Nyheder

15.01.2019 |

Mere kvælstof i det danske havmiljø

Der blev udledt mere kvælstof fra de danske vandløb til havet i 2017 end året før, viser et udkast til årets NOVANA-rapport for vandløb.

Projektledere Eeva Furman og Kurt Jax (i billedets højre side) lytter til de andre forskeres tanker om projektet. Foto: K. Laulund.

01.01.2019 |

PEER-projekt gør fremskridt på AU

Den 26. og 27. november mødtes et internationalt hold forskere på Aarhus Universitets campus i København for at starte et projekt, som skal skabe klarhed omkring hvilke risici der skal håndteres i forbindelse med opnåelsen af FN’s verdensmål.

Stor kobbersneppe var blandt de engfugle, som fik en mindre succesfuld ynglesæson i 2018. Foto: Torben Andersen.

19.12.2018 |

Rovdyr og tørke påvirkede engfuglene på Tipperne i 2018

Landsvaler nød godt af sommervarmen, mens blandt andet viber og kobbersnepper manglede føde under sommerens tørke.

Ulv faget af overvågningskamera i september. Foto: Thomas Boesdal, Søren Krabbe, Jonas Siim Jensen & Mads Skamris.

12.12.2018 |

Stabil ulvebestand i efteråret

Overvågningen af de danske ulve viser ingen spor efter nye hvalpe.

Arrangementer

tir 22 jan
10:00-16:00 | Aarhus
Biodiversitetssymposiet 2019
Der er venteliste for deltagelse til Biodiversitetssymposiet 2019 på Aarhus Universitet. Symposiet om ny viden og aktuelle problemstillinger relateret til den danske biodiversitet og naturforvaltning åbnes af Miljø- og Fødevareminister Jakob Ellemann og Dekan Niels Chr. Nielsen.
man 04 feb
14:00-21:00 | Aarhus Universitet, Aulaen
Partnerskaber for en bæredygtig fremtid
Vær med, når Aarhus Universitet inviterer til konference om FN’s 17 verdensmål med fokus på udvikling af bæredygtige løsninger i samarbejde mellem universitetet, offentlige parter og virksomheder. Konferencen henvender sig til offentlige og private virksomheder, forskere, studerende, organisationer, fonde og alle andre der har interesse i FN’s verdensmål.