Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Nordjysk ulv indvandret fra Tyskland

Ulven i Nordjylland er vandret hertil fra Hamborg

15.01.2018 | Michael Strangholt

Hanulven i Nordjylland er på baggrund af DNA-spor fra en spytprøve identificeret som en unge fra Lübtheen-koblet, der holder til sydøst for Hamburg.

Takket være det centraleuropæiske ulvesamarbejde (CEwolf) som Aarhus Universitet er en del af, har det været muligt at fastslå hanulvens identitet og oprindelse ved at matche dens DNA-profil med det centraleuropæiske ulveregister. Ud fra DNA-profilen kan det fastslås, at hannen, som har fået kodenavnet GW781m, er søn af Lübtheen-koblet fra sydøst for Hamburg, hvor dets territorium dækker et militær øvelsesområde i delstaten Mecklenburg-Vorpommern. I lige linje over land svarer dette til en afstand på 450 km fra dens fødested til det danske fundsted.

DNA-profilen blev fundet første gang i april 2017 i yngleterritoriet og kendes også fra DNA-spor fundet i forbindelse med fire angreb på får og to angreb på rådyr i perioden fra august til oktober 2017 i Schleswig-Holstein. Sidste fund af hanulven inden Danmark blev gjort den 23. oktober i det nordlige Schleswig-Holstein, hvor den blev påvist ud fra en DNA-analyse foretaget på baggrund af et ulvehår fundet i forbindelse med et nedlagt rådyr.

Selvom det ikke med sikkerhed kan siges, hvilket år hanulven er født, så fik dens forældre for første gang ulvehvalpe i 2014 og de har ynglet hvert år siden, hvorfor vi kan sige, at den nordjyske hanulv som minimum er 1½ år og højest 3½ år.

En enlig hanulv på vandring
Ulven i Nordjylland betragtes som en enlig strejfende hanulv, der endnu ikke har fundet hverken et egnet levested eller en hunulv.

Fundet af ulvens DNA-profil i Danmark den 23. november 2017 falder sammen med en række sikre og mulige ulvefund, der har en rumlig og tidsmæssig placering, som giver forskerne anledning til at konkludere, at disse fund med stor sandsynlighed stammer fra samme individ.

Fundene ligger som perler på en snor op igennem Nordjylland. Det vurderes derfor som overvejende sandsynligt, at der kan være tale om samme individ, der i perioden fra den 8. november til den 14. december er vandret fra Salling op igennem Vesthimmerland til Vendsyssel, hvor sidste sikre fund blev gjort syd for Skagen Odde. Siden har vi ikke modtaget oplysninger, der med sikkerhed kan bekræfte, hvor den befinder sig,” udtaler projektleder af den nationale bestandsovervågning af ulv, Kent Olsen fra Naturhistorisk Museum i Aarhus.

På sin vandring må hanulven dermed have krydset Limfjorden sidst i november. Der er sikre ulvefund både nord og syd for Aggersundbroen. Ved en gennemgang af videomateriale fra overvågningskameraer fra Aggersundbroen har man ikke kunnet påvise noget ulvelignende, der krydser broen. Derfor formoder forskerne, at ulven er svømmet over Limfjorden, hvilket er forventeligt, da ulve er stærke svømmere.

Den nationale bestandsovervågning af ulv
Den 1. november 2017 fik Danmark en officiel, national bestandsovervågning af ulv under Miljø- og Fødevareministeriet, og det er det videnskabelige konsortium mellem Naturhistorisk Museum Aarhus og DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi ved Aarhus Universitet, som står for den systematiske overvågning af ulve i Danmark.

Forskerne har brug for hjælp fra alle med interesse i at bidrage med viden om ulve. Derfor opfordrer de folk til at indsende for eksempel billeder eller observationer af ulve og formodede ulve via www.ulveatlas.dk. Her kan man læse mere om, hvordan man kan indsende fund og på den måde bidrage til den samlede viden om ulve i Danmark. Her kan man også følge arbejdet med at registrere ulve og se de seneste dokumenterede fund af ulv med en geografisk opløsning på 10x10 km. Atlassiden er opdateret med de nye bekræftede ulvefund i Nordjylland, og ud over at forskerne i den kommende tid vil tilføje en række nye informationer fra den vestjyske etablerede ulvefamilie, vil man også følge med såfremt nye ulve bliver registreret.

Eksemplet med den nye ulv i Nordjylland illustrerer på en elegant måde, hvor betydningsfulde informationer fra offentligheden og bidrag fra de privatpersoner, der indgår i et netværk af frivillige under den nationale bestandsovervågning af ulv, er, når vi skal kortlægge fund af ulv” siger Kent Olsen.

Selvom særligt enlige ulve under vandring kan tilbagelægge store afstande og derfor kan være svære at følge, så har det takket være en række henvendelser fra offentligheden været muligt at følge ulven ret tæt. Sidste bekræftede fund af hanulven i Tyskland blev gjort 23. oktober, og allerede den 8. november blev det samme individ med overvejende sandsynlighed konstateret øst for Skive.

For yderligere oplysninger, kontakt venligst:
Forsknings- og samlingschef Kent Olsen, Naturhistorisk Museum Aarhus, kent@nathist.dk, mobil: 40 27 20 30 eller seniorforsker Peter Sunde, DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi ved Aarhus Universitet, psu@bios.au.dk, mobil: 20 63 07 04.

 

&nb

DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Offentligheden / Pressen