Du er her: AU » Om AU » DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi » English

State of the environment in Denmark

Denmark’s National Environmental Research Institute (NERI), Aarhus University has prepared ‘Natur og Miljø 2009’, comprising two reports and this website. Every fourth year Denmark issues a state of the environment report that gives an overview of the state of the environment and nature. The 2009 edition is the fifth in the series.

In ‘Natur og Miljø 2009’ importance is attached to giving a summary of the current state of the environment, describing trends and explaining these as well as evaluating the effects of environmental initiatives. This contributes to providing greater clarity and an overview for politicians, stakeholders and interested citizens, and is an important part of the scientific underpinning for nature and environmental policy in Denmark.

Since 2000, publication of the state of the environment report has been written into law in connection with Danish adoption of the Aarhus Convention. It is the Danish Ministry of the Environment who has requested NERI to prepare and publish ‘Natur og Miljø 2009’.

Summary in English

‘Natur og Miljø 2009’ is only published in Danish. However, there is an English summary of part A of the report, Denmark's environment under global challenges.

For those who have some understanding of Danish, instructions in English on how to use the website can be found here.

About NERI

NERI undertakes scientific consultancy work, monitoring of nature and the environment as well as applied and strategic research. NERI’s task is to establish a scientific foundation for environmental policy decisions in Denmark. Learn more about NERI on http://www.dmu.dk/International/ 

Henvendelse om denne sides indhold: 
Revideret 03.09.2015

Her finder du DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi

Vis detaljeret kort

KONTAKTOPLYSNINGER

DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi
Aarhus Universitet
Frederiksborgvej 399
Postboks 358
4000 Roskilde

E-mail: dce@au.dk
Tlf: 8715 5000

P-nr: 1003405451
EAN-nr: 5798000867000
Stedkode: 72700

Velkommen til DCE

Velkommen til DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi. Centret er indgangen for myndigheder, erhverv, interesseorganisationer og offentligheden til Aarhus Universitets faglige miljøer inden for natur, miljø og energi. Læs mere om centret i denne folder.

DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi leverer rådgivning og viden om natur, miljø og energi baseret på forskning af høj kvalitet og bidrager dermed til den nationale og internationale samfundsudvikling.

DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi udspringer af det pr. 30. juni 2011 nedlagte Danmarks Miljøundersøgelser (DMU). Danmarks Miljøundersøgelsers forskningsafdelinger hører nu til på Institut for Bioscience og Institut for Miljøvidenskab.