Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Nr. 290: Mulig metode til beregning af arealspecifikke tålegrænser for kategori 3 natur

Bak, J. & Damgaard, C.F. 2018. Mulig metode til beregning af arealspecifikke tålegrænser for kategori 3 natur. Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 58 s. - Videnskabelig rapport nr. 290.
http://dce2.au.dk/pub/SR290.pdf

Sammenfatning

Rapporten beskriver, hvordan en mulig ny metode til beregning af arealspecifikke tålegrænser for kategori 3 natur kan udvikles. Metoden baseres på anvendelse af koblede jordbundskemi- og planteforekomst modeller og følger anbefalinger fra det nyeste arbejde med tålegrænser baseret på målsætninger for artsforekomst / biodiversitet i regi af UNECE.