FREMGANG FOR YNGLEFUGLENE I VEJLERNE

Nyheder

26.08.2016 |

Blæst har bremset udviklingen af iltsvind i de danske farvande

Årets første rapport om iltsvind i de danske farvande viser relativt lille iltsvind midt i august.

19.08.2016 |

Regulering af skarv virker

Årets tælling af skarver i Danmark viser, at der i 2016 var 324 flere ynglepar i forhold til året før - en fremgang på 1 procent, og samlet set er bestanden stabil.

19.08.2016 |

Renere luft over Danmark i fremtiden

Ny emissionsfremskrivning viser store reduktioner i mængden af farlige partikler frem mod 2030.

05.07.2016 |

Grødeskæring kan ikke alene forhindre våde marker

En ny faglig udredning om brugen af grødeskæring i vandløb viser, at effekten af grødeskæring på afvanding af marker kan være kortsigtet.

04.07.2016 |

Jægere nedlægger færre rådyr, men flere kaniner

I dag offentliggøres den seneste statistik for vildtudbyttet i Danmark for jagtsæsonerne 2014/15 og 2015/16.

Arrangementer

tor 08 sep
10:00-16:00 | Roskilde
Efteruddannelse: Biologiske effekter af miljøfarlige stoffer i havmiljøet
Tilmeldingsfrist 6. august 2016
man 12 sep
09:00-16:00 | Sønderborg
Efteruddannelse: Adaptiv naturforvaltning
Tilmeldingsfrist 10. juli 2016
tor 06 okt
09:00-16:00 | Aarhus
Efteruddannelse: Genetik i naturforvaltningen
Tilmeldingsfrist 5. juni 2016
ons 26 okt
10:00-16:00 | Aarhus
Efteruddannelse: Marin fauna - indsamling og artsbestemmelse
Tilmeldingsfrist 26. september 2016
tor 27 okt
09:00-16:00 | Aarhus
Efteruddannelse: Risikovurdering af miljøfremmede stoffer
Tilmeldingsfrist 1. juli 2016
tor 03 nov
09:00-16:00 | Aarhus
Efteruddannelse: Måling af energistofskiftet
Tilmeldingsfrist 20. september 2016

Faglige områder

Ny hjemmeside om naturtyper

Tilmeld dig Nyt fra DCE

DCE's nyhedsbrev orienterer om nye rapporter og andre publikationer fra DCE og om ny forskning og viden om naturen og miljøet i dansk, grønlandsk og europæisk sammenhæng. Nyhedsbrevet er gratis og udsendes jævnligt.

Tilmeld dig nyhedsbrevet herunder.