Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Arbejdsrapport nr. 250-299 /Research Notes No. 250-299

No. 264: Ynglefugle i Vejlerne 2010. Nielsen, H.H. & Kjeldsen, J.P. 2011. Danmarks Miljøundersøgelser, Aarhus Universitet. 36 s. – Arbejdsrapport fra DMU nr. 264.
Sammenfatning | Hele rapporten i pdf format (2,75 MB).

No. 263: Socio economic analysis of environmental optimisation of natural gas fired engines. Jørgensen, S.L. & Møller, F. 2011. National Environmental Research Institute, Aarhus University, Denmark. 20 pp. – Research Notes from NERI No. 263. Sammenfatning |SummaryFull report in pdf format (2.1 MB).

Nr. 262: Blue Reef - Status for den biologiske indvandring på Læsø Trindels nye rev i 2010. Dahl, K. & Lundsteen, S. 2010. Danmarks Miljøundersøgelser, Aarhus Universitet. 12 s. - Arbejdsrapport fra DMU nr. 262. SammenfatningHele rapporten i pdf-format (4,3 MB)

Nr. 261: Landsdækkende optælling af vandfugle i Danmark, vinteren 2007/2008. Petersen, I.K., Nielsen, R.D., Pihl, S., Clausen, P., Therkildsen, O., Christensen, T.K., Kahlert, J. & Hounisen, J.P. 2010. Danmarks Miljøundersøgelser, Aarhus Universitet. 78 s. – Arbejdsrapport fra DMU nr. 261. Sammenfatning | Hele rapporten i pdf-format (9,66 MB) 

Nr. 260: Brug af brændeovne i Slagslunde. Resultater fra en spørgeskemaundersøgelse inden for projektet WOODUSE. Helge Rørdam Olesen, Steen Solvang Jensen & Jesper Stubkjær 2010:  Danmarks Miljøundersøgelser, Aarhus Universitet. 36 s. - Arbejdsrapport fra DMU nr. 260. Sammenfatning | Summary| Hele rapporten i pdf-format (3,79 MB).

 

Nr. 259: Ynglefugle i Vejlerne 2009. Kjeldsen, J.P. & Nielsen, H.H. 2009. Danmarks Miljøundersøgelser, Aarhus Universitet. 40 s. – Arbejdsrapport fra DMU nr. 259. Sammenfatning | Hele rapporten i pdf format (3,3 MB).

 

Nr. 258: Blue Reef - Status for den biologiske indvandring på Læsø Trindels nye rev i 2009. Dahl, K. & Lundsteen, S. 2009. Danmarks Miljøundersøgelser, Aarhus Universitet. 9 s. - Arbejdsrapport fra DMU nr. 258. Sammenfatning | Hele rapporten i pdf format (570 KB).

 

No. 257: CORINE Land Cover 2006. Final report on interpretation of CLC2006 in Denmark. Stjernholm, M. 2009. National Environmental Research Institute, Aarhus University. 48 pp. - Research Notes from NERI No. 257. Sammenfatning | Summary| Hele rapporten i PDF-format (1.7 MB).

 

Nr. 256: Fastlæggelse af miljømål og indsatsbehov ud fra ålegræs i de indre danske farvande. Carstensen, J. & Krause-Jensen, D. 2009. Danmarks Miljøundersøgelser, Aarhus Universitet. 48 s. – Arbejdsrapport fra DMU nr. 256. Sammenfatning | Summary| Hele rapporten i PDF-format (2.6 MB).

 

Nr. 255: Muskstoffer i punktkilder og i det akvatiske miljø. NOVANA screeningsundersøgelse. Bossi, R., Bügel Mogensen, B. og Johansen, E. 2009. Danmarks Miljøundersøgelser, Aarhus Universitet. 31 s.- Arbejdsrapport fra DMU nr. 255. Sammenfatning | Summary| Hele rapporten i PDF-format (305 kB).

 

No. 254: Measurements of air pollution from a Danish highway. <ST1:PERSONNAME u1:st="on">Ellermann,</ST1:PERSONNAME> T., Solvang Jensen, S., <ST1:PERSONNAME u1:st="on">Ketzel</ST1:PERSONNAME>, M., Løfstrøm, P. and Massling, A. 2009. National Environmental Research Institute, Aarhus University. 45 p.- Research Notes from NERI No. 254. Sammenfatning | Summary | Full report in PDF-format (2.7 MB).

 

Nr. 253: Værdisætning af ændring i dødsrisiko. Beskrivelse af ændring i dødsrisiko, livstidsnyttefunktion, fortolkningen af personers betalingsvillighed og aggregeringen heraf. Møller, F. 2009. Danmarks Miljøundersøgelser, Aarhus Universitet. 100 s. - Arbejdsrapport fra DMU nr. 253. Sammenfatning | Hele rapporten i PDF-format (2.2 MB).

 

Nr. 252: Screening for udvalgte pesticider i vandløb og grundvand. NOVANA. Bossi, R., Sortkjær, O. & Juhler, R.K. 2009. Danmarks Miljøundersøgelser, Aarhus Universitet. 22 s.- Arbejdsrapport fra DMU nr. 252. Sammenfatning| Summary | Hele rapporten i PDF-format (794 kB)

 

Nr. 251: Overvågning af ynglefugle i Vejlerne 2008. Nielsen, H.H. & Kjeldsen, J.P. 2009. Danmarks Miljøundersøgelser, Aarhus Universitet. 34 s. – Arbejdsrapport fra DMU nr. 251. Sammenfatning | Hele rapporten i PDF-format (3.8 MB).

 

Nr. 250: Nedbringelse af antallet af skarver i Ringkøbing og Nissum Fjorde - Forvaltningstiltagene og deres effekter. Bregnballe, T., Amstrup, O., Bak. M., Bøgebjerg, E., Sterup, J & Hounisen, J.P. 2009. Danmarks Miljøundersøgelser, Aarhus Universitet. 40 s. – Arbejdsrapport fra DMU nr. 250. Sammenfatning | Hele rapporten i PDF-format (3 MB)