NYT CENTER FOR ADAPTIV NATURFORVALTNING

Nyheder

Forskere fra DCE har vurderet påvirkningerne af blandt andet gråsæler ved anlæggekse af den planlagte gasforbindelse Nord Stream 2.

13.09.2017 |

Planlagt gasledning undersøgt for påvirkning af sæler og marsvin

Det vil være muligt at reducere påvirkningerne af havpattedyr ved brug af afværgeforanstaltninger, der skræmmer dyrene ud af området, hvor Nord Stream 2 er planlagt til at ligge.

05.09.2017 |

Stigende helbredsomkostninger trods mindre partikelforurening i hovedstadsområdet

Nye beregninger viser, at selv om luftforureningen af partikler er generelt faldende i hovedstadsområdet, så er helbredsomkostningerne forbundet med luftforurening steget fra 2010 til 2013.

01.09.2017 |

Kraftigt iltsvind på fremmarch

Fra juli til august er arealerne med kraftigt iltsvind mere end fordoblet i de indre danske farvande.

01.09.2017 |

Nye målinger fra Arktis

Koncentrationerne af flere forurenende stoffer i den arktiske luft er på vej ned.

Arrangementer

tor 02 nov
10:00-17:00 | Aarhus Universitet, Institut for Bioscience, Zoofysiologi, C.F. Møllers Allé 3, Bygning 1131, 8000 Aarhus C
Efteruddannelse: Måling af energistofskiftet - tilmeldingsfrist: 20. sep. 2017