Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Vurdering af mikroplast-undersøgelser i drikkevand

En undersøgelse har vist spor af mikroplast i drikkevand i København. DCE har nu valideret målemetoden.

28.09.2017 | Michael Strangholt

Den målemetode, der i september 2017 afslørede mikroplast i vandet fra vandhanerne i 16 københavnske husstande, er blevet vurderet til at være forholdsvis valid i et notat af forskere ved DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi.

Undersøgelsen i København har været udført som en pilotundersøgelse med screening af drikkevand fra 16 undersøgte husstande i Københavnsområdet. Resultaterne viste at alle prøverne indeholdt mikroplast med et gennemsnit på 18 stykker mikroplast per liter vand.

I undersøgelsen målte man efter mikroplast-partikler, primært fibre, ned til en størrelse på 0.15 millimeter.

Miljøstyrelsen har bedt om en vurdering af validiteten af målemetoderne fra den københavnske undersøgelse, og på trods af muligheder for at gøre undersøgelserne endnu mere nøjagtige, lyder vurderingen fra DCE, at målemetoden kan betragtes som forholdsvis valid.

Forskerne har også vurderet metoderne i en amerikansk undersøgelse af drikkevand fra en række lande verden over. Denne metode målte prøver á en halv liter (i modsætning til den danske metode, som anvendte prøver på én liter). Her mener DCE-forskerne i et notat, at et mere lukket prøvetagningssystem og et større prøvevolume vil kunne mindske betydningen af baggrundsværdierne.

Begge de to metoder kan ifølge notaterne blandt andet forbedres ved at indføre en forbedret kvalitetskontrol. I notaterne om de to metoder anbefales det desuden at de fundne partikler i prøverne bliver underkastet en mere sikker analyse – for eksempel FT-IR-spektroskopi - til at fastslå, om der rent faktisk er tale om plastik.

Forskere på DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi arbejder for tiden på at udvikle en ny analysemetode for mikroplast i vand og andre typer miljøprøver, der med større sikkerhed kan vise mikroplast i for eksempel drikkevand.

Læs notaterne her:
"Udtalelse om validiteten af målemetode anvendt i dansk undersøgelse, der viser mikroplast i drikkevand fra taphaneprøver i 16 husstande i Københavnsområdet" . 

"Udtalelse om validiteten af målemetode anvendt i amerikansk undersøgelse, der viser mikroplast i drikkevand verden over".  

For yderligere oplysninger, kontakt venligst Seniorforsker Jakob Strand, jak@bios.au.dk,

+4593509654

 

 

 

DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Offentligheden / Pressen