Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Medarbejdere

Medarbejdere

DCE centerenhed

Forskningsstrategi, Virksomheds-samarbejde, Marine områder, Climate-KIC, PEER

DCE - AU Roskilde

Kontrakter, juridisk rådgivning

DCE - AU Roskilde

Biodiversitet, arter, naturtyper, AlterNet

DCE - AU Silkeborg 

Chefsekretær, rapporter

DCE - AU Silkeborg 

Rammeaftale MFVM, Årsrapportering,
Arktis, Mikroorganismer og GMO

DCE - AU Roskilde

Dambrug, IT/data-koordinering,
internationale konventioner, rammeaftaleøkonomi

DCE - AU Silkeborg

Presse- og kommunikationsansvarlig

DCE - AU Roskilde

Kontrakter, juridisk rådgivning

DCE - AU Roskilde

Søer, vandløb, opland, EurAqua

DCE - AU Silkeborg

Miljøfremmede stoffer, analyser, NOVANA, kvalitetssikring, Standat-sekretariat, NORMAN netværk, tilbudsgivning

DCE - AU Silkeborg

Atmosfærisk miljø, emissioner til atmosfæren, miljøgeografi, samfundsvidenskabelig miljøanalyse, miljøøkonomi, klima, Arktis, tilbudsgivning

DCE - AU Roskilde

DCE-institutter

Institut for Bioscience

Institut for Miljøvidenskab

Faglige sektioner

Vand

Anvendt marin økologi og modellering
Institut for Bioscience
AU Roskilde

Marin biodiversitet og eksperimentel økologi
Institut for Bioscience
AU Roskilde

Marin økologi
Institut for Bioscience
AU Silkeborg

Oplandsanalyse og miljøforvaltning
Institut for Bioscience
AU Silkeborg

Sø-økologi
Institut for Bioscience
AU Silkeborg

Vandløbs- og ådalsøkologi
Institut for Bioscience
AU Silkeborg

Natur

Arktisk økosystemøkologi
Institut for Bioscience
AU Roskilde

Biodiversitet
Institut for Bioscience
AU Kalø

Faunaøkologi
Institut for Bioscience
AU Kalø

Havpattedyrforskning
Institut for Bioscience
AU Roskilde

Plante- og insektøkologi
Institut for Bioscience
AU Silkeborg

Luft

Atmosfærisk kemi og fysik / atmosfæriske processer
Institut for Miljøvidenskab
AU Roskilde 

Atmosfærisk kemi og fysik / luftkvalitet
Institut for Miljøvidenskab
AU Roskilde 

Atmosfærisk modellering
Institut for Miljøvidenskab
AU Roskilde 

Kemi og Bioteknologi

Jordfaunaøkologi og økotoksikologi
Institut for Bioscience
AU Silkeborg

Mikrobiel økologi og bioteknologi 
Institut for Miljøvidenskab
AU Roskilde

Miljøkemi og toksikologi 
Institut for Miljøvidenskab
AU Roskilde

Samfund

Samfundsvidenskabelig miljøforskning 
Institut for Miljøvidenskab
AU Roskilde

Grønland

Arktisk miljø
Institut for Bioscience
AU Roskilde

Arktisk økosystemøkologi
Institut for Bioscience
AU Roskilde

Havpattedyrforskning
Institut for Bioscience
AU Roskilde