Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Nr. 254: Målinger af luftforurening fra dansk motorvej

Thomas <st1:PersonName w:st="on">Ellermann, Thomas</st1:PersonName>  Ellermann, Steen Solvang Jensen, <st1:PersonName w:st="on">Matthias Ketzel</st1:PersonName> , Per Løfstrøm and Andreas Massling 2009: Measurements of air pollution from a Danish highway. Danmarks Miljøundersøgelser, Aarhus Universitet. 45 s.- Arbejdsrapport fra DMU nr. 254.

 

Sammenfatning

 

Denne rapport sammenfatter resultaterne fra målinger udført i forbindelse med en målekampagne ved Holbæk Motorvejen i perioden marts til april 2008. Målet med kampagnen var at bestemme emissionsfaktorerne for PM2.5og PM10 fra motorvejstrafik. Projektet blev udført i samarbejde med Vejdirektoratet, som ligeledes finansierede arbejdet.

 

I forbindelse med målekampagnen blev der opstillet en målestation direkte på nordsiden af motorvejen (Station 1) og en baggrundsmålestation omkring 150 m syd for motorvejen (Station 2). Hermed er det muligt at bestemme luftforureningen fra motorvejstrafikken når vinden blæser fra sydlig retning. Målingerne inkluderede NOx, NO, NO2, O3, TEOM PM2.5, TEOM PM10 og partikelstørrelsesfordeling. De meteorologiske forhold blev ligeledes målt ved baggrundsmålestationen (Station 2).

 

Koncentrationerne af NOx, NO, og NO2 ved motorvejsstationen (Station 1) var på niveau med niveauerne målt på H. C. Andersens Boulevard, København for den samme tidsperiode. Niveauerne målt på baggrundsmålestationen (Station 2) svarede til niveauerne målt på bybaggrundsmålestationen (H. C. Ørsteds Institutet, København). Mere end 75% af NOx, NO og NO2 ved motorvejsmålestationen (Station 1) kom direkte fra motorvejstrafikken.

 

Koncentrationerne af PM2.5 ved motorvejsmålestationen (Station 1) svarede til niveauerne målt på bybaggrundsmålestationen (H. C. Ørsteds Institutet, København). Niveauerne målt på baggrundsmålestationen (Station 2) svarede til niveauerne målt på landbaggrundsmålestationen ved Lille Valby.

 

Når resultaterne for PM2.5 og PM10 blev korrigeret for tab af partikelmasse i TEOM-instrumenterne var andelen af partikelmassen, som kom fra motorvejstrafikken, henholdsvis omkring 10% og 45%. Dette er i overensstemmelse med resultater fra andre studier, som har vist, at en relativ stor del af partikelmassen generelt er langtransporteret. Dermed bliver bidraget fra motorvejstrafikken relativ lille.

 

Målinger af partikelstørrelsesfordelingen viste, at motorvejstrafikken er en betydelig kilde til ultrafine partikler med diameter under 100 nm. Som gennemsnit for hele måleperioden var det gennemsnitlige partikelantal fire gange højere ved motorvejsmålestationen (Station 1) end ved baggrundsmålestationen (Station 2). Partikelstørrelsesfordelingen viste, at det navnlig var de mindste partikler (10 – 50 nm), som kommer fra motorvejstrafikken. Dog bidrager motorvejstrafikken også betydeligt til partikler i størrelsesorden fra 50-150 nm, som er typisk for sodpartiklerne.

 

Emissionsfaktorerne for PM2.5 og PM10 blev beregnet til henholdsvis 45 og 155 mg/(køretøjs km). Det svarer til det der tidligere er blevet målt for H. C. Andersens Boulevard i København. Emissionsfaktorerne målt for Jagtvej, København er lidt mindre end målt ved motorvejen. Dette viser, at den høje hastighed på motorvejen tilsyneladende ikke spiller en stor rolle for mængden af partikler udledt fra trafik.

 

Hele rapporten på engelsk pdf (2.7 MB)