Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Nr. 310: Skovnaturtyper 2007-2016

Nygaard, B., Damgaard, C., Bladt, J. & Ejrnæs, R. 2019. Skovnaturtyper 2007-2016. NOVANA. Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 226 s. - Videnskabelig rapport nr. 310.
http://dce2.au.dk/pub/SR310.pdf

Sammenfatning

Denne rapport præsenterer analyser af NOVANA-programmets kontrolover-vågning i perioden 2007-2016 for de 10 skovnaturtyper. Rapporten er et print af hjemmesiden www.novana.au.dk, der fremover vil overtage den løbende rapportering af NOVANA programmets naturtyperesultater, der hidtil er dokumenteret i de årlige DCE-publikationer.

For de 10 naturtyper er vist en kort beskrivelse af naturtypen og et kort over dens areal og udbredelsesområde fra den seneste Artikel 17 vurdering samt resultater for en række indikatorer, der afspejler naturtypernes artssammensætning, skovstruktur, næringsstatus og hydrologi. Den aktuelle tilstand er beregnet ud fra de nyeste registreringer af overvågningsstationerne, og der er foretaget en sammenligning af tilstanden i 4 geografiske regioner og for overvågningsdata indsamlet hhv. inden for - og uden for habitatområderne. For de indikatorer, der har været overvåget mindste tre gange siden 2007, er endvidere beregnet, om der har været en signifikant udvikling i perioden 2007-2016.