Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

2019

Vurdering af grundvandsforekomsters påvirkning af tilknyttede grundvandsafhængige terrestriske økosystemer i Natura 2000 områder. Bertel Nilsson, Rasmus Ejrnæs, Dagmar Kappel Andersen, Jolanta Kazmierczak, Lars Troldborg, Lærke Thorling. Danmarks og Grønlands Geologiske Undersøgelse. RAPPORT 2019/35. 135 s.

Gennemgang af grundlaget for afgrænsning, karakterisering og typeinddeling af kystvande i vandområdeplanerne. Anders Chr. Erichsen (DHI), Flemming Møhlenberg (DHI), Karen Timmermann (AU), Jesper PA Christensen (AU), Cordula Göke (AU) 2019. 74 s. Aarhus Universitet og DHI. December 2019.

Fastsættelse af kvalitetskriterier for Irgalube (353). Hans Sanderson (2019). 38 s. Miljøstyrelsen.

Vurdering af grundvandets kemiske og kvantitative påvirkning af søer. Bertel Nilsson, Martin Søndergaard, Liselotte Sander Johansson, Annica Olesen, Jolanta Kazmierczak, Lærke Thorling & Lars Troldborg (2019). Danmarks og Grønlands Geologiske Undersøgelse Rapport 2019/3.

Vurdering af grundvandets kemiske påvirkning på vandløb og kystvand. Volume 1 (2): Hovedrapport. Bertel Nilsson, Brian Kronvang, Sofie van't Veen, Lars Troldborg, Lærke Thorling, Susanne Boutrup, Martin Mørk Larsen, Jes Rasmussen, Klaus Hinsby & Jolanta Kazmierczak (2019). Danmarks og Grønlands Geologiske Undersøgelse Rapport 2019/2.

Vurdering af grundvandets kemiske påvirkning på vandløb og kystvand. Volume 2(2): Bilagsrapport. Bertel Nilsson, Brian Kronvang, Sofie van't Veen, Lars Troldborg, Lærke Thorling, Susanne Boutrup, Martin Mørk Larsen, Jes Rasmussen, Klaus Hinsby & Jolanta Kazmierczak (2019). Danmarks og Grønlands Geologiske Undersøgelse Rapport 2019/2.