Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Iltsvindet blæst tilbage i september

Områderne med iltsvind i de indre danske farvande blev mindre i september på grund af kraftigt blæsevejr.

29.09.2017 | Michael Strangholt

Blæsten i september har mindsket udbredelsen af iltsvind i den seneste måned.

Den relativt svage vind i slutningen af august og starten af september fremmede iltsvindet. Men den 13. september tog vinden til i styrke til stormende kuling med vindstød af stormstyrke. For september var det den mest markante vindepisode i Danmark i 27 år.

Blæst af den styrke skaber omrøring af vandsøjlen og tilfører iltrigt vand til bunden. Men kortvarig blæst kan ikke udskifte bundvandet på store dybder. Blæsten bevirkede, at iltsvindets udvikling blev bremset, at iltforholdene forbedredes i en del områder, og at iltsvindet enkelte steder blev flyttet. Efter blæsten har vinden været meget svag, og iltsvindet har derfor stabiliseret sig. Det fremgår af september måneds iltsvindsrapport fra DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi.

De områder, som var hårdest ramt af udbredt iltsvind, var det nordlige Bælthav, det sydlige Lillebælt og tilstødende fjorde, Det Sydfynske Øhav, Flensborg Fjord, Mecklenburg Bugt og Arkona Bassinet. Det samlede areal berørt af iltsvind i de indre danske farvande (dvs. inden for EEZ-linjen) var i september godt 1.700 km2, hvilket er lidt mindre end i juli og august, hvor arealet var omkring 2.000 km2. Arealet af kraftigt iltsvind reduceredes fra godt 900 km2 i august til knap 650 km2 i september. Andelen af kraftigt iltsvind udgjorde 37 % af det samlede areal med iltsvind i september.

 

Der var en mindre udbredelse af iltsvind i september i forhold til august i de indre danske farvande.

Opdateret model til iltsvind
Den model, som blev udviklet i 2002 og bruges til at beregne iltsvindets udbredelse, er blevet gennemgribende opdateret til dette års rapportering. Så selv om de basale principper for beregningen af iltsvindets udbredelse er de samme som i den tidligere model, så er der langt hen ad vejen tale om en helt ny model.

Opdelingen i et langt større antal beregnings- og stationsområder betyder sammen med et forbedret datagrundlag for dybdeforholdene, at beregninger med den opdaterede model giver et langt mere nuanceret, mere korrekt billede af iltsvindets udbredelse. Desuden kan den opdaterede model zoome ind på det landsdækkende kort over iltsvindsudbredelsen og i høj kvalitet vise iltsvindets udbredelse i regionale områder. Den opdaterede model er nærmere beskrevet i et notat

Læs rapporten ”Iltsvind i de danske farvande i
august-september 2017” her.
 

Den næste iltsvindsrapport udkommer den 3. november 2017 kl 12.00.

For yderligere oplysninger, kontakt venligst seniorforsker Jens Würgler Hansen, tlf. 87 15 88 05, e-mail jwh@bios.au.dk

DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Offentligheden / Pressen, Institut for Bioscience