Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Fagdatacentre vand

Følgende fagdatacentre beskæftiger sig med vand:

  • Det Marine Fagdatacenter (DCE)
  • Fagdatacenter for ferskvand (DCE)
  • Fagdatacenter for grundvand og boringer (GEUS)
  • Fagdatacenter for hydrologiske punktkilder, Naturstyrelsen (siden er under opbygning)
  • Fagdatacenter for stofudvaskning fra dyrkede arealer (DCE)