Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Nr. 200-249

Nr. 203: Opdateret vurdering af IBA-udpegninger i relation til otte specifikke marine områder. Petersen, I.K., Nielsen, R.D. & Clausen, P. 2019. Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 80 s. - Teknisk rapport nr. 203.
Sammenfatning | Summary | Rapport (5,07 MB)

Nr. 202: Vurdering af IBA'er (Important Bird Areas) i relation til fuglebeskyttelsesområder - med særligt henblik på marine arter og områder. Petersen, I.K., Nielsen, R.D. & Clausen, P. 2016. Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 98 s. - Teknisk rapport fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi nr. 202.
Sammenfatning | Summary | Rapport (4,41 MB)

Nr. 201: GAP-analyse: Fremskrivning af menneskelige aktiviteter og presfaktorer. Jakobsen, H.H., Riemann, B., Blicher-Mathiesen, G., Carstensen, J., Dahl, K., Eigaard, O.R., Feld, L., Frederiksen, M., Galatius, A., Glemarec, G., Larsen, M.M., Markager, S., Pedersen, I.K., Petersen, J.K., Rindorf, A., Stæhr, P., Strand, J., Tairova, Z., Tougaard, J. & Vinther, M. 2021. Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 86 s. - Teknisk rapport nr. 201.
Sammenfatning | Summary |Rapport (3,78 MB)

Nr. 200: Naturgenopretning af stenrev i Øresundsregionen – en identifikation af mulige lokaliteter. Dahl, K. & Göke, C. 2021. Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 28 s. - Teknisk rapport nr. 200.
Sammenfatning | Summary | Rapport (9,31 MB)