Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Følg sælerne på Anholt

Via to webkameraer har du mulighed for at følge sælerne på Anholt over Internettet i døgnets lyse timer. Kameraerne er opsat som et led i et større forskningsprojekt, iværksat af Danmarks Miljøundersøgelser ved Aarhus Universitet. Projektet, der kaldes ”Et vindue til sælerne”, består af en lang række videnskabelige projekter og har til formål at undersøge sælernes liv og færden. Med offentlighedens mulighed for således at studere sælerne live har forskerne åbnet et vindue til deres verden. Dermed kommer forskning og formidling til at gå hånd i hånd.

 

 

 

Af Ingrid Elmedal

Via to webkameraer har du mulighed for at følge sælerne på Anholt over Internettet i døgnets lyse timer. Kameraerne er opsat som et led i et større forskningsprojekt, iværksat af Danmarks Miljøundersøgelser ved Aarhus Universitet. Projektet, der kaldes ”Et vindue til sælerne”, består af en lang række videnskabelige projekter og har til formål at undersøge sælernes liv og færden. Med offentlighedens mulighed for således at studere sælerne live har forskerne åbnet et vindue til deres verden. Dermed kommer forskning og formidling til at gå hånd i hånd.


Seniorforsker Jonas Teilmann (DMU) og hans kollegaer har arbejdet med spættede sæler i flere år og fået en viden om deres færden, blandt andet ved at satellitmærke dyrene. Men mærkningen kræver direkte kontakt med sælerne, og det er ikke altid hensigtsmæssigt, specielt ikke når man også forsøger at blive klogere på deres uforstyrrede adfærd.

Derfor har forskerne nu opsat to webkameraer i fyrtårnet på Anholt, så de - sammen med alle os andre - har mulighed for at følge sælerne uden at forstyrre dem. Det ene kamera viser nærbilleder af sælerne, det andet kamera viser billeder af hele sælflokken. Ved at studere dem på denne måde, kan de både følge sælernes normale liv på Anholt gennem året og få et indblik i, hvordan sælerne reagerer på forstyrrelser fra skibe, fly og folk, der overtræder

reservatgrænsen.

Se sælerne live ved at klikke på billedet herunder. Du vil opleve et skift mellem de to kameraer.

Webkameraer i Anholt fyrtårn. Foto: DMU/Signe May Andersen. Klik for at se sælerne live 

En anden vigtig årsag til at følge dem er, at der inden for de seneste år er begyndt at komme flere gråsæler til Anholt. Gråsælen, der er større og mere aggressiv end den spættede sæl, er først for nylig igen begyndt at yngle i Danmark. Kameraerne gør det muligt at studere de to sælarter samtidig og på den måde få yderligere viden om deres indbyrdes kontakt og hvordan de reagerer på hinanden.

De to fjernstyrede webkameraer fungerer som et vindue til sælerne og er grundstenen i projektets formidlingsdel. Danmarks Miljøundersøgelser står bag projektet, der udføres i samarbejde med turistkontoret og skolen på Anholt, Kattegatcentret i Grenaa og Zoologisk Have i København. Via foldere, plakater og online billeddækning fra Anholt, bliver der sat fokus på sælerne og deres daglige aktiviteter, når de ligger på land. Projektet kan på den måde være med til at åbne et vindue til forskningsverden.

Sælpest

Den danske bestand af spættet sæl har inden for de seneste år været udsat for to store epidemier, som hver gang er brudt ud på Anholt. I 1988 og i 2002 betød sygdomsangrebene at henholdsvis 22.000 og 32.000 sæler døde. Én af de gåder forskerne håber på at kunne løse ved at observere sælernes liv og færden, er hvorfor man hver gang finder de første syge sæler på netop denne ø? Resultaterne fra projektet, der desuden omfatter satellitmærkning og helbredsundersøgelser af sælerne, forventes at give en forklaring på sygdomsudbruddene, og af- eller bekræfte teorien om, at gråsælen fungerer som mellemvært for sælpesten.

Kom helt tæt på

Webkameraet giver dig mulighed for at studere sælerne, men du har også muligheden for at komme helt tæt på Anholts sæler. I 1981 blev der oprettet et sælreservat på ”Totten”, på den østlige spids af Anholt. Det er naturligvis ikke tilladt at gå helt hen til sælerne, da forstyrrelse kan få mødre til at forlade deres unger i ynglesæsonen. Uden for ynglesæsonen kan forstyrrelse forlænge processer som sårheling og pelsskifte.

Anholt er dog stadig det sted i Danmark, hvor du kan komme tættest på sælerne. Som yderligere hjælp har forskerne og deres samarbejdspartnere sat et observationshus op på grænsen til reservatet. Herfra kan du observere sælerne med en meget kraftig kikkert, som de har stillet til rådighed.

Projektet finansieres af Aage V. Jensens Fonde, Friluftsrådet, Gorenje, Syddansk Universitet, forskerskolen SNAK og Skov- og Naturstyrelsen.


Sæler observeret gennem kikkert. Foto:DMU/Rune Dietz

Sådan ser sælerne ud gennem kikkerten i observationstårnet.

Yderligere information kan findes på følgende links:

Et vindue til sælerne
Satellitmærkning af sæler på Anholt
Forklaring på sælpest søges
Sådan fungerer satellitsporing
Spættet sæl
Gråsæl
Satellitsporing af spættet sæl og gråsæl 

Kontakt: Seniorforskerne Rune Dietz, DMU, tlf. 2125 4035, rdi@dmu.dk og Jonas Teilmann, DMU, tlf. 2142 4291, jte@dmu.dk

DMUNyt Årgang 12 nr. 14, 9. juli 2008