Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Nr. 200-249

No. 212:  Report on the HELCOM PLC-8 intercalibration.  Lassen, P. & Larsen, M.M. 2021. Aarhus University, DCE – Danish Centre for Environment and Energy,128 pp. Technical Report No. 212.
Summary |Report (1.88 MB)        

Nr. 211: Beskrivelser af planter som biodiversitetsindikatorer i en effektbaseret tilskudsordning. Wind, P. 2021. Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 94 s. - Videnskabelig rapport nr. 211.
Sammenfatning | Rapport (13,08 MB)

Nr. 209:  Evidensbaseret og omkostningseffektiv grødeskæring i små danske vandløb – dataopsummering 2020. Johnsen, T.J., Larsen, S.E. & Baattrup-Pedersen, A. 2021. Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 40 s. - Teknisk rapport nr. 209.
Sammenfatning | Summary | Rapport (1,78 MB)
    

Nr. 207:  Truede og sjældne arter i Nationalpark Thy. Forslag til forskningsbaseret forvaltningsplan baseret på arternes ressourcebehov.  Hansen, R.R. & Strandberg, M.T. 2021. Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 114 s. - Teknisk rapport nr. 207
Sammenfatning | Summary | Rapport (11,87 MB) 

Nr. 206:  Sanitary survey rapport 14. Flensborg Fjord.  Feld L, Larsen MM, Jakobsen HH, Göke C, Hendriksen NB, Rømer JK, Mohn C & Jensen AN. 2021. Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 94 s. - Teknisk rapport nr. 206.
Sammenfatning | Summary | Rapport (37,1 MB)

Nr. 205: Naturkapitalindeks for danske kommuner i 2020. Metodebeskrivelse og guide. Ejrnæs, R., Bladt, J., Dalby, L. & Nygaard, B. 2021. Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 20 s. - Teknisk rapport nr. 205.
Sammenfatning | Rapport (6,63 MB)

No. 204: Continuous underwater noise in Danish Waters 2019-20. Marine strategy framework directive criterion D11C2/HELCOM pre-core indicator low-frequency continuous noise. Griffiths, E.T. and Tougaard, J. 2021. Aarhus University, DCE – Danish Centre for Environment and Energy, 52 pp. Technical Report No. 204.

Summary | Sammenfatning | Report (8,78 MB)

Nr. 203: Opdateret vurdering af IBA-udpegninger i relation til otte specifikke marine områder. Petersen, I.K., Nielsen, R.D. & Clausen, P. 2019. Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 80 s. - Teknisk rapport nr. 203.
Sammenfatning | Summary | Rapport (5,07 MB)

Nr. 202: Vurdering af IBA'er (Important Bird Areas) i relation til fuglebeskyttelsesområder - med særligt henblik på marine arter og områder. Petersen, I.K., Nielsen, R.D. & Clausen, P. 2016. Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 98 s. - Teknisk rapport fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi nr. 202.
Sammenfatning | Summary | Rapport (4,41 MB)

Nr. 201: GAP-analyse: Fremskrivning af menneskelige aktiviteter og presfaktorer. Jakobsen, H.H., Riemann, B., Blicher-Mathiesen, G., Carstensen, J., Dahl, K., Eigaard, O.R., Feld, L., Frederiksen, M., Galatius, A., Glemarec, G., Larsen, M.M., Markager, S., Pedersen, I.K., Petersen, J.K., Rindorf, A., Stæhr, P., Strand, J., Tairova, Z., Tougaard, J. & Vinther, M. 2021. Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 86 s. - Teknisk rapport nr. 201.
Sammenfatning | Summary |Rapport (3,78 MB)

Nr. 200: Naturgenopretning af stenrev i Øresundsregionen – en identifikation af mulige lokaliteter. Dahl, K. & Göke, C. 2021. Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 28 s. - Teknisk rapport nr. 200.
Sammenfatning | Summary | Rapport (9,31 MB)