Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Nr. 284: Marsvins udbredelse og status for de marine habitatområder i danske farvande

Sveegaard, S., Nabe-Nielsen, J. & Teilmann, J. 2018. Marsvins udbredelse og status for de marine habitatområder i danske farvande. Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 36 s. - Videnskabelig rapport nr. 284
http://dce2.au.dk/pub/SR284.pdf

Sammenfatning

I 2010 blev 16 habitatområder udpeget for marsvin i danske farvande baseret på en sammenstilling af den daværende viden. Marsvin har siden 2011 indgået som en fast del af det nationale overvågningsprogram, NOVANA, både indenfor disse udpegede områder og i hele deres udbredelse. Denne rapport udgør en opdatering af viden siden udpegningen og redegør for marsvins udbredelse og hotspots i danske farvande og herunder ændringer over tid. Derudover vurderes 84 danske marine habitatområders betydning enkeltvis for marsvin ift. den opdaterede viden (fra flysurveys, akustiske undersøgelser og satellitmærkning) om marsvins udbredelse. Af de 84 områder vurderes 21 som værende af stor betydning, 16 som middel betydning, 25 vurderes som lav betydning og 22 som ingen betydning. De 16 habitatområder, hvor marsvin er på udpegningsgrundlaget, gennemgås særskilt med fokus på ændringer i tæthed og betydning for marsvin. Af de 16 habitatområder udpeget for marsvin, er betydningen uændret eller med mindre ændringer i 14 områder. I to områder, ”Flensborg Fjord, Bredgrund og farvandet omkring Als” og ”Maden på Helnæs og havet vest for” indikerer data en nedgang.