Medarbejdere

Direktør

PURE fejl
PURE serveren er i øjeblikket ikke tilgængelig.

DCE centerenhed

Kontrakt med MFVM, Forskningsstrategi, Miljøkonference, PEER, Klimatilpasning

DCE - AU Roskilde

PURE fejl
PURE serveren er i øjeblikket ikke tilgængelig.

Kontrakter, juridisk rådgivning

DCE - AU Roskilde

PURE fejl
PURE serveren er i øjeblikket ikke tilgængelig.

Biodiversitet, arter, naturtyper

DCE - AU Silkeborg 

PURE fejl
PURE serveren er i øjeblikket ikke tilgængelig.

Chefsekretær, rapporter

DCE - AU Silkeborg 

PURE fejl
PURE serveren er i øjeblikket ikke tilgængelig.

Årsplanlægning, kontraktrapportering,
Arktis

DCE - AU Roskilde

PURE fejl
PURE serveren er i øjeblikket ikke tilgængelig.

Dambrug, IT/data-koordinering,
internationale konventioner, rammeaftaleøkonomi

DCE - AU Silkeborg

PURE fejl
PURE serveren er i øjeblikket ikke tilgængelig.

Presse- og kommunikationsansvarlig

DCE - AU Roskilde

PURE fejl
PURE serveren er i øjeblikket ikke tilgængelig.

Overordnet koordinator for
forskningsbaseret rådgivning
vand/natur, NOVANA

DCE - AU Silkeborg

PURE fejl
PURE serveren er i øjeblikket ikke tilgængelig.

Miljøfremmede stoffer, analyser, overordnet koordinator for
kvalitetssikring, Standart-sekretariat, tilbudsgivning

DCE - AU Silkeborg

PURE fejl
PURE serveren er i øjeblikket ikke tilgængelig.

Atmosfærisk miljø, emissioner til atmosfæren, miljøgeografi, samfundsvidenskabelig miljøanalyse, miljøøkonomi, klima, Arktis, tilbudsgivning

DCE - AU Roskilde

PURE fejl
PURE serveren er i øjeblikket ikke tilgængelig.

DCE-institutter

Institut for Bioscience

Hans Brix 
Institutleder  
hans.brix@bios.au.dk - 8715 6573
AU Aarhus

Peter Henriksen  
Institutleder 
pet@bios.au.dk - 8715 8557
AU Roskilde

Institut for Miljøvidenskab

Carsten Suhr Jacobsen
Institutleder
csj@envs.au.dk - 8715 8701
AU Roskilde

 

 

Vand

Anvendt marin økologi og modellering
Karen Timmermann - Bioscience 
kt@bios.au.dk - 8715 8467
AU Roskilde

Marin biodiversitet og eksperimentel økologi
Karsten Dahl - Bioscience
kda@bios.au.dk  - 8715 8566
AU Roskilde

Marin økologi
Henrik Fossing - Bioscience 
hfo@bios.au.dk - 8715 8804 
AU Silkeborg

Oplandsanalyse og miljøforvaltning
Brian Kronvang - Bioscience
bkr@bios.au.dk - 8715 8746 
AU Silkeborg

Sø-økologi
Torben Lauridsen - Bioscience
tll@bios.au.dk - 8715 8762
AU Silkeborg

Vandløbs- og ådalsøkologi
Annette Baatrup-Pedersen - Bioscience
abp@bios.au.dk - 8715 8776
AU Silkeborg

Luft

Atmosfærisk kemi og fysik / atmosfæriske processer
Ole Hertel - Miljøvidenskab
oh@envs.au.dk – 8715 8514
AU Roskilde 

Atmosfærisk kemi og fysik / luftkvalitet
Thomas Ellermann  - Miljøvidenskab
tel@envs.au.dk – 8715 8526
AU Roskilde 

Atmosfærisk modellering
Jørgen Brandt - Miljøvidenskab
jbr@envs.au.dk – 8715 8522
AU Roskilde 

Emissionsmodellering og miljøgeografi
Pia Frederiksen - Miljøvidenskab
pfr@envs.au.dk – 8715 8539
AU Roskilde

Natur

Arktisk økosystemøkologi
Niels Martin Schmidt - Bioscience
nms@bios.au.dk - 8715 8683
AU Roskilde

Biodiversitet
Bettina Nygaard - Bioscience
bny@bios.au.dk - 8715 8474
AU (Kalø)

Faunaøkologi
Aksel Bo Madsen - Bioscience
abm@bios.au.dk - 8715 8863
AU (Kalø)

Havpattedyrforskning
Jacob Nabe-Nielsen - Bioscience 
jnn@bios.au.dk - 8715 8696
AU Roskilde

Plante- og insektøkologi
Morten Strandberg - Bioscience 
mst@bios.au.dk – 8715 8837
AU Silkeborg

Kemi og Bioteknologi

Jordfaunaøkologi og økotoksikologi
John Jensen - Bioscience 
jje@bios.au.dk - 8715 8915
AU Silkeborg

Mikrobiel økologi og bioteknologi 
Lars Hestbjerg Hansen 
lhha@envs.au.dk - 8715 8588
AU Roskilde

Miljøkemi og toksikologi 
Pia LassenMiljøvidenskab 
pla@envs.au.dk – 8715 8581
AU Roskilde

Samfund

Samfundsvidenskabelig miljøforskning 
Berit Hasler - Miljøvidenskab 
bh@envs.au.dk – 8715 8637
AU Roskilde

Emissionsmodellering og miljøgeografi 
Pia Frederiksen - Miljøvidenskab 
pfr@envs.au.dk – 8715 8539
AU Roskilde

Grønland

Arktisk miljø
Peter Aastrup - Bioscience
paa@bios.au.dk - 8715 8687
AU Roskilde

Arktisk økosystemøkologi
Niels Martin Schmidt - Bioscience
nms@bios.au.dk - 8715 8683
AU Roskilde

Havpattedyrforskning
Jacob Nabe-Nielsen - Bioscience 
jnn@bios.au.dk - 8715 8696
AU Roskilde