Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Iltsvindsæsonen næsten afblæst

Områder med iltsvind i de indre danske farvande fortsætter med at svinde ind.

01.12.2017 | Michael Strangholt

I takt med at det bliver koldere og mere blæsende, bliver der færre og færre områder med iltsvind i de indre danske farvande. Det viser årets sidste iltsvindsrapport fra DCE – Nationalt Center for miljø og Energi, som bygger på målinger foretaget af Miljøstyrelsen.

I løbet af november måned forsvandt langt størstedelen af iltsvindet fra oktober. Ved udgangen af november var der således kun iltsvind ganske få steder og kun i meget begrænset udstrækning. Det skyldes hovedsageligt stormen sidst i oktober og det efterfølgende ustadige vejr med blæst og faldende temperaturer.

Figurerne viser den modellerede udbredelse af iltsvind i hhv. oktober og november.

Iltsvindet i de indre danske farvande i november var begrænset til iltsvindshullerne i Mariager Fjord og Knebel Vig samt enkelte lokaliteter, hvor der endnu er små rester af tidligere udbredt iltsvind i oktober. Desuden indikerer modelleringen, dog baseret på et spinkelt datagrundlag, forekomsten af et udbredt kraftigt iltsvind i Femern Bælt.

Vejrmæssigt var vindforholdene formodentlig af størst betydning for reduktionen i iltsvindet i forhold til oktober måned. Stormen i slutningen af oktober med vindstød af orkanstyrke og efterfølgende blæsende vejr i november har bevirket en nedblanding af overfladevand, som har tilført iltrigt vand til bunden. Desuden faldt temperaturen markant i fra oktober til november, hvilket også har medvirket til at forbedre iltforholdene.

Læs rapporten ”Iltsvind i de danske farvande i oktober-november 2017” her. 

Læs mere om iltsvind her

For yderligere oplysninger, kontakt venligst seniorrådgiver Jens Würgler Hansen, Institut for Bioscience, Aarhus Universitet, tlf.: +4530183109, mail: jwh@bios.au.dk 

 

 

Institut for Bioscience, DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Offentligheden / Pressen
Tags: ilt, iltsvind, limfjorden, iltsvindsrapport