Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Nr. 239: Fældende havdykænders antal og fordeling i Sejerøbugten i relation til menneskelige forstyrrelser

Petersen, I.K., Nielsen, R.D., Therkildsen, O.R. & Balsby, T.J.S. 2017. Fældende havdykænders antal og fordeling i Sejerøbugten i relation til menneskelige forstyrrelser. Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 38 s. - Videnskabelig rapport fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi nr. 239
http://dce2.au.dk/pub/SR239.pdf 

Sammenfatning 

Denne rapport belyser sammenhænge imellem den geografiske fordeling af havdykænder i fældning og niveauet af menneskelige aktiviteter i Sejerøbugten. Projektet blev gennemført i juli og august måneder 2014 og 2015. Der blev foretager i alt seks optællinger af fugle. Disse blev gennemført med et højopløseligt kamera, og tætheder blev registreret ud fra digitale orthofotos. Graden af den menneskelig forstyrrelse blev registreret med en digital radar, placeret på nordspidsen af Nekselø. Ud fra radardata kunne aktiviteter af både og skibe i området registreres kontinuert over lange forløb.  

Undersøgelsen viste en negativ sammenhæng imellem tætheden af fældende sortænder og graden af menneskelige forstyrrelser, både når analysen foretages på lange tidsserier af forstyrrelsesdata og på graden af forstyrrelse i døgnet op til den enkelte optælling af fuglene. Der blev ikke fundet nogen relation imellem tætheder af ederfugl og graden af menneskelige forstyrrelser, hverken baseret på lange og korte tidsserier af graden af menneskelige forstyrrelser. Der var ikke tilstrækkelige data til tilsvarende analyser af fløjlsand og toppet skallesluger. 

Ud fra de indsamlede data på tætheder af fældende sortand kunne der udpeges to kerneområder for arten.