Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

En række østjyske naturområder gødes fra luften

DMUNyt 2008 nr. 14, 9. juli

 

Opret kobjældeEn undersøgelse af udvalgte Natura 2000 områder i Østjylland har vist en forhøjet kvælstofbelastning af områderne. I alt 26 naturområder er undersøgt, og mange har værdier der ligger højere end tålegrænserne. Gødningen fra luften stammer dels fra omkringliggende husdyrbrug, dels fra den langtrækkende forurening hvor blandt andet trafikken er en stor synder. I mange tilfælde vil end ikke en reduktion af lokale bidrag gøre det muligt at komme under tålegrænsen. Resultaterne af undersøgelsen præsenteres i en ny rapport fra Danmarks Miljøundersøgelser (DMU) ved Aarhus Universitet.

 

En række østjyske naturområder gødes fra luften
 
Følg sælerne på Anholt
Via to webkameraer har du mulighed for at følge sælerne på Anholt over Internettet i døgnets lyse timer. Kameraerne er opsat som et led i et større forskningsprojekt, iværksat af Danmarks Miljøundersøgelser ved Aarhus Universitet. Projektet, der kaldes ”Et vindue til sælerne”, består af en lang række videnskabelige projekter og har til formål at undersøge sælernes liv og færden. Med offentlighedens mulighed for således at studere sælerne live har forskerne åbnet et vindue til deres verden. Dermed kommer forskning og formidling til at gå hånd i hånd.
DMU-forsker bidrager til New Yorker-udstilling om dyrs sexliv
Homo sapiens er ikke det eneste dyr, der dyrker sex for fornøjelsens skyld. Det er en af pointerne i en udstilling om dyrs sexliv, som Museum of Sex på Fifth Avenue i New York åbner 24. juli. Seniorforsker Christian Sonne, Danmarks Miljøundersøgelser ved Aarhus Universitet, bidrager til udstillingen med sin forskning i, hvordan kemisk forurening i Arktis gør isbjørnenes kønsorganer mindre.