR-nr: 31119103
EAN-numre: www.au.dk/eannumre

AU på sociale medier
Facebook
LinkedIn
Twitter
YouTube

© — Henvendelser til webredaktør

Cookies på au.dk