Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Nr. 150-199

Nr. 174: Udvikling og test af dronemetode og interkalibrering af eksisterende metode til undersøgelse af ålegræs og anden vegetation på blød bund. Rasmussen, M.B., Krause-Jensen, D. & Balsby, T.J.S. 2020. Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 58 s. - Teknisk rapport nr. 174.
Sammenfatning | Rapport (6,28 MB) 

No. 172:  Environment & Oil Spill Response (EOS). An Analytic Tool for Environmental Assessments to Support Oil Spill Response Planning. The Handbook.  Wegeberg, S., Fritt-Rasmussen, J. & Gustavson, K. 2020.  Aarhus University, DCE – Danish Centre for Environment and Energy, 42 pp. Technical Report No. 172.
Summary | Report (1,01 MB)

Nr. 171:  Naturgenopretning af stenrev i Roskilde Fjord. Designforslag.  Dahl K, Al-Hamdani Z, Svendsen JC & Christoffersen M. 2020. Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 17 s. - Teknisk rapport nr. 171.
Sammenfatning | Summary | Rapport (2,91 MB)            

No. 170:  Macroalgae indicators for assessing ecological status in Danish WFD water bodies. Carstensen J. 2020. Aarhus University, DCE – Danish Centre for Environment and Energy, 74 pp. Technical Report No. 170.
Summary | Sammenfatning | Report (3,17 MB)   

Nr. 169:  Brug af drone med termisk kamera til overvågning af hjortevildt.  Holm, T.E., Pedersen, C.L. & Jørgensen, H. 2020.  Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 30 s. - Teknisk rapport nr. 169.
Sammenfatning | Rapport (9,56 MB)          

No. 168:  Danish scientific appraisal of HELCOM’s and OSPAR’s indicators in relation to the monitoring programme under the Marine Strategy Framework Directive  – status 2020.  Sveegaard, S. (Ed.) 2020.  Aarhus University, DCE – Danish Centre for Environment and Energy, 114 pp. Technical Report No. 168.
Summary | Report (1,72 MB)                

Nr. 167:  Vurdering af kampagnemåling af miljøfarlige forurenende stoffer i vandløb og søer. Sørensen, P.B. & Johansson, L.S. 2020.  Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 46 s. - Teknisk rapport  nr. 167.
Sammenfatning | Rapport (7,28 MB)           

No. 166:  Database for registered Greenland benthic fauna.  Wegeberg, S., Rømer, J.K., Pedersen, H.B. & Lundsteen, S. 2020.  Aarhus University, DCE – Danish Centre for Environment and Energy, 18 pp. Technical Report No. 166. 
Summary | Sammenfatning | Report (MB 1,24)         

No. 165: The importance of Villum Research Station for the Danish atmospheric AMAP contributions. Danish contribution to AMAP atmospheric part. Skov, H., Bossi, R., Christensen, J., Vorkamp, K., Massling, A., Nøjgaard, J.K., Kaj Mantzius Hansen, Im, U. & Sørensen, L.L. 2020. Aarhus University, DCE – Danish Centre for Environment and Energy, 26 pp. Technical Report No. 165 .
Summary | Sammenfatning | Rapport (1 MB)

Nr. 164: Undervandsstøj i danske Farvande 2019. Havstrategidirektivets kriterium D11C2. Hermannsen, L., Nielsen, M. L. K. & Tougaard, J. 2020. Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 56 s. - Teknisk rapport nr. 164.
Sammenfatning | Rapport (6,55 MB)

Nr.163: Oliespild i grønlandske farvande, miljømæssige udfordringer og beredskab. Fritt-Rasmussen, J., Boertmann, D., Christensen, T., Clausen, D.S., Gustavson, K., Wegeberg, S. & Mosbech, A. 2020. Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 52 s. - Teknisk rapport nr. 163.
Sammenfatning | Rapport (5,69 MB)

Nr. 162: Opdatering af baseline 2021. Blicher-Mathiesen, G., Olesen, J.E. & Jung-Madsen, S. (red). 2020. Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 140 s. - Teknisk rapport nr. 162.
Sammenfatning | Summary | Rapport (7,76 MB)

No. 161: Onshore Seismic Surveys in Greenland. Background information for preparation of Guidelines to Environmental Impact Assessment. Kyhn, L.A., Wegeberg, S., Boertmann, D., Aastrup, P., Nymand, J. & Mosbech, A. 2020. Aarhus University, DCE – Danish Centre for Environment and Energy, 56 pp. Technical Report No. 161.
Eqikkaaneq | Summary | Sammenfatning | Rapport (4,20 MB) 

Nr. 160: Hvordan bevarer vi heden i Danmark. Tilstand, pleje og mulig genopretning. Bak, J., Løvschal, M. & Damgaard, C.F. 2020. Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 50 s. - Teknisk rapport nr. 160.
Sammenfatning | Rapport (3,89 MB)

No. 159: Basemap03. Technical documentation of the method for elaboration of a land-use and land-cover map for Denmark. Levin, G. 2019. Aarhus University, DCE – Danish Centre for Environment and Energy, 86 pp. Technical Report No. 159.
Summary | Sammenfatning | Report (11,95 MB)

Nr. 158: Optællinger af vandfugle i den danske del af Nordsøen og Skagerrak, april og maj 2019. Petersen, I.K., Sterup, J. & Nielsen, R.D. 2019. Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi,26 s. - Teknisk rapport nr. 158.
Sammenfatning | Rapport (8,04 MB)

Nr. 156: EU-harmonisering af grænseværdier i Dansk fiskeindeks for vandløb - DFFVa. Rasmussen, J.J., Kallestrup, H., Baattrup-Pedersen, A., Larsen. S.E., Ravn, H.D. & Jepsen, N. 2019. Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 36 s. - Teknisk rapport nr. 156.
Sammenfatning | Rapport (1,17 MB)

Nr. 155: Vandplanlægning: Økonomisk analysegrundlag for vandområdeplaner. Hansen, L.B., Konrad, M., Hasler, B., Jacobsen, B.H. & Ørum J.E. 2019. Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 71 s. - Teknisk rapport nr. 155.
Sammenfatning | Rapport (3,08 MB)

Nr. 154: Ynglende og rastende fugle i Vejlerne 2018. Nielsen, H.H. & Clausen, P. 2019. Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 48 s. - Teknisk rapport nr. 154.
Sammenfatning | Summary | Rapport (7,27 MB)

Nr. 153: Sanitary survey rapport 11: Samsø Bælt. Larsen MM, Feld L, Jakobsen HH, Göke C, Hendriksen NB, Rømer JK, Mohn C, Jensen AN & Schultz AC. 2019. Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 90 s. - Teknisk rapport nr. 153.
Sammenfatning | Summary | Rapport (23,40 MB)

Nr. 152: Sanitary survey rapport 10: Jyllands vestkyst (sydlig del). Feld L, Larsen MM, Jakobsen HH, Göke C, Hendriksen NB, Rømer JK, Mohn C, Jensen AN & Schultz AC. 2019. Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 118 s. - Teknisk rapport nr. 152.
Sammenfatning | Summary | Rapport (33,41 MB)

No. 151: GIS-based National Road and Traffic Database 1960-2020. Jensen, S.S., Plejdrup, M.S., Hillig, K. 2019.  Aarhus University, DCE – Danish Centre for Environment and Energy, 25 pp - Technical Report No. 151.
SummaryReport (2,86 MB)