Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Nr. 278: Miljøovervågning ved Nalunaq Guldmine, Sydgrønland, 2017

Bach, L. & Larsen, M.B. 2018. Environmental monitoring at the Nalunaq Gold Mine, South Greenland, 2017. Aarhus University, DCE – Danish Centre for Environment and Energy, 34 pp. Scientific Report from DCE – Danish Centre for Environment and Energy No. 278. http://dce2.au.dk/pub/SR278.pdf

Sammenfatning

Denne trettende miljøovervågning blev gennemført i Nalunaq-området for at spore uønskede miljøpåvirkninger i den tidligere mineindustri. Siden overvågningen i 2015 har området været besøgt af et efterforskningsteam gennem sommerperioderne. Mineselskabet Angel Mining Gold A/S lukkede i november 2013 for minedriften, og en lokal entreprenør overtog oprydning og naturgenopretning af området. Oprydning og genopretning blev afsluttet sommeren 2014. Under minedriften blev guldet ekstraheret ved kemisk ekstraktion med cyanid (carbon-i-pulp). På grund af anvendelsen af cyanid blev det udledte spildevand fra minen til Kirkespirdalen overvåget løbende i produktionsperioden, og overvågningen vil fortsætte i fem år frem efter lukning af minen. I 2017 kunne der ikke spores cyanid i nogle af de indsamlede prøver fra ferskvandsmiljøet. Desuden er en omfattende overvågning blevet gennemført for at spore en eventuel spredning af metaller i Kirkespirdalen og Kirkespirbugten. Indholdet af metaller i det terrestriske miljø og ferskvands- og havmiljøet i Kirkespirdalen og bugten er faldende og anses for at være ubetydelig.

DCE og GN vurderer, at der ikke er grundlag for implementering af yderligere tiltag for at reducere miljøbelastningen. Miljøovervågningen forventes at blive afsluttet med en monitering i 2019.