Ny målestation for luftforurening i Hvidovre

Målestation skal måle forureningen af partikler fra brændeovne

26.01.2017 | Michael Strangholt

En ny målestation i Hvidovre skal give endnu mere nøjagtige målinger af luftkvaliteten i beboelsesområder. Forskere fra DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi ved Aarhus Universitet har for Miljøstyrelsen opstillet en avanceret målestation, som skal måle partikelforureningen fra brændeovne.

”Det er vigtigt for os at få så nøjagtigt et billede af forureningen fra brændeovne, og til det billede passer placeringen i Hvidovre godt, når vi vil vide, hvordan partikeludledningen fra brændeovne ser ud i et typisk forstadskvarter,” siger Seniorforsker Thomas Ellermann fra DCE

Thomas Ellermann vurderer, at etablering af en ny målestation med fokus på forstadsområder vil styrke det nationale overvågningsprogram NOVANA, idet der ikke hidtil har været foretaget længerevarende overvågning af luftkvalitet i forstadsområder, hvor brændefyring i mange tilfælde vil være en af de væsentlige kilder til luftforurening.

Da store dele af den danske befolkning bor i forstadsområder, vil den nye målestation give forskerne bedre viden om hvordan og hvor meget befolkningen bliver udsat for skadelige partikler blandt andet fra brændeovnsrøg.

”Med den nye målestation får vi endnu bedre viden om, hvordan brændeovnene påvirker luftkvaliteten, og på den måde får vi et bedre grundlag for at vurdere sundhedseffekterne af luftforureningen fra brændeovne,” siger Thomas Ellermann.

Den nye målestation omfatter måling af følgende luftkvalitetsparametre:
Benz[a]pyren. Benz[a]pyren omfattes i EU’s 4. datterdirektiv og anvendes som en slags tracer for befolkningens eksponering for PAH. Den væsentligste kilde til udledninger af PAH er anvendelse af brænde til husopvarmning.

PM2,5 (fine partikler). Brænderøg er i dag ansvarlig for omkring 70% af de direkte udledninger af PM2,5 i Danmark.

Ultrafine partikler. En stor del af den direkte udledning fra brænderøg udledes som ultrafine partikler, men der har hidtil ikke været foretaget længerevarende overvågning af niveauet af ultrafine partikler i et forstadsområde. Det vurderes forsat, at sundhedsrisici er høj ved eksponering for ultrafine partikler om end dette ikke fremgår af en række af undersøgelserne af sundhedseffekterne af ultrafine partikler. Årsagen er formentligt netop utilstrækkeligt datagrundlag til vurdering af befolkningens eksponering.

Elementært kulstof. Ved forbrænding af træ vil en andel af kulstoffet blive udledt som elementært kulstof, som også betegnes sod. Nyere undersøgelser har påpeget, at elementært kulstof potentielt kan vise sig at være endnu vigtigere for vurdering af sundheds-effekterne fra luftforureningen end PM2,5.  Ved måling af elementært kulstof fås samtidigt bestemmelse af mængden af organisk kulstof.

NOx/NO2/NO. Kvælstofoxiderne udledes kun i mindre omfang i forbindelse med brænderøg, mens trafik anses for en af de vigtigste lokale kilder.

Læs mere om luftovervågningen i årets NOVANA-rapport om luftforurening.

For yderligere oplysninger, kontakt venligst seniorforsker Thomas Ellermann, tlf 87158526 eller via mail: tel@envs.au.dk

 

 

DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Offentligheden / Pressen